Interpretacje podatkowe do PKWiU 37.00.11.0
-

 

Interpretacje podatkowe do PKWiU 37.00.11.0

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


421/442400 - interpretacji podatkowych
do PKWiU 37.00.11.0 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2017.01.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.918.2016.1.MG
     ∟(...) podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usługi odbioru ścieków dowożonych beczkowozami do oczyszczalni ścieków, sklasyfikowanej do PKWiU 37.00.11.0 - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek, o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od (...)

2017.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.723.2016.1.BM
     ∟(...) wykonywanych przez Gminę usług według PKWiU. W zakresie planowanych usług przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, Gmina planuje zaklasyfikować je do pozycji: 37.00.11.0 usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków zgodnie z PKWiU 2008. Od dnia 1 stycznia 2018 r., zgodnie z PKWiU 2015 Gmina planuje zaliczać ww. (...)

2017.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.726.2016.1.BM
     ∟(...) wykonywanych przez Gminę usług według PKWiU. W zakresie planowanych usług przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, Gmina planuje zaklasyfikować je do pozycji: 37.00.11.0 usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków zgodnie z PKWiU 2008. Od dnia 1 stycznia 2018 r., zgodnie z PKWiU 2015 Gmina planuje zaliczać ww. (...)

2016.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP1.4512.886.2016.1.JL
     ∟(...) usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU”). Zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez Gminę powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Z tytułu realizacji POŚ Gmina otrzymała faktury zakupowe m.in. od poszczególnych wykonawców (...)

2016.12.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.513.2016.2.SM
     ∟(...) stawki podatku VAT w odniesieniu do czynności przyłączenia odbiorców do sieci wodociągowej oraz do sieci kanalizacyjnej (sklasyfikowanej w grupowaniu 36.00.20.0 oraz 37.00.11.0 PKWiU z 2008 r.): w wysokości 7% – jest nieprawidłowe, w wysokości 8% – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 listopada 2016 r. został złożony (...)

2016.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP3.4512.125.2016.2.HW
     ∟(...) właściwe dla danej dostawy towarów lub świadczonej usługi. W związku z powyższym usługa dostarczania wody (PKWiU 36.00.20.0) i oprowadzania ścieków (PKWiU 37.00.11.0) do opisanych pomieszczeń użytkowych jest opodatkowana stawką podatku w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy, (...)

2016.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-2.4512.147.2016.1.JO
     ∟(...) wody i odprowadzeniem ścieków wykonują pracownicy referatu gospodarki komunalnej Urzędu Miasta i Gminy (czyli Gmina). Sprzedaż usług w zakresie dostarczania wody (PKWiU 37.00.11.0), opodatkowana jest podatkiem VAT wg stawki 8%. Gmina wykazuje wartość zafakturowanej sprzedaży z tytułu dostarczania wody w deklaracji miesięcznej podatku (...)

2016.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.546.2016.3.ALN
     ∟(...) opinii Gminy, usługi objęte pytaniami nr 1 i 2 wniosku powinny zostać sklasyfikowane, jako „usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” w grupowaniu 37.00.11.0 PKWiU. Wnioskodawca wskazał, że Inwestycja będąca przedmiotem wniosku była realizowana w latach 2009 - 2012. Gmina otrzymywała wpłaty od mieszkańców w (...)

2016.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP1.4512.814.2016.1.MS
     ∟(...) usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU”). Zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez Gminę powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Gmina obecnie jest na etapie rejestracji jako czynny podatnik VAT. W tym miejscu Gmina (...)

2016.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.545.2016.3.ALN
     ∟(...) opinii Gminy, usługi objęte pytaniami nr 1 i 2 wniosku powinny zostać sklasyfikowane, jako „usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” w grupowaniu 37.00.11.0 PKWiU. Wnioskodawca wskazał, że Inwestycja będąca przedmiotem wniosku była realizowana w latach 2009 - 2012. Gmina otrzymywała wpłaty od mieszkańców w (...)

2016.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.548.2016.3.ALN
     ∟(...) opinii Gminy, usługi objęte pytaniami nr 1 i 2 wniosku powinny zostać sklasyfikowane, jako „usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” w grupowaniu 37.00.11.0 PKWiU. Wnioskodawca wskazał, że Inwestycja będąca przedmiotem wniosku była realizowana w latach 2009 - 2012. Gmina otrzymywała wpłaty od mieszkańców w (...)

2016.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP2.4512.789.2016.2.AO
     ∟(...) 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (tj. Dz.U.2008.207.1293 ze zm., dalej: „PKWiU”), wykonanie przyłączy mieści się w grupowaniu 37.00.11.0 PKWiU. Gmina wskazuje, że planuje wystąpić do Głównego Urzędu Statystycznego z wnioskiem o wydanie opinii klasyfikacyjnej, której celem będzie (...)

2016.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.737.2016.2.PC
     ∟(...) odrębnie również od czynszu najmu. Usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków będące przedmiotem wątpliwości zaliczane są odpowiednio do grupowań 36.00.30.0 oraz 37.00.11.0 PKWiU z 2008 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w przedstawionym stanie faktycznym dla pierwszego modelu rozliczeń z najemcami (...)

2016.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.738.2016.2.PC
     ∟(...) odrębnie również od czynszu najmu. Usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków będące przedmiotem wątpliwości zaliczane są odpowiednio do grupowań 36.00.30.0 oraz 37.00.11.0 PKWiU z 2008 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w przedstawionym stanie faktycznym dla pierwszego modelu rozliczeń z najemcami (...)

2016.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.731.2016.2.KT
     ∟(...) Ponadto Spółka wskazała, że usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków będące przedmiotem wątpliwości zaliczane są odpowiednio do grupowań 36.00.30.0 oraz 37.00.11.0 PKWiU z 2008 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w przedstawionym stanie faktycznym usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków (...)

2016.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.730.2016.2.KT
     ∟(...) do wniosku wskazano, że usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków będące przedmiotem wątpliwości zaliczane są odpowiednio do grupowań 36.00.30.0 oraz 37.00.11.0 PKWiU z 2008 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w przedstawionym stanie faktycznym usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków (...)

2016.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP1.4512.773.2016.1.IK
     ∟(...) nie otrzymała jeszcze odpowiedzi w sprawie właściwej klasyfikacji, jednak zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez nią powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Wobec powyższego zadano następujące pytania: Czy świadczenia polegające na (...)

2016.12.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.715.2016.2.RD
     ∟(...) odrębnie również od czynszu najmu. Usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków będące przedmiotem wątpliwości zaliczane są odpowiednio do grupowań 36.00.30.0 oraz 37.00.11.0 PKWiU z 2008 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w przedstawionym stanie faktycznym dla pierwszego modelu rozliczeń z najemcami (...)

2016.12.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.712.2016.2.RD
     ∟(...) odrębnie również od czynszu najmu. Usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków będące przedmiotem wątpliwości zaliczane są odpowiednio do grupowań 36.00.30.0 oraz 37.00.11.0 PKWiU z 2008 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w przedstawionym stanie faktycznym dla pierwszego modelu rozliczeń z najemcami (...)

2016.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP1.4512.729.2016.2.KC
     ∟(...) ścieków. Ponadto wskazał, że usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków będące przedmiotem wątpliwości zaliczane są odpowiednio do grupowania 36.00.30.0 oraz 37.00.11.0 PKWiU z 2008 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w przedstawionym stanie faktycznym dla pierwszego modelu rozliczeń z najemcami (...)

2016.12.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP1.4512.911.2016.1.IGo
     ∟(...) usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU”). Zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez Gminę powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Z tytułu realizacji POŚ Gmina otrzymała faktury zakupowe m.in. od poszczególnych wykonawców (...)

2016.12.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.637.2016.2.LSz
     ∟(...) w zapytaniu usługi polegające na utylizacji (odsalaniu) słonych wód kopalnianych, w celu umożliwienia ich odprowadzenia do rzeki, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. Na podstawie otrzymanej odpowiedzi Spółka podjęła decyzję o zaklasyfikowaniu opisanej (...)

2016.11.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.775.2016.1.KN
     ∟(...) i inwestycji w zakresie urządzeń służących do zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków. Spółka świadczy usługi oznaczone symbolem PKWiU 36.00.20.3, 37.00.11.0, 37.00.12.0, jest czynnym podatnikiem podatku VAT i składa comiesięczne deklaracje VAT-7. Przedsiębiorstwo będzie realizowało zadanie inwestycyjne pn. (...)

2016.11.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.775.2016.1.AZe
     ∟(...) wydaną dnia 26 września 2013 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, gdzie wyraźnie wskazano, że do usług zakwalifikowanych do grupowania PKWiU 37.00.11.0 zastosowanie znajdzie obniżona stawka podatku w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. (...)

2016.11.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462.IPPP2.4512.667.2016.2.AO
     ∟(...) wody i odprowadzanie ścieków. Usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków będące przedmiotem wątpliwości zaliczane są odpowiednio do grupowań 36.00.30.0 oraz 37.00.11.0 PKWiU z 2008 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, że w przedstawionym stanie faktycznym usługi (...)

2016.11.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP1.4512.653.2016.1.KM
     ∟(...) usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU”). Zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez Gminę powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Z tytułu realizacji POŚ Gmina (...)

2016.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.625.2016.1.RS
     ∟(...) Gminę usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: PKWiU). Zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez nią powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Z tytułu realizacji POŚ Gmina (...)

2016.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP3.4512.87.2016.1.HW
     ∟(...) ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”, 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”, 37.00.11 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.12 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”, 37.00.12.0 (...)

2016.11.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.513.2016.1.MJ
     ∟(...) technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług. Zatem w przedmiotowej sprawie usługi sklasyfikowane według PKWiU do grupowania 37.00.11.0 - Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, podlegają opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 (...)

2016.11.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.579.2016.1.MJ
     ∟(...) Należy zauważyć, iż - jak zostało rozstrzygnięte w interpretacji indywidualnej 1061-IPTPP3.4512.513.2016.1.MJ - usługi sklasyfikowane według PKWiU do grupowania 37.00.11.0 - usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, podlegają opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 (...)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj