Interpretacje podatkowe do PKWiU 37.00.11.0
-

 

Interpretacje podatkowe do PKWiU 37.00.11.0

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


421/442400 - interpretacji podatkowych
do PKWiU 37.00.11.0 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2015.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-956/15-2/RR
     ∟(...) osady ze ścieków kanalizacyjnych”, 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”, 37.00.11 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.12 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”, 37.00.12.0 (...)

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/4512-450/15-4/MJ
     ∟(...) Wnioskodawca złożył wniosek do Głównego Urzędu Statystycznego z prośbą o interpretację czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę mieszczą się w ugrupowaniu PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. Elementy stanu faktycznego objętego wnioskiem o wydanie interpretacji na dzień złożenia (...)

2015.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-745/15/MG
     ∟(...) przepompowni, przykanalików, separatorów, piaskowników, studni rewizyjnych, kanałów kołowych wraz z odbiorem i transportem osadów zostały zakwalifikowane do PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”;przegląd i ocena stanu technicznego kanalizacji przy użyciu kamery telewizyjnej wraz z opisem (...)

2015.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/4512-354/15-6/MK
     ∟(...) usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: PKWiU). Zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez Gminę powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Gmina do 2015 r. nie była zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT, lecz (...)

2015.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/4512-354/15-7/MK
     ∟(...) usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: PKWiU). Zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez Gminę powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Gmina do 2015 r. nie była zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT, lecz (...)

2015.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-931/15/RH
     ∟(...) i Usług (dalej: „PKWiU”). W odpowiedzi Główny Urząd Statystyczny (dalej: „GUS”) potwierdził, że świadczone przez Gminę usługi mieszczą się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Jednocześnie GUS wskazał, że z zakresu ww. grupowania nie wydziela się wykonywanych (...)

2015.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/4512-490/15-2/SM
     ∟(...) opodatkowania kompleksowej usługi oczyszczania ścieków, stawki podatku VAT dla świadczonej kompleksowej usługi oczyszczania ścieków sklasyfikowanej w grupowaniu 37.00.11.0 PKWiU z 2008 r. oraz podstawy opodatkowania dla tej usługi – jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 17 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie (...)

2015.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/4512-490/15-3/SM
     ∟(...) opodatkowania kompleksowej usługi oczyszczania ścieków, stawki podatku VAT dla świadczonej kompleksowej usługi oczyszczania ścieków sklasyfikowanej w grupowaniu 37.00.11.0 PKWiU z 2008 r., podstawy opodatkowania dla tej usługi oraz prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z realizacją inwestycji (...)

2015.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-957/15/DM
     ∟(...) nie otrzymała jeszcze odpowiedzi w sprawie właściwej klasyfikacji, jednak zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez nią powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy świadczenia (...)

2015.12.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-739/14-11/15/S/MW
     ∟(...) będzie mógł dokonać refakturowania mediów z zastosowaniem właściwej dla nich stawki podatku VAT, tj. dla dostawy wody (PKWiU 36.00.20.0) odprowadzenia ścieków (PKWiU 37.00.11.0), wywozu odpadów komunalnych (PKWiU 38.11.29.0) – z zastosowaniem stawki 8%, stosownie do art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy oraz poz. 140, 142 (...)

2015.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/4512-422/15-4/OS
     ∟(...) uważa, że usługi te mieszczą się grupowaniu PKWiU 36.00.20.0 „Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych” i PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”.W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.Czy ww. opłaty zawierające (...)

2015.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/4512-338/15-6/UNR
     ∟(...) z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych, oraz PKWiU z roku 2004 - 90.00.11., które zgodnie z PKWiU z roku 2008 są zakwalifikowane do symbolu 37.00.11.0 - usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Zatem dostawa ww. mediów tj. dostawa zimnej wody i odprowadzanie ścieków, o ile są (...)

2015.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-631/15/KS
     ∟(...) mieszczą się odpowiednio w następujących grupowaniach PKWiU: 36.00.20.0, tj. usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych; 37.00.11.0, tj. usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Usługi te są traktowane przez Zakład jako opodatkowane VAT. W ramach realizowanego przez (...)

2015.11.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-751/15-2/IG
     ∟(...) usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU”). Zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez Gminę powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”.Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Z tytułu realizacji POŚ Gmina otrzymała (...)

2015.11.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-762/15/ICz
     ∟(...) ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”, 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”, 37.00.11 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.12 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”, 37.00.12.0 (...)

2015.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-653/15-3/TK
     ∟(...) umowy określającej warunki montażu i udostępniania przez gminę przydomowych oczyszczalni ścieków do eksploatacji), mieszczą się w zakresie grupowania: PKWiU 37.00.11.0 – Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”.W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.Czy wskazane w opisie stanu (...)

2015.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/4512-447/15-4/ŻR
     ∟(...) usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: PKWiU). Zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez Gminę powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Z tytułu realizacji POŚ Gmina (...)

2015.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/4512-447/15-5/ŻR
     ∟(...) usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: PKWiU). Zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez Gminę powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Z tytułu realizacji POŚ Gmina (...)

2015.11.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/4512-435/15/APR
     ∟(...) bytowych poprzez infrastrukturę wod-kan, wykonywane przez właściciela lub zarządzającego istniejącą siecią kanalizacyjną, mieści się w zakresie grupowania: PKWiU 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy wskazana w opisie stanu (...)

2015.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/4512-527/15-3/MW
     ∟(...) o interpretację Gmina nie otrzymała jeszcze odpowiedzi w sprawie klasyfikacji, lecz w ocenie Gminy usługi wykonywane przez Wnioskodawcę mieszczą się w grupowania 37.00.11.0 PKWiU z 2008 r. „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków". Gmina jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT od października 2013 r. (...)

2015.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/4512-527/15-2/MW
     ∟(...) o interpretację Gmina nie otrzymała jeszcze odpowiedzi w sprawie klasyfikacji, lecz w ocenie Gminy usługi wykonywane przez Wnioskodawcę mieszczą się w grupowania 37.00.11.0 PKWiU z 2008 r. „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków". Gmina jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT od października 2013 r. (...)

2015.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/4512-527/15-4/MW
     ∟(...) o interpretację Gmina nie otrzymała jeszcze odpowiedzi w sprawie klasyfikacji, lecz w ocenie Gminy usługi wykonywane przez Wnioskodawcę mieszczą się w grupowania 37.00.11.0 PKWiU z 2008 r. „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków". Gmina jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT od października 2013 r. (...)

2015.10.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/4512-1-136/15-2/JO
     ∟(...) służących do oczyszczania ścieków z zalegającego osadu ściekowego oraz ciał stałych przy pomocy ładowarki próżniowej mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 37.00.11.0 jako „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”.W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.Czy wykonywane przez (...)

2015.10.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-619/15/BW
     ∟(...) aktualnie obowiązujących stawek. 9. Symbol PKWIU:Za dostarczenie zimnej wody - PKWIU 36.00.20.0 na fakturze - stawka 8%>Za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków - PKWIU 37.00.11.0 na fakturze - stawka 8%Za ciepłą wodę - do 1 m3 ceny wody zimnej Wnioskodawca dolicza stałą kwotę za podgrzanie - ponieważ nie dostaje oddzielnej f-ry za (...)

2015.10.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/4512-406/15-2/RR
     ∟(...) sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze", PKWiU 36.00.20.0 „Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych", PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków", PKWiU 43.22.11.0 „Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno - kanalizacyjnych i (...)

2015.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-758/15/RSz
     ∟(...) Gmina na podstawie umów cywilnoprawnych z mieszkańcami będzie osiągała dochody z tytułu: usług związanych z odprowadzeniem i oczyszczeniem ścieków (PKWiU 37.00.11.0). Składa do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego deklarację VAT-7. W piśmie z 18 września 2015 r., uzupełniając przedstawiony we wniosku opis (...)

2015.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-365/14/15-7/S/MP
     ∟(...) przez Spółkę według opisu stanu faktycznego wskazanego we wniosku: wydawanie warunków technicznych na budowę sieci wodociągowej – 36.00.20.0 i kanalizacyjnej - 37.00.11.0 oraz na przyłącza wodociągowe – 36.00.20.0 i kanalizacyjne – 37.00.11.0; uzgadnianie projektów budowlanych przyłączy wodociągowych - 36.00.20.0 i (...)

2015.09.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-621/15/JJ
     ∟(...) nie otrzymała jeszcze odpowiedzi w sprawie właściwej klasyfikacji, jednak zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez Gminę powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0, tj. usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy wykonywana przez Gminę kompleksowa (...)

2015.09.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-473/15/AB
     ∟(...) jest powiększony o marżę rekompensującą w przybliżeniu koszty związane z bieżącym gromadzeniem przedmiotowych odpadów). Ad. 8.PKWiU – woda 36.00.30.0, ścieki 37.00.11.0, śmieci 38.21.29.0, energia refakturowana z 23% VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Zespół Opieki Zdrowotnej prawidłowo (...)

2015.07.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP5/4512-1-114/15-2/KS
     ∟(...) związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych” mieszczą się usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 37.00.11.0). Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniemust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. (...)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj