Interpretacje podatkowe do PKWiU 37.00.11.0
-

 

Interpretacje podatkowe do PKWiU 37.00.11.0

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


421/442400 - interpretacji podatkowych
do PKWiU 37.00.11.0 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2015.07.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-333/15/AŚ
     ∟(...) przez Wnioskodawcę zgodnie ze znanymi mu klasyfikacjami statystycznymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny w podobnych stanach faktycznych do grupowania PKWiU: 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Jaką stawką VAT Gmina powinna (...)

2015.07.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-359/15/AŚ
     ∟(...) świadczenie odprowadzania ścieków, wykonywane przez właściciela lub zarządzającego istniejącą siecią kanalizacyjną mieści się w zakresie gurpowania: PKWiU 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” (klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie (...)

2015.07.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-271/15-4/MK
     ∟(...) stawką VAT w wysokości 8% (zgodnie z treścią schematu klasyfikacji PKWiU, usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków znajdują się w grupowaniu 37.00.11.0). Niezależnie od powyższego Gmina zamierza podjąć działania w celu uzyskania opinii interpretacyjnej Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu (...)

2015.07.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-271/15-5/MK
     ∟(...) stawką VAT w wysokości 8% (zgodnie z treścią schematu klasyfikacji PKWiU, usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków znajdują się w grupowaniu 37.00.11.0). Niezależnie od powyższego Gmina zamierza podjąć działania w celu uzyskania opinii interpretacyjnej Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu (...)

2015.06.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-287/15-2/KOM
     ∟(...) na udrażnianiu systemów kanalizacyjnych i czyszczeniu rur kanalizacyjnych, bez względu na rodzaj przedsiębiorstwa wykonującego usługę”. Przy symbolu PKWIU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” został dodany opis z dnia 5 lipca 2011 r., gdzie GUS podaje „Usługi polegające na (...)

2015.06.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-396/15/EK
     ∟(...) polegające na udrażnianiu systemów kanalizacyjnych i czyszczeniu rur kanalizacyjnych, bez względu na rodzaj przedsiębiorstwa wykonującego usługę”. Przy symbolu 37.00.11.0 umieszczony został precedens nr 1 z dn. 05.07.2011 r.: „usługi polegające na udrażnianiu systemów kanalizacyjnych i czyszczeniu rur kanalizacyjnych”. (...)

2015.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-267/15/AB
     ∟(...) przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla wymienionych usług mieszczących się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 – jest prawidłowe. UZASADNIENIEW dniu 19 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z 27 maja 2015 r. (data wpływu 28 maja 2015 r.) o (...)

2015.05.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-230/15/WN
     ∟(...) ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”, 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”, 37.00.11 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.12 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”, 37.00.12.0 (...)

2015.05.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-162/15/ICz
     ∟(...) ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”, 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”, 37.00.11 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.12 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”, 37.00.12.0 (...)

2015.04.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-29/15/LŻ
     ∟(...) przyłącza kanalizacyjnego łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną mieści się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. W rezultacie bezspornym jest, że rozstrzygającym aspektem sprawy jest związek świadczonych (...)

2015.04.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-29/15/IK
     ∟(...) (wraz z transportem i utylizacją odpadu), monitorowaniu skuteczności wykonywanych prac przy użyciu specjalistycznego sprzętu mieszczą się w ugrupowaniu PKWiU 37.00.11.0 i tym samym wyczerpują treść załącznika nr 3 poz. 142, a co za tym idzie obciążone są stawką podatku VAT w wysokości 8%.W świetle obowiązującego (...)

2015.04.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-30/15/WN
     ∟(...) Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U.2008.207.1293 ze zm.) jako:36.00.20.0 - Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych 37.00.11.0 - usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.Dodatkowo opis sprawy został uzupełniony o następujące informacje:Wnioskodawca jest czynnym (...)

2015.04.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-79/15/LŻ
     ∟(...) Gmina na podstawie umów cywilnoprawnych z mieszkańcami będzie osiągała dochody z tytułu: usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 37.00.11.0). Wnioskodawca zarejestrowany jest przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego jako podatnik od towarów i usług i jest płatnikiem podatku VAT czynnym. (...)

2015.04.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-61/15-2/KT
     ∟(...) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU 2008”) pod pozycją: 37.00.11.0 o nazwie: „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, a odpowiednio zgodnie z PKWiU z 1997 r. (która stanowiła podstawę dla (...)

2015.04.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-62/15-2/KT
     ∟(...) zostać zaklasyfikowana pod symbolem 90.00.11-00.00 „Usługi w zakresie odprowadzania, oczyszczania i likwidacji ścieków” (według PKWiU z 1997 r.) i pod symbolem 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” (według PKWiU z 2008 r.).Taka klasyfikacja pozwala uznać, że zgodnie z pozycją 142 (...)

2015.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-859/14-4/BM
     ∟(...) nie otrzymała jeszcze odpowiedzi w sprawie właściwej klasyfikacji, jednak zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez Gminę powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Z tytułu realizacji POŚ Gmina (...)

2015.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-859/14-5/BM
     ∟(...) nie otrzymała jeszcze odpowiedzi w sprawie właściwej klasyfikacji, jednak zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez Gminę powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Z tytułu realizacji POŚ Gmina (...)

2015.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-859/14-6/BM
     ∟(...) nie otrzymała jeszcze odpowiedzi w sprawie właściwej klasyfikacji, jednak zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez Gminę powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Z tytułu realizacji POŚ Gmina (...)

2015.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/4512-5/15-4/OS
     ∟(...) działalnością Wnioskodawcy wg PKD jest odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 37.00.2. Wykonywane przez Zainteresowanego usługi sklasyfikowane są wg PKWiU pod symbolem 37.00.11.0 - usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Ten symbol PKWiU z kolei wykazany jest w poz.142 zał. nr 3 do ustawy o VAT, jako usługi dla (...)

2015.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-785/14-4/MW
     ∟(...) wniosku można sklasyfikować następująco:PKWiU 68.32.13.0 - koszty utrzymania nieruchomości wspólnej,PKWiU 35.11.10.0 - energia elektryczna,PKWiU 36.00.20.0 - woda,PKWiU 37.00.11.0 - ścieki,PKWiU 38.11.11.0 - wywóz odpadów komunalnych,PKWiU 35.30.11.0 - co.W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (doprecyzowane w (...)

2015.01.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1415/14/MS
     ∟(...) nie otrzymała jeszcze odpowiedzi w sprawie właściwej klasyfikacji, jednak zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez Gminę powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Z tytułu realizacji POŚ Gmina (...)

2015.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1143/14-2/MN
     ∟(...) w 82.99.19.0.Pod pozycją nr 142 PKWiU ex 37 znajdują się natomiast usługi „usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. Grupowanie PKWiU 37.00.11.0 obejmuje: usługi związane z odprowadzaniem ścieków, zazwyczaj wykonywane za pomocą ściekowych, kanalizacyjnych lub drenażowych;usługi oczyszczania (...)

2015.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-733/14-4/MH
     ∟(...) z wykonanymi usługami w zakresie POŚ. Zdaniem Wnioskodawcy, czynności wykonane przez Wnioskodawcę stanowią usługę złożoną mieszczącą się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. Gmina zwraca jednak uwagę, że powyższe stanowi element oceny oprawnej, a nie stanu (...)

2015.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-733/14-5/MH
     ∟(...) z wykonanymi usługami w zakresie POŚ. Zdaniem Wnioskodawcy, czynności wykonane przez Wnioskodawcę stanowią usługę złożoną mieszczącą się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. Gmina zwraca jednak uwagę, że powyższe stanowi element oceny oprawnej, a nie stanu (...)

2015.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1120/14-4/MR
     ∟(...) wodociągowych, kanalizacji sanitarnych – PKWiU 36.00.20.0 i 37.00.11.0;budowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnych i deszczowych – PKWiU 36.00.20.0 i 37.00.11.0 oraz 43.22.11.0;budowa przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej – PKWiU 36.00.20.0 i 37.00.11.0;techniczny odbiór wykonanego przyłącza (...)

2014.12.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-703/14-4/MK
     ∟(...) ścieków, sklasyfikowane pod symbolem 37 PKWiU z 2008 r. W ocenie Gminy świadczona przez nią na rzecz mieszkańców usługa powinna zostać zaklasyfikowana pod symbolem 37.00.11.0 jako Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (według PKWiU z 2008 r.). Wynika to z faktu, iż głównym celem wybudowania POŚ jest (...)

2014.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-897/14/AZb
     ∟(...) 2004 r. o podatku od towarów i usług. Usługa na odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych świadczona przez przedsiębiorstwo graniczące z Wnioskodawcą ma symbol PKWiU 37.00.11.0 tj. usługę związaną z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Przedsiębiorstwo Wodociągów wystawia fakturę na przedsiębiorstwo graniczące z (...)

2014.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/443-734/14-6/DS
     ∟(...) nie otrzymała jeszcze odpowiedzi w sprawie właściwej klasyfikacji, jednak zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez Gminę powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Z tytułu realizacji POŚ Gmina otrzymała (...)

2014.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/443-734/14-7/DS
     ∟(...) nie otrzymała jeszcze odpowiedzi w sprawie właściwej klasyfikacji, jednak zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez Gminę powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Z tytułu realizacji POŚ Gmina otrzymała (...)

2014.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/443-719/14-4/DS
     ∟(...) nie otrzymała jeszcze odpowiedzi w sprawie właściwej klasyfikacji, jednak zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez Gminę powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT i składa miesięczne deklaracje (...)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj