Interpretacje podatkowe do PKWiU 37.00.11.0
-

 

Interpretacje podatkowe do PKWiU 37.00.11.0

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


421/442400 - interpretacji podatkowych
do PKWiU 37.00.11.0 -

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2014.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-55/14/IK
     ∟(...) ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”, 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”, 37.00.11 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.12 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”, 37.00.12.0 (...)

2014.04.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-40/14/IK
     ∟(...) ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”, 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”, 37.00.11 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.12 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”, 37.00.12.0 (...)

2014.03.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-27/14-2/MM
     ∟(...) powinna zostać zaklasyfikowana pod symbolem 90.00.11-00.00 Usługi w zakresie odprowadzania, oczyszczania i likwidacji ścieków (według PKWiU z 1997 r.) i pod symbolem 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (według PKWiU z 2008 r.).Taka klasyfikacja pozwala uznać, że zgodnie z pozycją 142 załącznika (...)

2014.03.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-27/14-3/MM
     ∟(...) usługę oczyszczania ścieków działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, a wykonywana przez Gminę usługa sklasyfikowana według PKWiU do grupowania 37.00.11.0, podlega opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 8%. Zatem w przedmiotowej sprawie są spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 (...)

2014.03.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-1206/13/RSz
     ∟(...) ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”, 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”, 37.00.11 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.12 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”, 37.00.12.0 (...)

2014.03.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-291/14/MS
     ∟(...) przez Wnioskodawcę pod symbolem PKWiU 36.00.20.0 – „Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych” oraz PKWiU 37.00.11.0 – „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, Wnioskodawca winien zastosować obniżoną stawkę podatku w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 (...)

2014.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1324/13-3/MM
     ∟(...) usługę oczyszczania ścieków działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, a wykonywana przez Gminę usługa sklasyfikowana według PKWiU do grupowania 37.00.11.0, podlega opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 8%. Zatem w przedmiotowej sprawie są spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 (...)

2014.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1324/13-2/MM
     ∟(...) powinna zostać zaklasyfikowana pod symbolem 90.00.11-00.00 Usługi w zakresie odprowadzania, oczyszczania i likwidacji ścieków (według PKWiU z 1997 r.) i pod symbolem 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (według PKWiU z 2008 r.).Taka klasyfikacja pozwala uznać, że zgodnie z pozycją 142 załącznika (...)

2014.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1218/13-2/ISZ
     ∟(...) powinna zostać zaklasyfikowana pod symbolem 90.00.11-00.00 Usługi w zakresie odprowadzania, oczyszczania i likwidacji ścieków (według PKWiU z 1997 r.) i pod symbolem 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (według PKWiU z 2008 r.). Taka klasyfikacja pozwala uznać, że zgodnie z pozycją 142 załącznika (...)

2014.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1218/13-3/ISZ
     ∟(...) usługę oczyszczania ścieków działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, a wykonywana przez Gminę usługa sklasyfikowana według PKWiU do grupowania 37.00.11.0, podlega opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 8%. Zatem w przedmiotowej sprawie są spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 (...)

2014.02.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-1095/13/KO
     ∟(...) r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług sklasyfikowanych w PKWiU 37.00.11.0 - jest prawidłowe. UZASADNIENIEW dniu 22 listopada 2013r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)

2014.02.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-940/13-2/IG
     ∟(...) transport odpadów do utylizacji;czyszczenie przepompowni ścieków, obejmujące wydobycie zanieczyszczeń i umycie przepompowni, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków";czyszczenie pionów sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wewnątrz budynków, mieszczą się (...)

2014.02.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-940/13-3/IG
     ∟(...) separatora, transport odpadów do utylizacji;czyszczenie przepompowni ścieków, obejmujące wydobycie zanieczyszczeń i umycie przepompowni mieszczą się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków";czyszczenie pionów sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wewnątrz budynków, mieszczą się (...)

2014.02.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-940/13-4/IG
     ∟(...) separatora, transport odpadów do utylizacji;czyszczenie przepompowni ścieków, obejmujące wydobycie zanieczyszczeń i umycie przepompowni mieszczą się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków";czyszczenie pionów sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wewnątrz budynków, mieszczą się (...)

2014.02.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-940/13-5/IG
     ∟(...) separatora, transport odpadów do utylizacji;czyszczenie przepompowni ścieków, obejmujące wydobycie zanieczyszczeń i umycie przepompowni mieszczą się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków";czyszczenie pionów sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wewnątrz budynków, mieszczą się (...)

2014.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-807/13-3/MK
     ∟(...) i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych; 37.00.1 Usługi związane ze ściekami; 37.00.11 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; 37.00.12 Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych; 37.00.12.0 Usługi związane z (...)

2014.01.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-945/13/WN
     ∟(...) wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług sklasyfikowanych w PKWiU 36.00.20.0, 37.00.11.0 i 37.00.12.0 - jest prawidłowe. UZASADNIENIEW dniu 10 października 2013r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)

2013.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-710/13-4/MH
     ∟(...) nie otrzymała jeszcze odpowiedzi w sprawie właściwej klasyfikacji, jednak zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez Gminę powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Z tytułu realizacji POŚ Gmina (...)

2013.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-710/13-5/MH
     ∟(...) nie otrzymała jeszcze odpowiedzi w sprawie właściwej klasyfikacji, jednak zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez Gminę powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Z tytułu realizacji POŚ Gmina (...)

2013.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-1010/13/AK
     ∟(...) statystycznej wykonywanych usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: PKWiU). Zgodnie z dokonaną klasyfikacją, mieszczą się one w grupowaniu 37.00.11.0 - Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Z tytułu realizacji POŚ (...)

2013.12.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-823/13/RSz
     ∟(...) łączącego sieć kanalizacyjną z wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług zaklasyfikowanej przez Spółkę do grupowania PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” – jest prawidłowe. UZASADNIENIEW dniu 4 września 2013r. został złożony ww. wniosek o (...)

2013.11.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-881/13/AK
     ∟(...) Statystycznym w Łodzi z wnioskiem o potwierdzenie klasyfikacji statystycznej wykonywanych przez nią kompleksowych usług, jako usług mieszczących się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU") i uzyskała potwierdzenie takiej (...)

2013.11.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-880/13/AK
     ∟(...) Statystycznym w Łodzi z wnioskiem o potwierdzenie klasyfikacji statystycznej wykonywanych przez nią kompleksowych usług, jako usług mieszczących się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU") i uzyskała potwierdzenie takiej (...)

2013.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-844/13-2/JL
     ∟(...) Gminy tworząc Zakład, przedmiot jego działalności określiła w statucie. Do bezpośredniego działania Zakładu należy w szczególności: 36.00.20.0 dostarczanie wody, 37.00.11.0 odprowadzanie ścieków, Do zakresu działania Zakładu należy również wykonywanie odpłatnie innych usług zleconych przez Wójta Gminy (w ramach realizacji (...)

2013.11.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-681/13-4/AD
     ∟(...) Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)(Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm. ) zostały sklasyfikowane pod symbolem 37.00.11.0, a zgodnie z obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (...)

2013.11.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-681/13-5/AD
     ∟(...) i oczyszczaniem ścieków” sklasyfikowane w PKWiU 2008 pod symbolem ex 37. W konsekwencji świadczone przez Wnioskodawcę usługi - sklasyfikowane w PKWiU 2008 pod symbolem 37.00.11.0 - mieszczą się w ww. załączniku, zatem od 1 stycznia 2011 r. opodatkowane są 8% stawką podatku VAT. Poniższe przepisy art. 41 ust. 14a do 14f dodano art. (...)

2013.10.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-671/13/ICz
     ∟(...) Statystycznego w Ł. Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów o wskazanie grupowania dla wyżej opisanej sytuacji. Departament w odpowiedzi podał symbol PKWiU 37.00.11.0 „usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy prawidłowe jest naliczanie stawki (...)

2013.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-612/13-5/HW
     ∟(...) wymiany i plombowania wodomierzy oraz uzgadniania dokumentacji technicznej dotyczącej urządzeń wodociągowych (PKWiU 36.00.20.0) oraz urządzeń kanalizacyjnych (PKWiU 37.00.11.0),prawidłowe – w zakresie opodatkowania usług demontażu, montażu i plombowania wodomierzy w przypadku uszkodzenia z winy odbiorców (PKWiU 43.11.11.0), (...)

2013.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-750/13-2/AO
     ∟(...) usuwania awarii kanalizacyjnych w sieci kanalizacyjnej, wypompowania wody ze studni chłonnych oraz ulic gminnych zakwalifikowanych przez Wnioskodawcę w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 - jest prawidłowe,czyszczenia i konserwacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie zakładów przemysłowych, obiektów handlowych, garaży podziemnych, (...)

2013.09.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-476/13/RSz
     ∟(...) do grupowania PKWiU 36.00.20.0 „Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych”, zaś winna je zaliczyć do grupowania PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy prace budowlane polegające na (...)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj