Interpretacje podatkowe do PKWiU 37.00.11.0
-

 

Interpretacje podatkowe do PKWiU 37.00.11.0

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


421/442400 - interpretacji podatkowych
do PKWiU 37.00.11.0 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.955.2017.1.AD
     ∟(...) nie otrzymała jeszcze odpowiedzi w sprawie właściwej klasyfikacji, jednak zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez nią powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy podstawą (...)

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.870.2017.1.AD
     ∟(...) nie otrzymała jeszcze odpowiedzi w sprawie właściwej klasyfikacji, jednak zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez nią powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy świadczenia (...)

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.882.2017.1.APR
     ∟(...) nie otrzymała jeszcze odpowiedzi w sprawie właściwej klasyfikacji, jednak zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez nią powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy podstawą (...)

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.833.2017.1.APR
     ∟(...) nie otrzymała jeszcze odpowiedzi w sprawie właściwej klasyfikacji, jednak zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez nią powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy świadczenia (...)

2018.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.671.2017.1.AK
     ∟(...) W odpowiedzi z dnia 18 kwietnia 2017 r. Główny Urząd Statystyczny (dalej: „GUS”) potwierdził, że świadczone przez Gminę usługi mieszczą się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Jednocześnie GUS wskazał, że z zakresu ww. grupowania nie wydziela się wykonywanych (...)

2018.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.954.2017.1.AD
     ∟(...) statystycznej realizowanych usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU"). Zgodnie z dokonaną klasyfikacją, mieszczą się one w grupowaniu 37.00.11.0 - Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Gmina planuje w przyszłości zrealizowanie kolejnej inwestycji polegającej na (...)

2018.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.869.2017.1.AD
     ∟(...) statystycznej realizowanych usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU"). Zgodnie z dokonaną klasyfikacją, mieszczą się one w grupowaniu 37.00.11.0 - Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Gmina planuje w przyszłości zrealizowanie kolejnej inwestycji polegającej na (...)

2018.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.817.2017.1.BS
     ∟(...) przywołane wyżej przepisy oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że świadczenie opisanych we wniosku usług, sklasyfikowanych według PKWiU z roku 2008 jako 37.00.11.0 - „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” oraz jako 37.00.1 - „Usługi związane ze ściekami”, podlega opodatkowaniu (...)

2018.01.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.836.2017.1.MWJ
     ∟(...) najemców opłatami za media, tj. za dostawę wody i odprowadzanie ścieków, które zostały sklasyfikowane przez Wnioskodawcę odpowiednio do PKWiU 36.00.20.0 i 37.00.11.0, zastosowanie znajdzie stawka podatku VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy oraz poz. 140 i 142 załącznika nr 3 do (...)

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.607.2017.1.TKU
     ∟(...) urzędowej na pytanie Ministerstwa Finansów, usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych sklasyfikowane zostały przez Główny Urząd Statystyczny w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. W tej sytuacji uprawnione jest stanowisko Wnioskodawcy, że odprowadzanie wód opadowych i (...)

2018.01.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.572.2017.2.DC
     ∟(...) grudnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług sklasyfikowanych w PKWiU 37.00.11.0 – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej (...)

2017.12.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.430.2017.1.RW
     ∟(...) do wywożenia przeszkadzającej w wykonywaniu dalszych prac wody, która zalega podczas opadów deszczu na terenie budowy,Te czynności zostały zakwalifikowane do PKWiU 37.00.11.0 jako usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Z kolei, 19 lipca 2017 r. na wniosek Podatnika, Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu (...)

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.742.2017.1.BJ
     ∟(...) dnia 14 września 2015 r. Główny Urząd Statystyczny (dalej: „GUS”) potwierdził, że świadczone przez Gminę usługi mieszczą się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Jednocześnie GUS wskazał, że z zakresu ww. grupowania nie wydziela się wykonywanych (...)

2017.12.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.465.2017.1.JNA
     ∟(...) usługi będące przedmiotem pytania generalnie sklasyfikowane do czasu zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków są w grupowaniu 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. Jednak klasyfikacja ta nie wymienia wprost usług odprowadzania wód opadowych lub (...)

2017.11.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.654.2017.2.BS
     ∟(...) 140 PKWiU 36.00.20.0 stawka VAT 8%, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 3700Z zdefiniowane w załączniku 3 do ustawy o podatku od towarów i usług poz. 142 PKWiU 37.00.11.0, 37.0012.0 stawka VAT 8%, zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 3811Z zdefiniowane w załączniku 3 do ustawy o podatku od towarów i usług poz. (...)

2017.11.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.596.2017.1.PC
     ∟(...) „Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, odwadniających, cieplnych i klimatyzacyjnych” zarządzanie (obsługa) oczyszczalni ścieków - PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” montaż / instalowanie urządzeń technologicznych - PKWiU 33.20.2 „Usługi instalowania (...)

2017.11.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.595.2017.1.PC
     ∟(...) „Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, odwadniających, cieplnych i klimatyzacyjnych” zarządzanie (obsługa) oczyszczalni ścieków - PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” montaż / instalowanie urządzeń technologicznych - PKWiU 33.20.2 „Usługi instalowania (...)

2017.11.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.594.2017.1.PC
     ∟(...) „Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, odwadniających, cieplnych i klimatyzacyjnych”zarządzanie (obsługa) oczyszczalni ścieków - PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” montaż / instalowanie urządzeń technologicznych - PKWiU 33.20.2 „Usługi instalowania (...)

2017.11.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.593.2017.1.PC
     ∟(...) w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla nabywanych usług zarządzania (obsługi) oczyszczalni ścieków, które mieszczą się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” (pytanie oznaczone nr 5 w uzupełnieniu wniosku) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 (...)

2017.11.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.592.2017.1.PC
     ∟(...) „Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, odwadniających, cieplnych i klimatyzacyjnych” zarządzanie (obsługa) oczyszczalni ścieków - PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” montaż / instalowanie urządzeń technologicznych - PKWiU 33.20.2 „Usługi instalowania (...)

2017.11.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.591.2017.1.PC
     ∟(...) „Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, odwadniających, cieplnych i klimatyzacyjnych” zarządzanie (obsługa) oczyszczalni ścieków - PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” montaż / instalowanie urządzeń technologicznych - PKWiU 33.20.2 „Usługi instalowania (...)

2017.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.490.2017.2.MK
     ∟(...) instalacji budowlanych (PKWiU 2008 43.29.19.0 dla wykonawcy), które zostaną następnie odsprzedane na rzecz odbiorców w ramach kompleksowej usługi sklasyfikowanej w PKWiU 37.00.11.0 ,,Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, nie będzie miał zastosowania przepis art. 17 ust. 1 pkt 8 w związku z ust. 1h ustawy o (...)

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.384.2017.2.SM
     ∟(...) wyżej usługi powinny być klasyfikowane odpowiednio: 36.00.20.0 „Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych” i 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. Usługi te są zgodne z brzmieniem wynikającym z załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca (...)

2017.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.368.2017.3.MJ
     ∟(...) - usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych, natomiast wykonanie przyłączy do sieci kanalizacyjnej, pod symbolem 37.00.11.0 - usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Gmina planuje wystąpić do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur przy Urzędzie Statystycznym w … (...)

2017.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.330.2017.2.MD
     ∟(...) naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne,opodatkowania stawką 8% usługi przyłączenia mieszkańców do sieci kanalizacyjnej (sklasyfikowanej w grupowaniu 37.00.11.0 PKWiU z 2008 r.),braku obowiązku opodatkowania usługi przyłączenia mieszkańców do sieci kanalizacyjnej (sklasyfikowanej w grupowaniu 37.00.11.0 PKWiU z 2008 (...)

2017.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.315.2017.2.MR
     ∟(...) wniosku wskazano, że usługi bieżącej obsługi POŚ polegające na oczyszczaniu ścieków przez Gminę na rzecz jej mieszkańców Wnioskodawca kwalifikuje do grupowania: 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” PKWiU 2015,37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” PKWiU (...)

2017.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.376.2017.2.OA
     ∟(...) wykonywanych przez Gminę usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU”). Zgodnie z dokonaną klasyfikacją, mieszczą się one w grupowaniu 37.00.11.0 – Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). W odpowiedzi na wezwanie Gmina wskazała, że: Nie zostało jeszcze (...)

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIl1-1.4012.227.2017.2.SJ
     ∟(...) wykonywanych przez Gminę usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU”). Zgodnie z dokonaną klasyfikacją, mieszczą się one w grupowaniu 37.00.11.0 – Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Pismem z dnia 13 maja 2017 r. Główny Urząd Statystyczny potwierdził stanowisko (...)

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.375.2017.1.SJ
     ∟(...) wykonywanych przez Gminę usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU”). Zgodnie z dokonaną klasyfikacją, mieszczą się one w grupowaniu 37.00.11.0 – Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Pismem z dnia 13 maja 2017 r. Główny Urząd Statystyczny potwierdził stanowisko (...)

2017.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.478.2017.1.MWJ
     ∟(...) 2008 oraz PKWiU 2015. Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów Głównego Urzędu Statystycznego odpowiedział, iż ww. usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, zarówno według PKWiU 2008 jak i PKWiU 2015. W związku z powyższym opisem zadano (...)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj