Interpretacje podatkowe do PKWiU 38.32.25.0
-

 

Interpretacje podatkowe do PKWiU 38.32.25.0

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


10/481752 - interpretacji podatkowych
do PKWiU 38.32.25.0 -

1

2013.03.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1523/12/JJ
     ∟(...) złom miedzi, aluminium, niklu i stopów tych metali (najczęściej spotykanych na rynku metali kolorowych) sklasyfikowane zostały w PKWiU w grupowaniach od 38.32.21.0 do 38.32.25.0, które to nie zostały bezpośrednio wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, jako objęte procedurą zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy. W ostatnim okresie (...)

2013.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-516/12-4/BA
     ∟(...) z metali szlachetnych, metali żelaznych, miedzi i stopów miedzi, niklu i stopów niklu, aluminium i stopów aluminium, mieszczą się w grupach PKWiU od 38.32.21.0 do 38.32.25.0 i nie zostały wymienione w załączniku nr 11, jako towary objęte samoopodatkowaniem przez nabywcę. W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, że: Jest (...)

2012.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-915/12/LSz
     ∟(...) opodatkowania wymienionymi w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT. Do dostawy po dniu 1 lipca 2011r., towarów sklasyfikowanych w PKWiU 38.32.22.0, 38.32.23.0, 38.32.24.0, 38.32.25.0, które nie zostały wymienione w żadnej z pozycji załącznika nr 11 do ustawy o VAT, Wnioskodawca przy ich sprzedaży występuje w roli podatnika, a tym samym (...)

2012.09.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-632/12-4/LK
     ∟(...) metal, argumentując że stanowią one surowce wtórne z metali objęte innymi grupowaniami niewymienionymi w załączniku nr 11,Załącznik nr 11 nie zawiera pozycji: 38.32.25.0 - surowce wtórne z aluminium i stopów aluminium, która obejmuje najbardziej typowe rodzaje złomów aluminium będące w obrocie. Załącznik ten nie zawiera (...)

2012.08.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-722/12/DM
     ∟(...) i unieszkodliwianiem oraz usługi odzysku surowców wtórnych i surowce wtórne. Pozycje opisane w PKWiU symbolami 38.32.21.0, 38.32.22.0, 38.32.23.0, 38.32.24.0 i 38.32.25.0 znajdują się w klasie, która odpowiada symbolowi PKD 38.32.. Zgodnie z PKD klasa ta obejmuje odzysk surowców z materiałów segregowanych. Wnioskodawca nie (...)

2012.08.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-220/12-4/EWW
     ∟(...) metali szlachetnych, 38.32.22.0 Surowce wtórne z metali żelaznych, 38.32.23.0 Surowce wtórne z miedzi i stopów miedzi, 38.32.24.0 Surowce wtórne z niklu i stopów niklu, 38.32.25.0 Surowce wtórne z aluminium i stopów aluminium, 38.32.29.0* Surowce wtórne z pozostałych metali. Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, złom metali (...)

2012.03.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1718/11/AZb
     ∟(...) 38.32.22.0 „Surowce wtórne z metali żelaznych”, 38.32.23.0 „Surowce wtórne z miedzi i stopów miedzi”, 38.32.24.0 „Surowce wtórne z niklu i stopów niklu”, 38.32.25.0 „Surowce wtórne z aluminium i stopów aluminium” oraz dla transakcji sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 46.77.10.0 „Sprzedaż hurtowa odpadów i (...)

2012.03.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1717/11/AZb
     ∟(...) 38.32.22.0 „Surowce wtórne z metali żelaznych”, 38.32.23.0 „Surowce wtórne z miedzi i stopów miedzi”, 38.32.24.0 „Surowce wtórne z niklu i stopów niklu”, 38.32.25.0 „Surowce wtórne z aluminium i stopów aluminium” oraz dla transakcji sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 46.77.10.0 „Sprzedaż hurtowa odpadów i (...)

2012.02.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1678/11/MS
     ∟(...) PKWiU. Problem w tym, że surowce wtórne z metali szlachetnych i metali żelaznych, miedzi, niklu, aluminium mieszczące się w grupowaniach PKWiU od 38.32.21.0 do 38.32.25.0 (metali szlachetnych PKWiU 38.32.21, metali żelaznych PKWiU 38.32.22, miedzi i stopów miedzi PKWiU 38.32.23, niklu i stopów niklu PKWiU 38.32.24, aluminium i (...)

2012.02.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1721/11/LG
     ∟(...) prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy do sprzedaży surowców wtórnych mieszczących się w ugrupowaniu PKWiU 38.32.21.0 do 38.32.25.0 będzie miał zastosowanie mechanizm „odwrotnego obciążenia”– jest nieprawidłowe. UZASADNIENIEW dniu 25 listopada 2011r. wpłynął do tut. organu ww . (...)

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj