Interpretacje podatkowe do PKWiU 42.21.22.0
-

 

Interpretacje podatkowe do PKWiU 42.21.22.0

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


70/481752 - interpretacji podatkowych
do PKWiU 42.21.22.0 -

1 2 3

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.381.2019.2.PR
     ∟(...) 42.22.22.0 – Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;na rzecz przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego: 42.21.22.0 – Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. (...)

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.432.2019.2.ŻR
     ∟(...) budową autostrad, dróg, ulic innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych, 42.13.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli, 42.21.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze, 71.1 Usługi architektoniczne i inżynierskie oraz związane z (...)

2019.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.148.2019.2.DC
     ∟(...) oraz usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.Usługi wykonywane przez faktycznego wykonawcę na rzecz Gminy mieszczą się w zakresie grupowania PKWiU 42.21.22.0 – „Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze” (roboty budowlane związane z sieciami rozdzielczymi, tj. (...)

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.36.2019.2.MJ
     ∟(...) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (grupa 42.21.21.0 oraz 42.21.22.0 PKWiU). Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”). W celu realizacji robót budowlanych sklasyfikowanych powyżej (...)

2019.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.90.2019.1.BK
     ∟(...) w zakresie robót budowlanych, związanych z sieciami rozdzielczymi, tj. budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych mieszczą się w zakresie grupowania PKWiU 42.21.22.0 ,Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze”. Podsumowując, należy rozróżnić dwa świadczenia (...)

2019.03.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.35.2019.1.MW
     ∟(...) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (grupa 42.21.21.0 oraz 42.21.22.0 PKWiU). Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”). W celu realizacji robót budowlanych sklasyfikowanych powyżej (...)

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.786.2018.2.IG
     ∟(...) zlecenia,usuwanie awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wykonywane na odrębne zlecenia przez podmiot niebędący właścicielem lub zarządzającym siecią - PKWiU 42.21.22.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze",odbiory techniczne przyłączy wodnych i kanalizacyjnych, (...)

2018.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.245.2018.2.MD
     ∟(...) Wnioskodawca wykonuje usługi, które mieszczą się w grupowaniach PKWiU 2008: 42.21.21.0 –Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych, 42.21.22.0 – Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze oraz 43.11.10.0 – Roboty związane z rozbiórką i burzeniem (...)

2018.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.74.2018.2.APR
     ∟(...) PKWiU wynika jedynie, że nie obejmuje ono robót ogólnobudowlanych związanych z rurociągami wodnymi i kanalizacyjnymi, sklasyfikowanych w 42.21.21.0 (przesyłowe) i 42.21.22.0 (rozdzielcze). Zgodnie zaś z metodyką Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej - NACE (rev.2) (dalej: „NACE”), (...)

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.79.2018.2.AZ
     ∟(...) podwykonawców robót związanych z sieciami rozdzielczymi tj. budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do nieruchomości mieści się w zakresie grupowania PKWiU 42.21.22.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze”. Tak więc jak wynika z ww. klasyfikacji, umów zawartych z (...)

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.76.2018.2.MD
     ∟(...) PKWiU wynika jedynie, że nie obejmuje ono robót ogólnobudowlanych związanych z rurociągami wodnymi i kanalizacyjnymi, sklasyfikowanych w 42.21.21.0 (przesyłowe) i 42.21.22.0 (rozdzielcze). Zgodnie zaś z metodyką Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej – NACE (rev.2) (dalej: „NACE”), (...)

2018.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.40.2018.1.PM
     ∟(...) ale tylko w wypadkach, kiedy nie uda się ich przyporządkować do grupowań innych niż wymienione w załączniku nr 14 do u.p.t.u. (a zatem do grupowań PKWiU 42.21.11, 42.21.22.0, 42.21.23.0, 42.21.24.0). W ocenie Wnioskodawcy przedstawiony stan faktyczny nie usprawiedliwia jednak takiej kwalifikacji. Wobec niespełnienia warunków (...)

2018.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.26.2018.1.IG
     ∟(...) ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych, 7 - 42.21.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych, 8 - 42.21.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze, 9 - 42.21.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową (...)

2018.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.667.2017.3.JŻ
     ∟(...) z budową rurociągów przesyłowych (PKWiU 42.21.21.0), poz. 8 - Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze (PKWiU 42.21.22.0). Ustawa o VAT nie definiuje pojęcia podwykonawcy, zatem dla prawidłowego rozumienia terminu „podwykonawca” wystarczające będzie posłużenie się (...)

2018.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.26.2018.1.JM
     ∟(...) Prace polegające na wykonaniu przyłączy będą wykonywane wyłącznie na zewnątrz budynku. Symbol PKWiU dla robót wykonywanych (budowa przyłączą kanalizacyjnego) to 42.21.22.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze”. Wykonawca roboty polegających na przyłączaniu budynków (...)

2018.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.497.2017.2.MM
     ∟(...) wniosku, Wnioskodawca wskazał, że od dnia 5 września 2017 r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (PKWiU 42.21.22.0). Dodatkowo, Wnioskodawca wykonuje roboty związane z wykonywaniem instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i odwadniających (PKWiU 43.22.11.0). Do (...)

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.727.2017.1.JŻ
     ∟(...) ścieków oraz wymiany elementów rurociągu, sklasyfikowanych wg PKWiU 42.21.21.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów/przesyłowych” lub PKWiU 42.21.22.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze” lub PKWiU 42.21.23.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z (...)

2018.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.839.2017.2.AT
     ∟(...) dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych; (…); 7 – 42.21.21.0 – Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych; 8 – 42.21.22.0 – Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze; (…); 20 – 43.12.12.0 – Roboty ziemne: roboty związane (...)

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.539.2017.2.PR
     ∟(...) przez ZGKiM prac budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT. Pracami wykonywanymi przez Gminę byłyby sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 42.21.22.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze”, wskazane w poz. 8 załącznika nr 14 do ustawy o VAT. (...)

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.515.2017.2.PR
     ∟(...) i podestów, izolacji, aparatury i urządzeń układów elektrycznego sterowania – etap ten zlecany jest przez Wnioskodawcę firmie podwykonawczej, PKWiU dla tego etapu 42.21.22.0 – roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, wyłączając prace pomocnicze – potwierdzone interpretacją GUS z dnia 24 maja 2017 (...)

2017.12.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.594.2017.2.ALN
     ∟(...) związane z budową rurociągów przesyłowych – 42.21.21.0; Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze – 42.21.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania (...)

2017.11.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.591.2017.1.PC
     ∟(...) oczyszczalni ścieków, wymiana elementów rurociągu - (i) PKWiU 42.21.21.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych” lub (ii) PKWiU 42.21.22.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze” lub (iii) PKWiU 42.21.23.0 „Roboty ogólnobudowlane (...)

2017.11.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.595.2017.1.PC
     ∟(...) oczyszczalni ścieków, wymiana elementów rurociągu - (i) PKWiU 42.21.21.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych” lub (ii) PKWiU 42.21.22.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze” lub (iii) PKWiU 42.21.23.0 „Roboty ogólnobudowlane (...)

2017.11.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.593.2017.1.PC
     ∟(...) oczyszczalni ścieków, wymiana elementów rurociągu - (i) PKWiU 42.21.21.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych” lub (ii) PKWiU 42.21.22.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze” lub (iii) PKWiU 42.21.23.0 „Roboty ogólnobudowlane (...)

2017.11.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.596.2017.1.PC
     ∟(...) oczyszczalni ścieków, wymiana elementów rurociągu - (i) PKWiU 42.21.21.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych” lub (ii) PKWiU 42.21.22.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze” lub (iii) PKWiU 42.21.23.0 „Roboty ogólnobudowlane (...)

2017.11.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.594.2017.1.PC
     ∟(...) oczyszczalni ścieków, wymiana elementów rurociągu - (i) PKWiU 42.21.21.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych” lub (ii) PKWiU 42.21.22.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze” lub (iii) PKWiU 42.21.23.0 „Roboty ogólnobudowlane (...)

2017.11.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.592.2017.1.PC
     ∟(...) oczyszczalni ścieków, wymiana elementów rurociągu - (i) PKWiU 42.21.21.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych” lub (ii) PKWiU 42.21.22.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze” lub (iii) PKWiU 42.21.23.0 „Roboty ogólnobudowlane (...)

2017.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.603.2017.2.MW
     ∟(...) w sekcji F, Obiekty budowlane i roboty budowlane, w Dziale 42 - Budowle i roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, pozycja PKWiU 42.21.22.0 -Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę będące przedmiotem (...)

2017.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.368.2017.3.MJ
     ∟(...) sklasyfikowanych według PKWiU 2008:budowa sieci wodno-kanalizacyjnej (łącznie z przyłączami) wraz z przebudową przepompowni ścieków (część I zamówienia): 42.21.22.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze” (dla podmiotów nie dokonujących dostawy wody oraz (...)

2017.09.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.363.2017.2.JM
     ∟(...) Prace polegające na wykonaniu przyłączy będą wykonywane wyłącznie na zewnątrz budynku. Symbol PKWiU dla robót wykonywanych (budowa przyłącza kanalizacyjnego) to 42.21.22.0 roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze. Wykonawca robót polegających na przyłączeniu budynków do (...)

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj wygodnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj