Interpretacje podatkowe do PKD 47.99.Z
-

 

Interpretacje podatkowe do PKD 47.99.Z

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


197/442400 - interpretacji podatkowych
do PKD 47.99.Z -

1 2 3 4 5 6 7

2011.07.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-582/11/IK
     ∟(...) PKD 55.63.B „sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana”, co odpowiada po zmianach od 2007 r. grupowaniu 47.99.Z „pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej poza siecią sklepową, straganami i targowiskami”.W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Jaką (...)

2011.06.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-416/11-6/NS
     ∟(...) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wymienia jako przedmiot działalności gospodarczej: 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i (...)

2011.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-197/11-4/IF
     ∟(...) zakres działalności Wnioskodawcy obejmuje sprzedaż detaliczną na straganach i targowiskach (PKWiU 47.89.Z), a także pozostałą sprzedaż detaliczną (PKWiU 47.99.Z). Wnioskodawca sprzedaje energooszczędne źródła światła i oświetlenie oraz zamierza uruchomić sklep internetowy, także sprzedaż poprzez serwisy aukcyjne . (...)

2011.05.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-234/11/WRz
     ∟(...) stan faktyczny: Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, sklasyfikowaną wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) pod numerami 49.39.Z, 47.99.Z. oraz polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod numerami 49.39.39.0, 47.00.89.0. Jako kierowca świadczy usługi prowadzenia pojazdu na rzecz MPK. Nie (...)

2011.04.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-92/11-4/AW
     ∟(...) – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanych, 46.1. – Sprzedaż hurtowa produktów i półproduktów objętych przedmiotem działania Instytutu, 47.99.Z. – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową wyrobów będących przedmiotem działania Instytutu, 96.09. – Pozostała działalność (...)

2011.04.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-30/11-4/MN
     ∟(...) 32.99.Z – produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanych, 46.1 – sprzedaż hurtowa produktów i półproduktów objętych przedmiotem działania, 47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową wyrobów będących przedmiotem działania, 96.09 – pozostała działalności usługowa (...)

2010.10.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-1198/10/KG
     ∟(...) gospodarcza polegać będzie na sprzedaży art. spożywczych poprzez urządzenia samosprzedające. Numer PKD pod którym prowadzona będzie działalność gospodarcza to 47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepów, straganów i targowisk.Zakładając działalność gospodarczą Wnioskodawca nie będzie się (...)

2010.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-452/10/AZb
     ∟(...) prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z). Z tytułu wykonywania wyżej wymienionej działalności Wnioskodawca jest podatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych . (...)

2010.08.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-472/10/WRz
     ∟(...) prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowe> lub internet (PKD 47.91 .Z), pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z). Z tytułu wykonywania wyżej wymienionej działalności Wnioskodawca jest podatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.Zgodnie (...)

2010.07.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-618/10-2/SJ
     ∟(...) detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.72.Z – sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepów, straganami i targowiskami. Forma opodatkowania: zasady ogólne i KPIR, podatnik czynny VAT, (...)

2010.05.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-133/10/WRz
     ∟(...) następujący stan faktyczny : W grudniu 2009 r. Wnioskodawca rozpoczął działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej poza siecią sklepową PKD 47.99.Z, 47.89.Z 47.91.Z – środków chemicznych oraz artykułów spożywczych, tj. kawy. Jako formę opodatkowania wybrał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Nie (...)

2010.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1076/09/AT
     ∟(...) W dniu 22 maja 2009 r. rozpoczął Pan działalność gospodarczą zarejestrowaną na własne imię i nazwisko. Działalność (czynności wskazane jako PKD 70.22.Z, 46.19.Z, 47.99.Z) została zarejestrowana na potrzeby podatku VAT, dodatkowo prowadzona jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. W dniu 26 maja 2009 r. podpisał Pan umowę z (...)

2010.01.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-858/09/WM
     ∟(...) następujący stan faktyczny. W dniu 22 maja 2009 r. zarejestrował Pan działalność gospodarczą na własne nazwisko w zakresie określonym symbolami 70.22.Z, 46.19.Z, 47.99.Z. W celu ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych zaprowadził Pan podatkową księgę przychodów i rozchodów, jest Pan także zarejestrowanym podatnikiem podatku od (...)

2009.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1076/09-4/IK
     ∟(...) się głównie naprawą i konserwacją pomp wodnych i hydroforowych itp. PKD: 33.12.Z. Dodatkowo sprzedaję takie urządzenia, ponieważ znam się na nich bardzo dobrze. PKD: 47.99.Z. Ze względu na małe obroty nie musiałem być podatnikiem VAT. Pod wpływem próśb klientów biznesowych, którzy domagali się faktur VAT, dobrowolnie (...)

2009.09.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-490/09/RM
     ∟(...) stan faktyczny: W dniu 05 maja 2009r wnioskodawczyni rozpoczęła działalność gospodarczą w zakresie handlu stalą i wyrobami metalowymi, sklasyfikowaną pod nr PKD 47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.Jest osobą niepełnosprawną i pobiera rentę z ZUS. Na (...)

2008.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB1/415-695/08/WRz
     ∟(...) i pobieraniu prowizji za sprzedaż. Wystąpił do urzędu statystycznego w Łodzi o klasyfikację PKD prowadzonej działalności i otrzymał pismo nadające PKD 47.99.Z /pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami /. Faktury wystawia na usługi akwizycji urządzenia „P.”. W (...)

2008.07.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB1/415-323/08/AP
     ∟(...) wniosku wskazano następujący zakres prowadzonej działalności gospodarczej.47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami. 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza. 62.01.Z – (...)

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj