Interpretacje podatkowe do PKWiU 70.22.15.0
-

 

Interpretacje podatkowe do PKWiU 70.22.15.0

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


11/442400 - interpretacji podatkowych
do PKWiU 70.22.15.0 -

1

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.382.2019.1.ŚS
     ∟(...) mocy produkcyjnych. W ocenie Wnioskodawcy, czynności wykonywane przez usługodawcę mogą zostać racjonalnie przyporządkowane do zakresu poniższych pozycji PKWiU: 70.22.15.0 - Usługi doradztwa związane z zarządzaniem produkcją,70.22.17.0 - Usługi zarządzania procesami gospodarczymi,71.12.17.0 - Usługi projektowania technicznego (...)

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.381.2019.1.ŚS
     ∟(...) mocy produkcyjnych. W ocenie Wnioskodawcy, czynności wykonywane przez usługodawcę mogą zostać racjonalnie przyporządkowane do zakresu poniższych pozycji PKWiU: 70.22.15.0 - Usługi doradztwa związane z zarządzaniem produkcją,70.22.17.0 - Usługi zarządzania procesami gospodarczymi,71.12.17.0 - Usługi projektowania technicznego (...)

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.384.2019.1.ŚS
     ∟(...) mocy produkcyjnych. W ocenie Wnioskodawcy, czynności wykonywane przez usługodawcę mogą zostać racjonalnie przyporządkowane do zakresu poniższych pozycji PKWiU: 70.22.15.0 - Usługi doradztwa związane z zarządzaniem produkcją,70.22.17.0 - Usługi zarządzania procesami gospodarczymi,71.12.17.0 - Usługi projektowania technicznego (...)

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.380.2019.1.ŚS
     ∟(...) mocy produkcyjnych. W ocenie Wnioskodawcy, czynności wykonywane przez usługodawcę mogą zostać racjonalnie przyporządkowane do zakresu poniższych pozycji PKWiU: 70.22.15.0 - Usługi doradztwa związane z zarządzaniem produkcją,70.22.17.0 - Usługi zarządzania procesami gospodarczymi,71.12.17.0 - Usługi projektowania technicznego (...)

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.309.2019.2.ŚS
     ∟(...) na ich wartość w skali roku nie podlegają ograniczeniu zawartemu w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do usług zakwalifikowanych według PKWiU jako: 70.22.15.0 - Usługi doradztwa związane z zarządzaniem produkcją - jest nieprawidłowe, 70.22.17.0 - Usługi zarządzania procesami gospodarczymi - jest nieprawidłowe, (...)

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.383.2019.1.ŚS
     ∟(...) mocy produkcyjnych. W ocenie Wnioskodawcy, czynności wykonywane przez usługodawcę mogą zostać racjonalnie przyporządkowane do zakresu poniższych pozycji PKWiU: 70.22.15.0 - Usługi doradztwa związane z zarządzaniem produkcją,70.22.17.0 - Usługi zarządzania procesami gospodarczymi,71.12.17.0 - Usługi projektowania technicznego (...)

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.308.2019.2.AZ
     ∟(...) podatków”, 70.22.13.0 „Usługi doradztwa związane z zarządzaniem rynkiem”, 70.22.14.0 „Usługi doradztwa związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi”, 70.22.15.0 „Usługi doradztwa związane z zarządzaniem produkcją”, 70.22.16.0 „Usługi doradztwa związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw i pozostałe usługi (...)

2019.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.546.2018.3.BG
     ∟(...) produktów podlegają ograniczeniu wynikającemu z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do usług zakwalifikowanych według PKWiU jako: 70.22.15.0 - „Usługi doradztwa związane z zarządzaniem produkcją” obejmujące:zarzadzanie nowymi możliwościami,program management i koordynowanie grupy rozwojowej (...)

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.542.2018.2.AM
     ∟(...) usług i integracją procesów oraznadzorem nad procesami IT W zakresie wsparcia w czynnościach związanychz zarządzaniem produkcją – 70.22.15.0 Usługi doradztwazwiązane z zarządzaniem produkcją;   W zakresie wsparcia w czynnościach związanychz zarządzaniem łańcuchem (...)

2017.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.284.2017.2.MD
     ∟(...) wykonawca (podwykonawca) na terenie budowy, świadczone na rzecz zamawiającego (Generalnego wykonawcy), należy sklasyfikować jako usługi odpowiadające symbolowi PKWiU 70.22.15.0 – usługi doradztwa związane z zarządzaniem produkcją, zgodnie z aktualnie obowiązującą wersją polskiej klasyfikacji wyrobów i usług (PKWiU). Podmiot (...)

2015.02.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-64/15-3/KOM
     ∟(...) rozpoczął działalność sklasyfikowaną wg PKD pod nr 96.09.Z („Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana”), a wg PKWiU pod symbolem 70.22.15.0 („Usługi doradztwa związane z zarządzaniem produkcją”).Żona Wnioskodawcy jest również czynnym podatnikiem podatku VAT i od dwóch lat prowadzi usługi (...)

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj