Interpretacje podatkowe do PKWiU 80.20.10.0
-

 

Interpretacje podatkowe do PKWiU 80.20.10.0

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


28/442400 - interpretacji podatkowych
do PKWiU 80.20.10.0 -

1

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.321.2019.1.BJ
     ∟(...) usługi te można potencjalnie i racjonalnie, w przeważającym stopniu, zakwalifikować jako:PKWiU 2015: 74.90.15.0 - Usługi doradztwa w zakresie bezpieczeństwa, 80.20.10.0 - Usługi ochroniarskie w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa. PKWiU 2008: 74.90.15.0 - Usługi doradztwa w zakresie bezpieczeństwa, 80.20.10.0 - (...)

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.323.2019.1.BJ
     ∟(...) usługi te można potencjalnie i racjonalnie, w przeważającym stopniu, zakwalifikować jako:PKWiU 2015: 74.90.15.0 - Usługi doradztwa w zakresie bezpieczeństwa, 80.20.10.0 - Usługi ochroniarskie w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa. PKWiU 2008: 74.90.15.0 - Usługi doradztwa w zakresie bezpieczeństwa, 80.20.10.0 - (...)

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.324.2019.1.BJ
     ∟(...) usługi te można potencjalnie i racjonalnie, w przeważającym stopniu, zakwalifikować jako:PKWiU 2015: 74.90.15.0 - Usługi doradztwa w zakresie bezpieczeństwa, 80.20.10.0 - Usługi ochroniarskie w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa. PKWiU 2008: 74.90.15.0 - Usługi doradztwa w zakresie bezpieczeństwa, 80.20.10.0 - (...)

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.322.2019.1.BJ
     ∟(...) usługi te można potencjalnie i racjonalnie, w przeważającym stopniu, zakwalifikować jako:PKWiU 2015: 74.90.15.0 - Usługi doradztwa w zakresie bezpieczeństwa, 80.20.10.0 - Usługi ochroniarskie w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa. PKWiU 2008: 74.90.15.0 - Usługi doradztwa w zakresie bezpieczeństwa, 80.20.10.0 - (...)

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.252.2019.2.BJ
     ∟(...) usługi te można potencjalnie i racjonalnie, w przeważającym stopniu, zakwalifikować jako:PKWiU 2015: 74.90.15.0 - Usługi doradztwa w zakresie bezpieczeństwa, 80.20.10.0 - Usługi ochroniarskie w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa. PKWiU 2008: 74.90.15.0 - Usługi doradztwa w zakresie bezpieczeństwa, 80.20.10.0 - (...)

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.325.2019.1.BJ
     ∟(...) usługi te można potencjalnie i racjonalnie, w przeważającym stopniu, zakwalifikować jako:PKWiU 2015: 74.90.15.0 - Usługi doradztwa w zakresie bezpieczeństwa, 80.20.10.0 - Usługi ochroniarskie w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa. PKWiU 2008: 74.90.15.0 - Usługi doradztwa w zakresie bezpieczeństwa, 80.20.10.0 - (...)

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.556.2018.2.NL
     ∟(...) potencjalnie i racjonalnie, w przeważającym stopniu, zakwalifikować jako PKWiU:39.00.23.0 - Pozostałe usługi specjalistyczne związane z kontrolą zanieczyszczeń, 80.20.10.0 - Usługi ochroniarskie w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa. Obsługa relacji z podmiotami zewnętrznymi w zakresie sprzedaży i zakupów towarów i (...)

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.606.2018.1.NL
     ∟(...) potencjalnie i racjonalnie, w przeważającym stopniu, zakwalifikować jako PKWiU:39.00.23.0 - Pozostałe usługi specjalistyczne związane z kontrolą zanieczyszczeń, 80.20.10.0 - Usługi ochroniarskie w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa. Obsługa relacji z podmiotami zewnętrznymi w zakresie sprzedaży i zakupów towarów i (...)

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.604.2018.1.NL
     ∟(...) potencjalnie i racjonalnie, w przeważającym stopniu, zakwalifikować jako PKWiU:39.00.23.0 - Pozostałe usługi specjalistyczne związane z kontrolą zanieczyszczeń, 80.20.10.0 - Usługi ochroniarskie w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa. Obsługa relacji z podmiotami zewnętrznymi w zakresie sprzedaży i zakupów towarów i (...)

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.607.2018.1.NL
     ∟(...) potencjalnie i racjonalnie, w przeważającym stopniu, zakwalifikować jako PKWiU:39.00.23.0 - Pozostałe usługi specjalistyczne związane z kontrolą zanieczyszczeń, 80.20.10.0 - Usługi ochroniarskie w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa. Obsługa relacji z podmiotami zewnętrznymi w zakresie sprzedaży i zakupów towarów i (...)

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.603.2018.1.NL
     ∟(...) potencjalnie i racjonalnie, w przeważającym stopniu, zakwalifikować jako PKWiU:39.00.23.0 - Pozostałe usługi specjalistyczne związane z kontrolą zanieczyszczeń, 80.20.10.0 - Usługi ochroniarskie w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa. Obsługa relacji z podmiotami zewnętrznymi w zakresie sprzedaży i zakupów towarów i (...)

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.605.2018.1.NL
     ∟(...) potencjalnie i racjonalnie, w przeważającym stopniu, zakwalifikować jako PKWiU:39.00.23.0 - Pozostałe usługi specjalistyczne związane z kontrolą zanieczyszczeń, 80.20.10.0 - Usługi ochroniarskie w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa. Obsługa relacji z podmiotami zewnętrznymi w zakresie sprzedaży i zakupów towarów i (...)

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.609.2018.1.NL
     ∟(...) potencjalnie i racjonalnie, w przeważającym stopniu, zakwalifikować jako PKWiU:39.00.23.0 - Pozostałe usługi specjalistyczne związane z kontrolą zanieczyszczeń, 80.20.10.0 - Usługi ochroniarskie w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa. Obsługa relacji z podmiotami zewnętrznymi w zakresie sprzedaży i zakupów towarów i (...)

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.597.2018.1.MF
     ∟(...) i racjonalnie, w przeważającym stopniu, zakwalifikować jako:39.00.23.0 – PKWiU – Pozostałe usługi specjalistyczne związane z kontrolą zanieczyszczeń, 80.20.10.0 – PKWiU – Usługi ochroniarskie w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa. Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż w ramach usług IT zarówno w zakresie (...)

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.587.2018.1.MF
     ∟(...) i racjonalnie, w przeważającym stopniu, zakwalifikować jako:39.00.23.0 – PKWiU – Pozostałe usługi specjalistyczne związane z kontrolą zanieczyszczeń, 80.20.10.0 – PKWiU – Usługi ochroniarskie w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa. Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż w ramach usług IT zarówno w zakresie (...)

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.585.2018.1.MF
     ∟(...) i racjonalnie, w przeważającym stopniu, zakwalifikować jako:39.00.23.0 – PKWiU – Pozostałe usługi specjalistyczne związane z kontrolą zanieczyszczeń, 80.20.10.0 – PKWiU – Usługi ochroniarskie w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa. Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż w ramach usług IT zarówno w zakresie (...)

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.593.2018.1.MF
     ∟(...) i racjonalnie, w przeważającym stopniu, zakwalifikować jako:39.00.23.0 – PKWiU – Pozostałe usługi specjalistyczne związane z kontrolą zanieczyszczeń, 80.20.10.0 – PKWiU – Usługi ochroniarskie w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa. Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż w ramach usług IT zarówno w zakresie (...)

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.595.2018.1.MF
     ∟(...) i racjonalnie, w przeważającym stopniu, zakwalifikować jako:39.00.23.0 – PKWiU – Pozostałe usługi specjalistyczne związane z kontrolą zanieczyszczeń, 80.20.10.0 – PKWiU – Usługi ochroniarskie w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa. Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż w ramach usług IT zarówno w zakresie (...)

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.589.2018.1.MF
     ∟(...) wniosku Amerykańskich Usług Wsparcia obejmujących wsparcie w zakresie jakości, środowiska oraz BHP zakwalifikowanych przez Wnioskodawcę do grupowania PKWiU 39.00.23.0, 80.20.10.0 nie stanowią kosztów podlegających wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (...)

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.549.2018.2.MF
     ∟(...) i racjonalnie, w przeważającym stopniu, zakwalifikować jako:39.00.23.0 – PKWiU – Pozostałe usługi specjalistyczne związane z kontrolą zanieczyszczeń, 80.20.10.0 – PKWiU – Usługi ochroniarskie w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa. Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż w ramach usług IT zarówno w zakresie (...)

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.591.2018.1.MF
     ∟(...) i racjonalnie, w przeważającym stopniu, zakwalifikować jako:39.00.23.0 – PKWiU – Pozostałe usługi specjalistyczne związane z kontrolą zanieczyszczeń, 80.20.10.0 – PKWiU – Usługi ochroniarskie w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa. Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż w ramach usług IT zarówno w zakresie (...)

2019.02.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.466.2018.1.KK
     ∟(...) wniosku Amerykańskich Usług Wsparcia obejmujących wsparcie w zakresie jakości, środowiska oraz BHP zakwalifikowanych przez Wnioskodawcę do grupowania PKWiU 39.00.23.0, 80.20.10.0 nie stanowią kosztów podlegających wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (...)

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.293.2018.2.PC
     ∟(...) ich monitoringu do PKWiU 43.21.10.1 „Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu” z późniejszym monitoringiem do PKWIU 80.20.10.0 „Usługi ochroniarskie w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa.” Z kolei z otrzymanej przez ten sam podmiot interpretacji statystycznej Głównego (...)

2018.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.232.2018.2.MP
     ∟(...) ich monitoringu do PKWiU 43.21.10 1 „Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu”;z późniejszym monitoringiem do PKWIU 80.20.10.0 „Usługi ochroniarskie w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa.” Z kolei z otrzymanej przez ten sam podmiot interpretacji statystycznej Głównego (...)

2017.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.365.2017.1.PC
     ∟(...) czy instalacji systemów bezpieczeństwa z ich późniejszym monitoringiem (sklasyfikowanych jako usługi ochroniarskie w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKWiU 80.20.10.0) (inne niż wymienione w Załączniku nr 14). Przy tych usługach często wspiera się usługami zlecanymi innym podmiotom (zwanych dalej: „Zleceniobiorcami”, (...)

2013.07.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-254/13-4/OS
     ∟(...) ochroniarskie, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (nr w PKWiU 80.10.1),usługi ochroniarskie w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (nr w PKWiU 80.20.10.0).Wnioskodawca również zaznaczył, że zwraca się on z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej jako osoba fizyczna gdyż spółka z ograniczoną (...)

2013.02.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-872/12-5/IG
     ∟(...) konserwowanie, modernizacja, naprawy systemów alarmowych w połączeniu z ich późniejszym monitoringiem (wykonywanym także przez podwykonawców) – PKWiU 80.20.10.0 „Usługi ochroniarskie w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa”.W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w (...)

2013.02.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-872/12-4/IG
     ∟(...) konserwowanie, modernizacja, naprawy systemów alarmowych w połączeniu z ich późniejszym monitoringiem (wykonywanym także przez podwykonawców) – PKWiU 80.20.10.0 „Usługi ochroniarskie w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa”.W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w (...)

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj