Interpretacje podatkowe do PKD 90.02.Z
-

 

Interpretacje podatkowe do PKD 90.02.Z

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


64/442400 - interpretacji podatkowych
do PKD 90.02.Z -

1 2 3

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.493.2017.11.JO
     ∟(...) gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane, 85.52 Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych, 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza, 93.29.Z Pozostała działalność (...)

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.157.2019.1.AGW
     ∟(...) 77.32.Z, 77.33.Z, 77.34.Z, 77.35.Z, 77.39.Z, 77.40.Z, 79.11.A, 79.11.B, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.B, 79.90.C, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 85.60.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.Z, 95.11.Z, 95.12.Z, 95.21.Z, 95.22.Z, 95.23.Z, 95.24.Z, 95.25.Z, 95.29.Z, 96.01.Z, 96.02.Z, 96.03.Z, (...)

2019.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.91.2019.1.AA
     ∟(...) Od 01.09.1995 r. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą sklasyfikowaną pod następującymi kodami PKD: 90.04.Z, 79.90.C, 85.52.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 93.29.Z, 96.09.Z. Jest to jedyne źródło utrzymania Wnioskodawcy. Ponad 90% przychodów osiąganych z prowadzonej działalności wynika z: obsługi (...)

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.7.2019.2.RR
     ∟(...) płatnikiem VAT i prowadzi działalność gospodarczą oznaczoną następującymi kodami PKD: 90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych, 59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów (...)

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.108.2019.1.AŻ
     ∟(...) piosenkarze, lektorzy lub prezenterzy).Wykonywana działalność gospodarcza: PKD 90.01.Z („Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych”), 90.02.Z („Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych”), 90.03.Z („Artystyczna i literacka działalność twórcza”), 90.04.Z (...)

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.65.2018.3.RK
     ∟(...) tych, które ujął we wpisie do CEIDG. We wpisie do CEIDG ujął następujące PKD: 69.20.Z, 63.12.Z, 79.21.A, 79.11.B, 79.90.B, 82.11.Z, 82.19.Z, 85.52.Z, 85.59.B, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 93.19.Z, 93.29.Z. Na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymał dotację zwaną „Grantem na rozpoczęcie działalności gospodarczej”, (...)

2018.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.320.2018.1.MSU
     ∟(...) we wpisie do CEIDG. We wpisie do CEIDG Wnioskodawca ujął następujące PKD: 69.20.Z, 63.12.Z, 79.21.A, 79.11.B, 79.90.B, 82.11.Z, 82.19.Z, 85.52.Z, 85.59.B, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 93.19.Z, 93.29.Z. Na rozpoczęcie tej działalności Wnioskodawca otrzymał dotację zwaną „grantem na rozpoczęcie działalności gospodarczej”, (...)

2018.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.56.2018.1.JD
     ∟(...) podstawowym przedmiotem działalności będą usługi sklasyfikowane zgodnie z PKD jako 82.30.Z - działalność związana z organizacją wystaw i targów oraz dodatkowo 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych i 92.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. Dodatkowymi kategoriami PKD (...)

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.243.2017.2.NL
     ∟(...) kody PKD: 93.29.Z, 18.13.Z, 43.21.Z. 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.89Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 61.20.Z, 61.90.Z, 62.02.Z, 62.09.Z, 63.11.Z, 63.12.Z, 73.11.Z, 73.12.A, 77.29.Z, 90.02.Z, 95.11.Z, 96.09.Z. Przedmiotem wyodrębnienia będzie działalność w zakresie świadczenia usług dostępu do sieci internet, a więc działalność sklasyfikowana (...)

2017.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.782.2016.2.AL
     ∟(...) imprezy, urzędów miast, itp. Obecnie usługi te są sklasyfikowane w PKD pod nr 90.01.Z. - „Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych”, 90.02.Z „Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych” oraz 90.03.Z „Artystyczna i literacka działalność twórcza”. Właściciel wykonuje (...)

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-1.4512.132.2016.1.MW
     ∟(...) PKD 88.10.Z,działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych PKD 90.01.Z,działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych PKD 90.02.Z,działalność obiektów sportowych PKD 93.11.Z,działalność klubów sportowych PKD 93.12.Z,działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej PKD (...)

2016.10.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.863.2016.1.SK
     ∟(...) kulturalna, oświatowa, naukowa, edukacyjna, jak również społeczna i dobroczynna, a w szczególności: PKD 85.60.2 - Działalność wspomagająca edukację;PKD 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;PKD 90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza;PKD 85.59.B - Pozostałe (...)

2016.10.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.837.2016.1.SK
     ∟(...) kulturalna, oświatowa, naukowa, edukacyjna, jak również społeczna i dobroczynna, a w szczególności: PKD 85.60.2 - Działalność wspomagająca edukację;PKD 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;PKD 90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza;PKD 85.59.B - Pozostałe (...)

2016.08.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.301.2016.2.MM
     ∟(...) uwzględnieniem treści pisma stanowiącego uzupełnienie wniosku). Wnioskodawca jest reżyserem filmowym prowadzącym działalność gospodarczą wskazaną pod kodem PKD 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi reżyserskie w toku (...)

2016.06.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/4512-1-91/16-4/NF
     ∟(...) 70.22.Z, 74.90.Z, 77.11.Z, 77.12.Z, 77.32.Z, 77.33.Z, 77.34.Z, 77.35.Z, 77.39.Z, 77.40.Z, 78.20.Z, 78.30.Z, 82.11.Z, 82.19.Z, 82.30.Z, 82.92.Z, 82.99.Z, 85.60.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z. Wnioskodawca faktycznie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą na doradztwie w zakresie obrotu nieruchomościami oraz (...)

2016.05.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-327/16-4/IM
     ∟(...) 70.22.Z, 74.90.Z, 77.11.Z, 77.12.Z, 77.32.Z, 77.33.Z, 77.34.Z, 77.35.Z, 77.39.Z, 77.40.Z, 78.20.Z, 78.30.Z, 82.11.Z, 82.19.Z, 82.30.Z, 82.92.Z, 82.99.Z, 85.60.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z. Wnioskodawca faktycznie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą na doradztwie w zakresie obrotu nieruchomościami oraz (...)

2016.04.18 - Minister Finansów - DD9.8220.2.122.2016.KZU
     ∟(...) 10.71.Z, 10.73.Z, 10.85.Z, 10.89.Z, 47.11.Z, 47.19.Z, 47.24.Z, 47.25.Z, 47.26.Z, 47.29.Z, 47.78.Z. 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 70.21.Z, 70.22.Z, 71.20.A, 73.11.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.29.Z. W zakres działalności gospodarczej Wnioskodawczyni nie wchodzi obrót papierami wartościowymi. Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności (...)

2016.03.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-14/16-2/JK
     ∟(...) wynajmu samochodu, widowisk rozrywkowych i sportowych, sprzedaż biletów na przedstawienia teatralne, sportowe i pozostałe wydarzenia rozrywkowe i widowiskowe oraz PKD 90.02.Z działalność wspomagająca wystawianie przedstawień teatralnych operowych, baletowych, musicalowych i innych. Zainteresowany jest czynnym podatnikiem VAT, a (...)

2016.03.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-47/16-4/IGo
     ∟(...) wraz z prawem do wykorzystania wizerunku, inicjału, głosu i wypowiedzi w zakresie określonym w umowie ze zleceniodawcą. Ad. 2 w przypadku działalności o numerze PKD 90.02.Z (działalność wspomagającą wystawianie przedstawień artystycznych...) - organizacja, reżyseria i produkcja wydarzeń artystycznych (festiwale, koncerty, (...)

2016.03.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-1110/15/RH
     ∟(...) form edukacji – PKD: 85.59.B, pozaszkolnych form edukacji artystycznej – PKD: 85.52.Z, działalności wspomagającej wystawianie przedstawień artystycznych – PKD: 90.02.Z, zapewnienia zakwaterowania w cyklu dziennym lub tygodniowym – PKD: 55.10.Z, produkcji instrumentów muzycznych – PKD: 32.20.Z, produkcji sztucznej biżuterii i (...)

2016.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-1113/15-7/RR
     ∟(...) 58.19.Z, 62.01.Z, 62.02.Z, 62.03.Z, 62.09.Z, 63.11.Z, 63.12.Z, 70.21.Z, 70.22.Z, 74.90.Z, 79.12.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59.A, 85.59.B, 85.60.Z, 86.90.A, 86.90.D, 87.20.Z, 90.02.Z, 93.29.2, 95.11. Z, 95.12.Z. Ponieważ Wnioskodawca korzystał tylko z nielicznych PKD w dniu 05 października 2015 r. zmniejszył zakres PKD do: 85.60.Z (główne), (...)

2016.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-1113/15-5/RR
     ∟(...) 58.19.Z, 62.01.Z, 62.02.Z, 62.03.Z, 62.09.Z, 63.11.Z ,63.12.Z, 70.21.Z, 70.22.Z, 74.90.Z, 79.12.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59.A, 85.59.B, 85.60.Z, 86.90.A, 86.90.D, 87.20.Z, 90.02.Z, 93.29.2, 95.11. Z, 95.12.Z. Ponieważ Wnioskodawca korzystał tylko z nielicznych PKD w dniu 5 października 2015 r. zmniejszył zakres PKD do: 85.60.Z (główne), (...)

2016.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-1113/15-4/RR
     ∟(...) 58.19.Z, 62.01.Z, 62.02.Z, 62.03.Z, 62.09.Z, 63.11.Z ,63.12.Z, 70.21.Z, 70.22.Z, 74.90.Z, 79.12.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59.A, 85.59.B, 85.60.Z, 86.90.A, 86.90.D, 87.20.Z, 90.02.Z, 93.29.2, 95.11. Z, 95.12.Z. Ponieważ Wnioskodawca korzystał tylko z nielicznych PKD w dniu 5 października 2015 r. zmniejszył zakres PKD do: 85.60.Z (główne), (...)

2016.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-1094/15-4/KOM
     ∟(...) r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Główny przedmiot działalności Strony to działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z). Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. W ramach prowadzenia działalności gospodarczej świadczy usługi z zakresu (...)

2015.10.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-709/15-4/MJ
     ∟(...) przyszłe:Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w szerokim zakresie, m.in. w zakresie wspomagania wystawiania przedstawień artystycznych (kod PKD: 90.02.Z), artystycznej i literackiej działalności twórczej (kod PKD: 90.03.Z), a także w zakresie działalności produkcyjnej (np. produkcja mebli biurowych i (...)

2015.10.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/4512-1-102/15-2/JO
     ∟(...) artystycznych, 69.10.Z Działalność prawnicza,69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza, 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych. – odpłatną w zakresie:94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie (...)

2015.10.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-841/15-2/JK
     ∟(...) przyszłe.Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w szerokim zakresie, m.in. w zakresie wspomagania wystawiania przedstawień artystycznych (kod PKD: 90.02.Z), artystycznej i literackiej działalności twórczej (kod PKD: 90.03.Z), a także w zakresie działalności produkcyjnej (np. produkcja mebli biurowych i (...)

2015.08.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-410/15-2/ISZ
     ∟(...) jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą (...). Główny przedmiot tej działalności to działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z). Ponadto Wnioskodawca zajmuje się m.in.: 59.11.Z - Działalnością związaną z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 59.12.Z - (...)

2015.07.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-458/15/IK
     ∟(...) Pani działalność gospodarczą od 4 listopada 2013 r. w zakresie wypożyczania i dzierżawy pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, sklasyfikowaną w PKD 90.02.Z (usługi artystyczne) jako prezenter artystyczny. W przyszłości zamierza Pani wykonywać stałe zlecenia w zakresie wynajmu sprzętu grającego osobom prywatnym (...)

2015.05.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-58/15-7/EK
     ∟(...) PKD 85.59.B,Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – PKD 90.01.Z,Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – PKD 90.02.Z,Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – PKD 93.13.Z,Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z. Spółka (...)

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj