Interpretacja Urzędu Skarbowego w Świdnicy
PDIII-423-1/10/2003
z 31 grudnia 2003 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura
PDIII-423-1/10/2003
Data
2003.12.31Autor
Urząd Skarbowy w Świdnicy


Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów


Słowa kluczowe
koszty uzyskania przychodów
należność
nieuiszczenie
umowa cywilnoprawna
umowa o dzieło
umowa zlecenia


Pytanie podatnika
Czy prawidłowo interpretuje się przepisy art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyłączając z podstawy opodatkowania tym podatkiem wszystkie nie zapłacone w danym roku podatkowym (obrotowym) rachunki za zrealizowane umowy o dzieło i zlecenia z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej?
Wydatki z tego tytułu Spółka zalicza w koszty roku podatkowego, w którym następuje ich faktyczna zapłata.


Przepisy art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) stanowią, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów nie wypłaconych osobom fizycznym, nie prowadzącym działalności gospodarczej, należności z tytułów określonych w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)

Natomiast art. 41 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 2 i pkt 5-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy określonych należności wypłacanych osobom fizycznym w tym miedzy innymi z tytułu osobistego wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwanych wyłącznie od osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej lub przedsiębiorcy - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb tych podmiotów i tego samego rodzaju usług nie wykonuje na rzecz ludności.

Jak wynika z powołanych wyżej przepisów nie stanowią kosztów uzyskania przychodów danego roku (okresu) podatkowego zarachowane a nie wypłacone, w danym roku (okresie) podatkowym, osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej należności z tytułów wymienionych w tych przepisach, tj. m. in. za zrealizowane, określone w tych przepisach, umowy zlecenia lub umowy o dzieło - co oznacza, że kosztami uzyskania przychodów są tylko ww. należności faktycznie wypłacone.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj