Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0112-KDIL1-3.4012.108.2019.2.AK
z 29 maja 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2019 r. (data wpływu 5 marca 2019 r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 maja 2019 r. (data wpływu 22 maja 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia kwoty nabycia przy stosowaniu procedury VAT marża dla sprzedaży samochodów używanych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia kwoty nabycia przy stosowaniu procedury VAT marża dla sprzedaży samochodów używanych. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 16 maja 2019 r. (data wpływu 22 maja 2019 r.) o wskazanie przedmiotu wniosku oraz opłatę.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy (dalej: Spółka) jest handel samochodami używanymi. Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz podatnikiem podatku od towarów i usług dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych (VAT-UE).

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka kupuje między innymi samochody używane przez portal aukcyjny X, należący do spółki A (…). Spółka ta należy do grupy Y, w skład której wchodzą spółki z siedzibami w różnych państwach (m.in. w Polsce: B, w Holandii: C, we Włoszech: D, w Szwecji: E). Samochody używane wystawione na portalu aukcyjnym X są własnością spółki Y (zgodnie z postanowieniami regulaminu sprzedaży aut używanych). Przy czym w przypadku zawarcia transakcji zakupu na portalu aukcyjnym X, sprzedaż auta następuje bezpośrednio ze spółki należącej do grupy, mającej siedzibę na terytorium tego kraju, w którym został nabyty odsprzedawany pojazd.

Po dokonaniu zakupu wybranego samochodu używanego na portalu aukcyjnym X, Spółka otrzymuje potwierdzenie dokonanego zamówienia na konkretne auto. Na potwierdzeniu tym znajduje się między innymi: marka oraz model samochodu, nr vin pojazdu, jak również wskazane są koszty nabycia przedmiotowego pojazdu, do których należy: cena zakupu samochodu, usługa przygotowania dokumentów związanych z pojazdem, usługa przygotowania samochodu, opłata aukcyjna. Na potwierdzeniu zamówienia znajduje się również numer rachunku bankowego, na który należy wpłacić należność za wymienione wyżej składniki (tj. odpłatność za auto, przygotowanie dokumentów, przygotowanie samochodu oraz opłatę aukcyjną). Wskazany rachunek bankowy należy do spółki Y.

Po dokonaniu przelewu na ww. konto Y, Spółka otrzymuje odrębne FV za zakup auta, usługę przygotowania dokumentów związanych ze sprzedawanym pojazdem, usługę przygotowania samochodu oraz opłatę aukcyjną. W sytuacji gdy Spółka korzysta z transportu sprzedawcy, dodatkowo wystawiana jest również faktura za usługę transportową. Niejednokrotnie Spółka korzysta z własnego transportu. Na wszystkich otrzymanych fakturach znajduje się oznaczenie zamówienia wystawianego po wygranej aukcji na portalu. Faktury dotyczące zakupu jednego pojazdu wystawiane są przez różne podmioty/spółki należące do grupy. Każda ze spółek wystawiających faktury, jest podatnikiem podatku od towarów i usług dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych (podatnikiem VAT-UE).

Poniżej Spółka przedstawia trzy przykładowe transakcje zakupu samochodów używanych, za pośrednictwem portalu aukcyjnego X oraz załącza do przedmiotowego wniosku otrzymane dokumenty związane z zawartymi transakcjami.

 1. Zakup samochodu osobowego marki (…), data produkcji z dnia 5 maja 2008 r., przebieg około 204.354 km:
  1. po wygraniu aukcji Spółka otrzymała potwierdzenie zamówienia datowane na dzień 27 listopada 2018 r. o nr (…), wystawione przez spółkę C siedzibą w (…) (Holandia), w której wskazana została łączna należność za dokonaną transakcję w wysokości 2.752,00 EURO (w tym 1.893,00 EURO za samochód, 25,00 EURO za dokumenty, 59,00 EURO za przygotowanie samochodu oraz 775,00 EURO za opłatę aukcyjną). Na potwierdzeniu zamówienia znajduje się konto spółki Y, na które wnioskująca Spółka dokonała przelewu,
  2. po dokonaniu przelewu Spółka otrzymała:
   • FV nr (…) z dnia 30 listopada 2018 r., za zakup auta na kwotę 1893,00 EURO, wystawioną przez C z siedzibą w (…) (Holandia). Na fakturze znajduje się numer identyfikacji podatkowej (…),
   • FV z dnia 30 listopada 2018 r. o nr (…), na której wyszczególnione zostały dwie usługi: usługa za przygotowanie dokumentów związanych ze sprzedawanym autem na kwotę 25,00 EURO oraz usługa za przygotowanie samochodu na kwotę 59,00 EURO (łącznie 84,00 EURO). Faktura została wystawiona przez spółkę Y z siedzibą w (…). Na fakturze znajduje się nr identyfikacji podatkowej (…),
   • FV z dnia 30 listopada 2018 r. o nr (…), dotyczącą usługi aukcyjnej na kwotę 775,00 EURO. Faktura została wystawiona przez spółkę A. Na fakturze znajduje się numer identyfikacji podatkowej (…),
   • na wszystkich trzech FV znajduje się numer zamówienia (…), na podstawie którego Spółka dokonała płatności za transakcję zakupu pojazdu,
   • FV wystawione są przez trzy różne podmioty należące do grupy,
  3. Spółka korzystała z własnego transportu.
 2. Zakup samochodu osobowego marki (…), data produkcji z dnia 6 października 2005 r., przebieg około 194.714 km:
  1. po wygraniu aukcji Spółka otrzymała potwierdzenie zamówienia datowane na dzień 30 listopada 2018 r. o nr (…), wystawione przez spółkę E z siedzibą w (…) (Szwecja), w której wskazana została łączna należność za dokonaną transakcję w wysokości 19.094,81 SEK (w tym 14.290,85 SEK za samochód, 269,99 SEK za dokumenty, 605,15 SEK za przygotowanie samochodu oraz 3.928,82 SEK za opłatę aukcyjną). Na potwierdzeniu zamówienia znajduje się konto spółki Y, na które wnioskująca Spółka dokonała przelewu,
  2. po dokonaniu przelewu Spółka otrzymała:
   • FV nr (…) z dnia 4 grudnia 2018 r. za zakup auta na kwotę 14.290,85 SEK, wystawioną przez E z siedzibą w (…) (Szwecja). Na fakturze znajduje się numer identyfikacji podatkowej (…),
   • FV z dnia 4 grudnia 2018 r. o nr (…), na której wyszczególnione zostały dwie usługi: usługa za przygotowanie dokumentów związanych ze sprzedawanym autem na kwotę 269,00 SEK oraz usługa za przygotowanie samochodu na kwotę 605,15 SEK (łącznie 875,14 SEK). Faktura została wystawiona przez spółkę E z siedzibą w (…) (Szwecja). Na fakturze znajduje się nr identyfikacji podatkowej (…),
   • FV z dnia 4 grudnia 2018 r. o nr (…), dotyczącą usługi aukcyjnej na kwotę 422,00 SEK. Faktura została wystawiona przez spółkę A z siedzibą w (…). Na fakturze znajduje się numer identyfikacji podatkowej (…),
   • na wszystkich trzech FV znajduje się numer zamówienia (…), na podstawie którego Spółka dokonała płatności za transakcję zakupu pojazdu,
  3. Spółka korzystała dodatkowo z transportu oferowanego przez sprzedawcę, za który otrzymała FV z dnia 4 grudnia 2018 r. o nr (…) na kwotę 2.914,03 SEK. Faktura wystawiona została przez spółkę E z siedzibą w Szwecji. Na fakturze znajduje się numer identyfikacji podatkowej (…),
   • faktury za pojazd oraz usługę aukcyjną wystawione zostały przez różne spółki grupy, natomiast FV za przygotowanie dokumentów oraz samochodu oraz FV za transport samochodu przez spółkę E z siedzibą w Szwecji.
 3. Zakup samochodu osobowego marki (…), data produkcji z dnia 17 lutego 2009 r., przebieg około 181.142 km:
  1. po wygraniu aukcji Spółka otrzymała potwierdzenie zamówienia datowane na dzień 14 grudnia 2018 r. o nr (…), wystawione przez spółkę D z siedzibą w (…) (Włochy), w której wskazana została łączna należność za dokonaną transakcję w wysokości 6.539,00 EURO (w tym 6300,00 EURO za samochód, 180,00 EURO za dokumenty, 59,00 EURO za przygotowanie samochodu oraz 0,00 EURO za opłatę aukcyjną). Na potwierdzeniu zamówienia znajduje się konto spółki Y, na które wnioskująca Spółka dokonała przelewu,
  2. po dokonaniu przelewu Spółka otrzymała:
   • FV nr (…) z dnia 19 grudnia 2018 r., za zakup auta na kwotę 6300,00 EURO wystawioną przez D (Włochy). Na fakturze znajduje się numer identyfikacji podatkowej (…),
   • FV z dnia 19 grudnia 2018 r. o nr (…), na której wyszczególnione zostały dwie usługi: usługa za przygotowanie dokumentów związanych ze sprzedawanym autem na kwotę 180,00 EURO oraz usługa za przygotowanie samochodu na kwotę 59,00 EURO (łącznie 239,00 EURO). Faktura została wystawiona przez spółkę D z siedzibą w (…) (Włochy). Na fakturze znajduje się nr identyfikacji podatkowej (…),
   • FV z dnia 19 grudnia 2018 r. o nr (…), dotyczącą usługi aukcyjnej na kwotę 00,00 EURO. Faktura została wystawiona przez spółkę A. Na fakturze znajduje się numer identyfikacji podatkowej (…),
   • na wszystkich trzech FV znajduje się numer zamówienia (…), na podstawie którego Spółka dokonała płatności za transakcję zakupu pojazdu,
   • Spółka korzystała dodatkowo z transportu oferowanego przez sprzedawcę, za który otrzymała FV z dnia 19 grudnia 2018 r. o nr (…) na kwotę 404,00 EURO. Faktura wystawiona została przez spółkę D z siedzibą w (…) (Italia). Na fakturze znajduje się numer identyfikacji podatkowej (…),
   • faktura za pojazd oraz usługę aukcyjną wystawione została przez różne spółki grupy Y, natomiast FV za przygotowanie dokumentów oraz samochodu oraz FV za transport samochodu przez spółkę D.

Wnioskująca Spółka, dokonując sprzedaży używanych samochodów, nabytych za pośrednictwem portalu aukcyjnego X, przy obliczaniu należnego podatku od towarów i usług stosuje procedurę przewidzianą w art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (zwaną dalej ustawą o podatku VAT). W przypadku dostawy samochodów używanych, podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług stanowi marża, obliczona jako różnica między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. Przy czym przy obliczeniu marży stanowiącej podstawę opodatkowania, Spółka w kosztach nabycia uwzględnia jedynie koszt zakupu samochodu używanego (czyli posiłkując się podanymi wyżej przykładami jedynie koszty wynikające z faktur za pojazdy). Przy obliczeniu podstawy opodatkowania Spółka nie uwzględnia pozostałych kosztów ponoszonych przy nabyciu samochodów, o których mowa wyżej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy w świetle przedstawionego wyżej stanu faktycznego sprawy, Spółka prawidłowo ustala podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług przy sprzedaży używanych pojazdów samochodowych, nabytych za pośrednictwem portalu aukcyjnego X?
 2. Czy obliczając podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług przedmiotowych dostaw, Spółka ma prawo do uwzględnienia w kwocie nabycia samochodu używanego, oprócz ceny zakupu pojazdu również pozostałych kosztów towarzyszących transakcjom, o których mowa we wniosku, takie jak: koszt usługi przygotowania dokumentów związanych ze sprzedawanym pojazdem, koszt usługi za przygotowanie samochodu, koszt opłaty aukcyjnej, jak również koszt usługi transportowej?

Zdaniem Wnioskodawcy, podstawę opodatkowania opisanych wyżej dostaw samochodów używanych stanowi marża przy obliczeniu której Spółka może uwzględnić prócz ceny nabycia samochodu używanego również koszty towarzyszące nabyciu, takie jak wskazane wyżej opłaty za usługi związane z przygotowaniem dokumentów sprzedawanego auta, usługi przygotowania samochodu, usługi transportowe oraz opłatę aukcyjną.

Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku VAT, w przypadku podatnika który dokonuje dostawy towarów używanych nabytych uprzednio przez podatnika w ramach działalności gospodarczej, w celu dalszej odsprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku.

Szczególna procedura opodatkowania dostawy towarów używanych jest możliwa po spełnieniu warunków wskazanych w ust. 10 art. 120 ustawy. Możliwość opodatkowania jedynie marży może nastąpić w sytuacji, gdy podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem towaru używanego. W przedmiotowej sprawie Spółka nabyła samochody używane od podatników wartości dodanej, a dostawa tych towarów została opodatkowana na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5 (art. 120 ust. 10 pkt 5). Sprzedawcy samochodów należący do grupy Y, będący podatnikami od wartości dodanej, dokonywali dostaw używanych samochodów w warunkach odpowiadających art. 120 ust. 4 ustawy VAT.

Zgodnie z art. 120 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku VAT, przez kwotę nabycia rozumie się wszystkie składniki wynagrodzenia związane z dostawą towaru, które dostawca towaru ma otrzymać od podatnika. Składniki wynagrodzenia należne dostawcy interpretowane są szeroko i należą do nich również koszty dodatkowe związane z tą dostawą.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, dostawa samochodów używanych za pośrednictwem portalu aukcyjnego X, dokonywana jest z udziałem powiązanych ze sobą spółek grupy X. Nabycie samochodu za pośrednictwem przedmiotowego portalu aukcyjnego, nie byłoby możliwe bez pokrycia kosztów wymienionych w części G (tj. prócz ceny zakupu za pojazd, opłat związanych z przygotowaniem dokumentów, przygotowaniem pojazdu oraz opłaty aukcyjnej).

Zgodnie z regulaminem dotyczącym warunków zakupu samochodów używanych przez portal aukcyjny X, prawo własności pojazdu przechodzi na kupującego dopiero w momencie uregulowania opłat wynikających z otrzymanego potwierdzenia zamówienia. Tak jak wskazano wyżej, na potwierdzeniu zamówienia znajdują się należności nie tylko za sam pojazd, lecz również za usługi dodatkowe. Brak zapłaty za jakąkolwiek usługę wskazaną w potwierdzeniu zamówienia, skutkuje brakiem skuteczności zawarcia umowy sprzedaży. Wskazane w części G wniosku faktury, wystawiane są dopiero po uregulowaniu należności wynikających z potwierdzenia należności. Tak jak wskazano wyżej, wszelkie należności wpłacane są na konto spółki dominującej, tj. Y, która jest właścicielem oraz sprzedawcą oferowanych przez portal X pojazdów.

Zgodnie z treścią regulaminu sprzedaży samochodów używanych przez portal, właścicielem portalu X jest spółka X, należąca do Y. Odbiorcą kwot wynikających z potwierdzenia zamówienia jest spółka Y, natomiast przepływ środków pieniężnych oraz sposób fakturowania poszczególnych usług związanych z dostawą jest związany z polityką finansową grupy, na temat której wnioskująca Spółka nie ma wiedzy. Jako, że opłata za dostawę samochodu wraz z kosztami dodatkowymi, dokonywana jest na rzecz jednego podmiotu, po drugie brak zapłaty za jakąkolwiek czynność, skutkuje brakiem skuteczność zawarcia umowy sprzedaży, ponadto każda z wystawionych faktur odnosi się do opłaconego wcześniej zamówienia, poza tym wszystkie faktury wystawiane są przez spółki należące do grupy; wnioskująca Spółka traktuje wszystkie wymienione wyżej koszty jako składniki wynagrodzenia należne dostawcy, będącego sprzedawcą samochodu używanego.

Na uwagę zasługuje dodatkowo fakt, iż część faktur związanych z dostawą przedmiotowych towarów używanych, wystawianych jest przez ten sam podmiot należący do grupy.

Ustawodawca definiując w art. 120 ust. 1 pkt 6 pojęcie „kwoty nabycia”, wskazał na wynagrodzenie, które dostawca otrzymał lub miał otrzymać. W przepisie tym odnosi się do wynagrodzenia dostawcy towaru a nie wystawcy faktury. W świetle opisanego stanu faktycznego należy stwierdzić, iż dostawa towaru dokonywana była w ramach niejednorodnej transakcji, dokonanej przez spółki zależne należące do grupy. Fakt, iż wszelkie opłaty za czynności składowe opisanych wyżej dostaw dokonywane były na rzecz jednego podmiotu (spółka X), świadczy o tym, iż były to koszty dotyczące jednej dostawy, która ze względów organizacyjnych i ekonomicznych wykonywana była przez kilka podmiotów zależnych.

Zgodnie z wykładnią celowościową przepisu art. 120 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku VAT, przy obliczaniu marży podatnik powinien mieć prawo do uwzględnienia kosztów zakupu towaru używanego niezbędnych do zawarcia transakcji. W związku z tym, iż Spółka dokonuje zakupów samochodów używanych między innymi na portalu aukcyjnym działającym na rynku międzynarodowym, dla sprawności przedmiotowych transakcji, dostawa samochodów używanych dokonywana jest w ramach czynności wykonywanych przez spółki zależne należące do grupy.

Przyjęcie stanowiska, iż możliwość uwzględnienia przy obliczeniu podstawy opodatkowania dostawy nabytego na aukcji pojazdu dodatkowych kosztów związanych z transakcją (takie jak kosztów przygotowania samochodu, opłaty aukcyjnej, przygotowania dokumentów, usługi transportowej), byłoby możliwe tylko w sytuacji, gdy faktura dotycząca zakupu towaru oraz pozostałych ww. kosztów wystawiona byłaby przez ten sam podmiot (z tym samym numerem identyfikacji podatkowej).

Natomiast w sytuacji, gdy faktury potwierdzające poniesione wydatki wystawiane były przez różnych podatników podatku od wartości dodanej (nawet należących do grupy kapitałowej), przy obliczeniu podstawy opodatkowania na podstawie art. 120 ust. 4, poza kosztem zakupu pojazdu nie mogłyby być uwzględnione inne wydatki (tak jak w przedmiotowej sprawie: koszty przygotowania dokumentów, opłata aukcyjna itp.); świadczyłoby o przyjęciu tezy, iż w opisanym stanie faktycznym kryterium uwzględnienia kosztów przy obliczeniu marży nie byłby sam fakt poniesienia danego kosztu (np. usługi transportowej, czy opłaty aukcyjnej) ale fakt kto ten koszt zafakturował. Czyli w sytuacji, gdy usługa transportowa zafakturowana byłaby przez podmiot dokonujący dostawę pojazdu, usługa ta miałaby wpływ na wysokość marży podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. W sytuacji natomiast, gdy tę samą usługę zafakturowałby inny podmiot; nie byłoby możliwości uwzględnienia przedmiotowego kosztu przy obliczeniu podstawy opodatkowania. Taki sposób kłóci się z wykładnią celowościową przepisu art. 120 ust. 4, którą kierował się racjonalny prawodawca formułując przedmiotowy przepis.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy – przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy – w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Przez kwotę sprzedaży – w myśl art. 120 ust. 1 pkt 5 ustawy – rozumie się całkowitą kwotę, którą podatnik otrzymał lub ma otrzymać z tytułu dostawy towarów od nabywcy lub osoby trzeciej, wliczając w to otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty bezpośrednio związane z tą dostawą, podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi podatnik obciąża nabywcę, z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 29a ust. 7.

Natomiast przez kwotę nabycia rozumie się wszystkie składniki wynagrodzenia, o których mowa w pkt 5, które dostawca towarów otrzymał lub ma otrzymać od podatnika – art. 120 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Dla potrzeb stosowania szczególnej procedury w zakresie dostawy towarów używanych ustawodawca w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy określił, że przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0).

Towarami używanymi są zatem te dobra ruchome, które wcześniej zostały choć raz użyte, lecz nadają się do wielokrotnego wykorzystania (nie ulegają zużyciu po jednokrotnym użytku).

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują zatem stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy – między innymi – towarów używanych, polegającej na opodatkowaniu marży.

Ta szczególna procedura dotyczy jednak tylko dostawy towarów używanych, które podatnik nabył od określonej kategorii podmiotów. Należy podkreślić, że do stosowania szczególnej procedury opodatkowania marżą uprawnieni są podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów nabytych w okolicznościach wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy.

I tak, stosownie do art. 120 ust. 10 ustawy – przepisy ust. 4 i 5 dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od:

 1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;
 2. podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
 3. podatników, jeśli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5;
 4. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
 5. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Z opisu sprawy wynika, że przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest handel samochodami używanymi. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz podatnikiem podatku od towarów i usług dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych (VAT-UE).

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca kupuje między innymi samochody używane przez portal aukcyjnym, należący do spółki A. Spółka ta należy do grupy Y, w skład której wchodzą spółki z siedzibami w różnych państwach. Zgodnie z postanowieniami regulaminu sprzedaży aut używanych, samochody używane wystawione na portalu aukcyjnym X są własnością spółki Y. Przy czym w przypadku zawarcia transakcji zakupu na portalu aukcyjnym, sprzedaż auta następuje bezpośrednio ze spółki należącej do grupy, mającej siedzibę na terytorium tego kraju, w którym został nabyty odsprzedawany pojazd.

Po dokonaniu zakupu wybranego samochodu używanego na portalu aukcyjnym, Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie dokonanego zamówienia na konkretne auto. Na potwierdzeniu tym znajduje się między innymi marka oraz model samochodu, nr VIN pojazdu, jak również wskazane są koszty nabycia przedmiotowego pojazdu, do których należy: cena zakupu samochodu, usługa przygotowania dokumentów związanych z pojazdem, usługa przygotowania samochodu, opłata aukcyjna. Na potwierdzeniu zamówienia znajduje się również numer rachunku bankowego, na które należy wpłacić należność za wymienione wyżej składniki (tj. odpłatność za auto, przygotowania dokumentów, przygotowanie samochodu oraz opłatę aukcyjną). Wskazany rachunek bankowy należy do spółki Y.

Po dokonaniu przelewu na ww. konto, Wnioskodawca otrzymuje odrębne FV za zakup auta, usługę przygotowania dokumentów związanych ze sprzedawanym pojazdem, usługę przygotowania samochodu oraz opłatę aukcyjną. W sytuacji gdy Wnioskodawca korzysta z transportu sprzedawcy, dodatkowo wystawiana jest również faktura za usługę transportową. Niejednokrotnie Wnioskodawca korzysta z własnego transportu. Na wszystkich otrzymanych fakturach znajduje się oznaczenie zamówienia wystawianego po wygranej aukcji na portalu. Faktury dotyczące zakupu jednego pojazdu wystawiane są przez różne podmioty/spółki należące do grupy. Każda ze spółek wystawiających faktury, jest podatnikiem podatku od towarów i usług dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych (podatnikiem VAT-UE). W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nabył samochody używane od podatników podatku od wartości dodanej, a dostawa tych towarów została opodatkowana na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5 (art. 120 ust. 10 pkt 5 ustawy). Sprzedawcy samochodów należący do grupy Y, będący podatnikami podatku od wartości dodanej, dokonywali dostaw używanych samochodów w warunkach odpowiadających art. 120 ust. 4 ustawy.

Poniższe transakcje dotyczyły zakupu trzech samochodów używanych, za pośrednictwem portalu aukcyjnego.

 1. Zakup samochodu osobowego marki (…), data produkcji z dnia 5 maja 2008 r., przebieg około 204.354 km:
  1. po wygraniu aukcji Spółka otrzymała potwierdzenie zamówienia datowane na dzień 27 listopada 2018 r. o nr (…), wystawione przez spółkę C siedzibą w (…) (Holandia), w której wskazana została łączna należność za dokonaną transakcję w wysokości 2.752,00 EURO (w tym 1.893,00 EURO za samochód, 25,00 EURO za dokumenty, 59,00 EURO za przygotowanie samochodu oraz 775,00 EURO za opłatę aukcyjną). Na potwierdzeniu zamówienia znajduje się konto spółki Y, na które wnioskująca Spółka dokonała przelewu,
  2. po dokonaniu przelewu Spółka otrzymała:
   • FV nr (…) z dnia 30 listopada 2018 r., za zakup auta na kwotę 1893,00 EURO, wystawioną przez C z siedzibą w (…) (Holandia). Na fakturze znajduje się numer identyfikacji podatkowej (…),
   • FV z dnia 30 listopada 2018 r. o nr (…), na której wyszczególnione zostały dwie usługi: usługa za przygotowanie dokumentów związanych ze sprzedawanym autem na kwotę 25,00 EURO oraz usługa za przygotowanie samochodu na kwotę 59,00 EURO (łącznie 84,00 EURO). Faktura została wystawiona przez spółkę Y z siedzibą w (…). Na fakturze znajduje się nr identyfikacji podatkowej (…),
   • FV z dnia 30 listopada 2018 r. o nr (…), dotyczącą usługi aukcyjnej na kwotę 775,00 EURO. Faktura została wystawiona przez spółkę A. Na fakturze znajduje się numer identyfikacji podatkowej (…),
   • na wszystkich trzech FV znajduje się numer zamówienia (…), na podstawie którego Spółka dokonała płatności za transakcję zakupu pojazdu,
   • FV wystawione są przez trzy różne podmioty należące do grupy,
  3. Spółka korzystała z własnego transportu.
 2. Zakup samochodu osobowego marki (…), data produkcji z dnia 6 października 2005 r., przebieg około 194.714 km:
  1. po wygraniu aukcji Spółka otrzymała potwierdzenie zamówienia datowane na dzień 30 listopada 2018 r. o nr (…), wystawione przez spółkę E z siedzibą w (…) (Szwecja), w której wskazana została łączna należność za dokonaną transakcję w wysokości 19.094,81 SEK (w tym 14.290,85 SEK za samochód, 269,99 SEK za dokumenty, 605,15 SEK za przygotowanie samochodu oraz 3.928,82 SEK za opłatę aukcyjną). Na potwierdzeniu zamówienia znajduje się konto spółki Y, na które wnioskująca Spółka dokonała przelewu,
  2. po dokonaniu przelewu Spółka otrzymała:
  3. FV nr (…) z dnia 4 grudnia 2018 r. za zakup auta na kwotę 14.290,85 SEK, wystawioną przez E z siedzibą w (…) (Szwecja). Na fakturze znajduje się numer identyfikacji podatkowej (…),
  4. FV z dnia 4 grudnia 2018 r. o nr (…), na której wyszczególnione zostały dwie usługi: usługa za przygotowanie dokumentów związanych ze sprzedawanym autem na kwotę 269,00 SEK oraz usługa za przygotowanie samochodu na kwotę 605,15 SEK (łącznie 875,14 SEK). Faktura została wystawiona przez spółkę E z siedzibą w (…) (Szwecja). Na fakturze znajduje się nr identyfikacji podatkowej (…),
  5. FV z dnia 4 grudnia 2018 r. o nr (…), dotyczącą usługi aukcyjnej na kwotę 422,00 SEK. Faktura została wystawiona przez spółkę A z siedzibą w (…). Na fakturze znajduje się numer identyfikacji podatkowej (…),
  6. na wszystkich trzech FV znajduje się numer zamówienia (…), na podstawie którego Spółka dokonała płatności za transakcję zakupu pojazdu,
  7. Spółka korzystała dodatkowo z transportu oferowanego przez sprzedawcę, za który otrzymała FV z dnia 4 grudnia 2018 r. o nr (…) na kwotę 2.914,03 SEK. Faktura wystawiona została przez spółkę E z siedzibą w Szwecji. Na fakturze znajduje się numer identyfikacji podatkowej (…),
   • faktury za pojazd oraz usługę aukcyjną wystawione zostały przez różne spółki grupy, natomiast FV za przygotowanie dokumentów oraz samochodu oraz FV za transport samochodu przez spółkę E z siedzibą w Szwecji.
 3. Zakup samochodu osobowego marki (…), data produkcji z dnia 17 lutego 2009 r., przebieg około 181.142 km:
  1. po wygraniu aukcji Spółka otrzymała potwierdzenie zamówienia datowane na dzień 14 grudnia 2018 r. o nr (…), wystawione przez spółkę D z siedzibą w (…) (Włochy), w której wskazana została łączna należność za dokonaną transakcję w wysokości 6.539,00 EURO (w tym 6300,00 EURO za samochód, 180,00 EURO za dokumenty, 59,00 EURO za przygotowanie samochodu oraz 0,00 EURO za opłatę aukcyjną). Na potwierdzeniu zamówienia znajduje się konto spółki Y, na które wnioskująca Spółka dokonała przelewu,
  2. po dokonaniu przelewu Spółka otrzymała:
   • FV nr (…) z dnia 19 grudnia 2018 r., za zakup auta na kwotę 6300,00 EURO wystawioną przez D (Włochy). Na fakturze znajduje się numer identyfikacji podatkowej (…),
   • FV z dnia 19 grudnia 2018 r. o nr (…), na której wyszczególnione zostały dwie usługi: usługa za przygotowanie dokumentów związanych ze sprzedawanym autem na kwotę 180,00 EURO oraz usługa za przygotowanie samochodu na kwotę 59,00 EURO (łącznie 239,00 EURO). Faktura została wystawiona przez spółkę D z siedzibą w (…) (Włochy). Na fakturze znajduje się nr identyfikacji podatkowej (…),
   • FV z dnia 19 grudnia 2018 r. o nr (…), dotyczącą usługi aukcyjnej na kwotę 00,00 EURO. Faktura została wystawiona przez spółkę A. Na fakturze znajduje się numer identyfikacji podatkowej (…),
   • na wszystkich trzech FV znajduje się numer zamówienia (…), na podstawie którego Spółka dokonała płatności za transakcję zakupu pojazdu,
   • Spółka korzystała dodatkowo z transportu oferowanego przez sprzedawcę, za który otrzymała FV z dnia 19 grudnia 2018 r. o nr (…) na kwotę 404,00 EURO. Faktura wystawiona została przez spółkę D z siedzibą w (…) (Italia). Na fakturze znajduje się numer identyfikacji podatkowej (…),
   • faktura za pojazd oraz usługę aukcyjną wystawione została przez różne spółki grupy Y, natomiast FV za przygotowanie dokumentów oraz samochodu oraz FV za transport samochodu przez spółkę D.

Wnioskodawca, dokonując sprzedaży używanych samochodów nabytych za pośrednictwem portalu aukcyjnego, przy obliczaniu należnego podatku od towarów i usług stosuje procedurę przewidzianą w art. 120 ust. 4 ustawy. W przypadku dostawy samochodów używanych, podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług stanowi marża, obliczona jako różnica między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. Przy czym przy obliczeniu marży stanowiącej podstawę opodatkowania, Wnioskodawca w kosztach nabycia uwzględnia jedynie koszt zakupu samochodu używanego. Przy obliczeniu podstawy opodatkowania Wnioskodawca nie uwzględnia pozostałych kosztów ponoszonych przy nabyciu samochodów, o których mowa wyżej.

W tym miejscu wskazać należy na rangę faktury w systemie podatku VAT. Celem faktury jest przede wszystkim udokumentowanie rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych, pełni ona bowiem szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku VAT. Faktura odzwierciedla prawdziwe zdarzenie gospodarcze, czyli stwierdza m.in. fakt nabycia określonych towarów lub świadczenia określonych usług pomiędzy określonymi podmiotami (sprzedawcą i nabywcą). Faktura VAT jest dokumentem sformalizowanym (potwierdzającym zaistnienie określonej czynności gospodarczej), który powinien spełniać szereg wymogów przewidzianych przepisami prawa.

Zgodnie z art. 219a ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 2006.347.1, z późn. zm.) – zwanej dalej Dyrektywą – fakturowanie podlega przepisom mającym zastosowanie w państwie członkowskim uznawanym za państwo dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z przepisami tytułu V.

Art. 226 Dyrektywy wskazuje natomiast, że bez uszczerbku dla przepisów szczególnych przewidzianych w niniejszej dyrektywie, faktury wystawione zgodnie z przepisami art. 220 i 221, do celów VAT, zawierają wyłącznie następujące dane:

 1. datę wystawienia faktury;
 2. kolejny numer, nadany w ramach jednej lub kilku serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. numer identyfikacyjny VAT, o którym mowa w art. 214, pod którym podatnik dostarczył towary lub świadczył usługi;
 4. numer identyfikacyjny VAT nabywcy lub usługobiorcy, o którym mowa w art. 214, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z tytułu których jest zobowiązany do zapłaty VAT, lub też otrzymał towary, o których mowa w art. 138;
 5. pełną nazwę (nazwisko) i adres podatnika oraz nabywcy lub usługobiorcy;
 6. ilość i rodzaj dostarczonych towarów lub zakres i rodzaj wykonanych usług;
 7. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usług lub datę dokonania wpłaty zaliczki, o której mowa w art. 220 pkt 4 i 5, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 • 7a. w przypadku gdy VAT staje się wymagalny w momencie otrzymania zapłaty zgodnie z art. 66 lit. b), a prawo do odliczenia powstaje w momencie, gdy podatek podlegający odliczeniu staje się wymagalny – wyrazy „metoda kasowa”;
 1. podstawę opodatkowania dla każdej stawki podatku lub zwolnienia, cenę jednostkową z wyłączeniem VAT, a także wszelkie upusty lub rabaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej;
 2. zastosowaną stawkę VAT;
 3. kwotę VAT do zapłaty, chyba że zastosowano procedurę szczególną, która zgodnie z niniejszą dyrektywą wyklucza podawanie takiej informacji;
 • 10a. w przypadku gdy zamiast dostawcy lub usługodawcy fakturę wystawia nabywca lub usługobiorca – wyraz „samofakturowanie”;
 1. w przypadku zwolnienia – odesłanie do mającego zastosowanie przepisu niniejszej dyrektywy lub do odpowiedniego przepisu krajowego lub każde inne odesłanie wskazujące na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług są korzysta ze zwolnienia;
 • 11a. w przypadku gdy nabywca lub usługobiorca są zobowiązani do zapłaty VAT – wyrazy „odwrotne obciążenie”;
 1. w przypadku dostawy nowych środków transportu dokonanej na warunkach przewidzianych w art. 138 ust. 1 i 2 lit. a), dane wymienione w art. 2 ust. 2 lit. b);
 2. w przypadku stosowania procedury marży dla biur podróży – wyrazy „procedura marży dla biur podróży”;
 3. w przypadku stosowania jednej z procedur szczególnych mających zastosowanie do towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków – odpowiednio, wyrazy „procedura marży – towary używane”; „procedura marży – dzieła sztuki” lub „procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki”;
 4. w przypadku gdy osoba zobowiązana do zapłaty VAT jest przedstawicielem podatkowym w rozumieniu art. 204 – numer identyfikacyjny VAT, o którym mowa w art. 214, tego przedstawiciela podatkowego oraz jego pełną nazwę (nazwisko) i adres.

Z powołanego powyżej przepisu Dyrektywy jednoznacznie wynika, że danymi dostawcy które winny znajdować się na fakturze dokumentującej dostawę towarów, są dane podatnika dokonującego ich dostawy. Przyjąć należy zatem, że skoro na fakturze sprzedaży widnieją dane określonego podatnika jako dostawcy towarów, to jest to podatnik będący faktycznym ich sprzedawcą, uprawnionym do dokonania dostawy tych towarów.

Zatem przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy należy stwierdzić, że podatnicy będący wystawcami faktur dokumentujących sprzedaż poszczególnych samochodów osobowych, są faktycznymi dostawcami tych towarów, a faktury dotyczące usług: przygotowania dokumentów związanych z pojazdem, przygotowania samochodu, transportową oraz opłatę aukcyjną, dokumentują czynności wykonane faktycznie przez podatników, którzy są wystawcami tych faktur.

Zakładając, że przedstawione przez Wnioskodawcę faktury sprzedaży samochodów używanych wystawione zostały w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami, nieuprawnione jest twierdzenie Wnioskodawcy, że samochody używane wystawione na portalu aukcyjnym X są własnością spółki Y. Sprzedaży samochodu może bowiem dokonać podmiot, który jest jego właścicielem, natomiast wystawione faktury wskazują jednoznacznie, który podatnik (spółka) jest sprzedawcą samochodu (czyli rozporządza nim jak właściciel), a którzy podatnicy (które spółki) świadczą usługi z tą dostawą związane.

Fakt, że Wnioskodawca należności za zakup auta, opłatę za usługę przygotowania dokumentów związanych z pojazdem, opłatę za usługę przygotowania samochodu, opłatę transportową oraz opłatę aukcyjną wpłaca na to samo konto bankowe nie zmienia podmiotów, wobec których Wnioskodawca jest zobowiązany zapłacić te należności. Należności z tytułu usług przygotowania dokumentów związanych z pojazdem, usług przygotowania samochodu, usług transportowych (z wyjątkiem przykładu 3) oraz opłat aukcyjnych przysługują innym podmiotom, a nie pierwotnemu sprzedawcy samochodu, co potwierdzają faktury wystawione przez różne podmioty. W związku z powyższy nie mogą one zwiększać kwoty nabycia, o której mowa w art. 120 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Jak wskazano powyżej, przez kwotę nabycia należy rozumieć wszystko, co stanowi wynagrodzenie, które pierwotny sprzedawca towaru otrzymał od podatnika (nabywcy). Tak rozumiana cena towaru (kwota nabycia) obejmuje wszystkie koszty związane z transakcją, jeżeli nabywca towaru (kupujący) ponosi ciężar tych opłat płacąc za nie sprzedawcy. Do kwoty nabycia, o której mowa wyżej, nie mogą zostać zaliczone koszty, które nie zostały zapłacone i nie są należne sprzedawcy towaru.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy należy stwierdzić, że w przypadku sprzedaży przez Wnioskodawcę w procedurze VAT marża samochodu używanego:

 1. (…), przy określeniu kwoty nabycia Wnioskodawca winien uwzględnić tylko wynagrodzenie zapłacone i należne sprzedawcy samochodu C z siedzibą w (…) (Holandia), (…), tj. za zakup auta. Natomiast należności za usługę: przygotowania dokumentów związanych z pojazdem, usługę przygotowania samochodu oraz opłatę aukcyjną, które są należne innym podmiotom, a nie pierwotnemu sprzedawcy samochodu, nie stanowią elementów kwoty nabycia samochodu, o której mowa w art. 120 ust. 1 pkt 6 ustawy.
 2. (…), przy określeniu kwoty nabycia Wnioskodawca winien uwzględnić tylko wynagrodzenie zapłacone i należne sprzedawcy samochodu E z siedzibą w (…) (Szwecja), (…), za zakup auta. Natomiast należności za usługę: przygotowania dokumentów związanych z pojazdem, usługę przygotowania samochodu, usługę transportową oraz opłatę aukcyjną, które są należne innym podmiotom, a nie pierwotnemu sprzedawcy samochodu, nie stanowią elementów kwoty nabycia samochodu, o której mowa w art. 120 ust. 1 pkt 6 ustawy.
 3. (…), przy określeniu kwoty nabycia Wnioskodawca winien uwzględnić całe wynagrodzenie zapłacone i należne sprzedawcy samochodu D z siedzibą w (…) (Włochy), (…), tj. za zakup auta oraz usługę transportową. Natomiast należności za usługę: przygotowania dokumentów związanych z pojazdem, usługę przygotowania samochodu oraz opłatę aukcyjną, które są należne innym podmiotom, a nie pierwotnemu sprzedawcy samochodu nie stanowią elementów kwoty nabycia samochodu, o której mowa w art. 120 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Podsumowując należy stwierdzić, że podstawą opodatkowania przy sprzedaży przez Wnioskodawcę danego samochodu używanego jest różnica między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia (kwotą należną pierwotnemu sprzedawcy zapłaconą przez Wnioskodawcę), pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług. Przy czym przy określaniu kwoty nabycia Wnioskodawca zobowiązany jest uwzględnić tylko kwotę wynikającą z faktury dokumentującej zakup samochodu wraz z innymi poniesionym kosztami towarzyszącymi tej dostawie, udokumentowanymi przez pierwotnego sprzedawcę samochodu i które należne będą temu sprzedawcy używanego samochodu, bez uwzględnienia kwot wynikających z faktur wystawianych przez inne podmioty, niż dostawca danego samochodu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Ponadto należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej – składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Z powyższego wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego. Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj