PKOB 2130 - Drogi lotniskowe
Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych | stan prawny 12.07.2020

 

    Reset

2130
klasa
Drogi lotniskowe
Klasa obejmuje:
- Pasy startowe, w tym drogi startowe o nawierzchni sztucznej,
- Pasy dróg kołowania, w tym drogi kołowania o nawierzchni sztucznej
- Nasypy, rowy odwadniające, instalacje sygnalizacji świetlnej, systemy oświetlenia nawigacyjnego oraz systemy awaryjnego zasilania
- Miejsca startu śmigłowców
- Place postoju samolotów
Klasa nie obejmuje:
- Budynków i urządzeń lotniskowych (1241)
Amortyzacja:
- KŚT 222 - Drogi lotniskowe
Stawki VAT:
- PKWiU ex 42.11.10.0 - Autostrady, drogi, ulice i inne drogi dla pojazdów lub pieszych oraz pasy startowe
- PKWiU ex 42.11.10.0 - Autostrady, drogi, ulice i inne drogi dla pojazdów lub pieszych oraz pasy startowe
Interpretacje podatkowe:
- do PKOB 2130 (1)
grupa
Drogi lotniskowe
dział
Infrastruktura transportu
2
sekcja
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Zgodnie z prawem, jedynie podatnik ma możliwość, prawo i obowiązek zaklasyfikowania swojej działalności czy produktu do określonego grupowania. GUS wydaje pomocniczo tzw. informacje dotyczące standardów klasyfikacyjnych, jednak to na podatniku ciąży obowiązek odpowiedniego opisania stanu faktycznego. Wadliwie opisany stan faktyczny oznaczać może nieprawidłową interpretację GUS. Ważne, aby już na etapie przygotowywania wniosku do GUS wiedzieć, od jakich okoliczności w danym przypadku zależy klasyfikacja działalnosci czy produktu. Poza tym w razie uzasadnionych wątpliwości można przy pomocy doradcy jeszcze przed złożeniem wniosku do GUS faktycznie dostosować działalność czy produkt do zasad umożliwiajacych stosowanie korzystniejszych symboli statystycznych.

PKOB - Wprowadzenie
     ∟1. Wprowadzenie Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, rozumianych jako produkty finalne działalności budowlanej. Opracowana została na podstawie europejskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (CC)1, zgodnej z zaleceniami Narodów Zjednoczonych.

PKOB - Zasady klasyfikowania obiektów budowlanych
     ∟2. Pojęcia podstawowe Przez obiekty budowlane rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj