PKOB 2222 - Rurociągi sieci wodociągowej rozdzielczej
Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych | stan prawny 08.08.2020

 

    Reset

2222
klasa
Rurociągi sieci wodociągowej rozdzielczej
Klasa obejmuje:
- Rurociągi sieci rozdzielczej wody
- Rurociągi sieci rozdzielczej gorącej wody, pary i sprężonego powietrza
- Studnie, fontanny, hydranty, wieże ciśnień
Klasa nie obejmuje:
- Kanałów irygacyjnych (2153)
- Oczyszczalni wód i ścieków (2223)
Amortyzacja:
- KŚT 211 - Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze
Stawki VAT:
- PKWiU 42.21.12.0 - Sieci rozdzielcze
- PKWiU 42.21.12.0 - Sieci rozdzielcze
- PKWiU ex 42.21.13.0 - Systemy irygacyjne (kanały); magistrale i linie wodociągowe, obiekty do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, stacje pomp
- PKWiU ex 42.21.13.0 - Systemy irygacyjne (kanały); magistrale i linie wodociągowe, obiekty do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, stacje pomp
- PKWiU 42.22.12.0 - Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne rozdzielcze
- PKWiU 42.22.12.0 - Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne rozdzielcze
Precedensy GUS:
- do PKOB 2222 (1)
Interpretacje podatkowe:
- do PKOB 2222 (209)
grupa
Rurociągi sieci rozdzielczej i linie kablowe rozdzielcze
dział
Rurociągi, linie-telekomunikacyjne i elektroenergetyczne
2
sekcja
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Zgodnie z prawem, jedynie podatnik ma możliwość, prawo i obowiązek zaklasyfikowania swojej działalności czy produktu do określonego grupowania. GUS wydaje pomocniczo tzw. informacje dotyczące standardów klasyfikacyjnych, jednak to na podatniku ciąży obowiązek odpowiedniego opisania stanu faktycznego. Wadliwie opisany stan faktyczny oznaczać może nieprawidłową interpretację GUS. Ważne, aby już na etapie przygotowywania wniosku do GUS wiedzieć, od jakich okoliczności w danym przypadku zależy klasyfikacja działalnosci czy produktu. Poza tym w razie uzasadnionych wątpliwości można przy pomocy doradcy jeszcze przed złożeniem wniosku do GUS faktycznie dostosować działalność czy produkt do zasad umożliwiajacych stosowanie korzystniejszych symboli statystycznych.

PKOB - Wprowadzenie
     ∟1. Wprowadzenie Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, rozumianych jako produkty finalne działalności budowlanej. Opracowana została na podstawie europejskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (CC)1, zgodnej z zaleceniami Narodów Zjednoczonych.

PKOB - Zasady klasyfikowania obiektów budowlanych
     ∟2. Pojęcia podstawowe Przez obiekty budowlane rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj