PKWiU 46 - Handel hurtowy, z wylaczeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług | stan prawny 31.05.2020

 

1 2 3 4 5 6 7 8

    Reset

46
Handel hurtowy, z wylaczeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi
46.1
Uslugi posrednictwa w sprzedazy hurtowej
46.11
Uslugi posrednictwa w sprzedazy hurtowej plodow rolnych, zywych zwierzat, surowcow dla przemyslu tekstylnego i polproduktow
46.11.1
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
46.11.11
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej żywych zwierząt
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej żywych zwierząt
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
46.11.12
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej kwiatów i roślin
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej kwiatów i roślin
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
46.11.19
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych płodów rolnych, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych płodów rolnych, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
46.12
Uslugi posrednictwa w sprzedazy hurtowej paliw, rud, metali i chemikaliow przemyslowych
46.12.1
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
46.12.11
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej paliw stałych, ciekłych, gazowych i produktów pochodnych
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej paliw stałych, ciekłych, gazowych i produktów pochodnych
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
46.12.12
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej metali i rud metali w formach podstawowych
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej metali i rud metali w formach podstawowych
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
46.12.13
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej chemikaliów przemysłowych, nawozów i środków agrochemicznych
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej chemikaliów przemysłowych, nawozów i środków agrochemicznych
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
46.13
Uslugi posrednictwa w sprzedazy hurtowej drewna i materialow budowlanych
46.13.1
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej drewna i materiałów budowlanych
46.13.11
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej drewna nieobrobionego i drewna wstępnie obrobionego oraz półproduktów z drewna
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej drewna nieobrobionego i drewna wstępnie obrobionego oraz półproduktów z drewna
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
46.13.12
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej materiałów budowlanych
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej materiałów budowlanych
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
46.14
Uslugi posrednictwa w sprzedazy hurtowej maszyn, urzadzen przemyslowych, statkow i samolotow
46.14.1
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej maszyn, urządzeń przemysłowych, statków, samolotów i pozostałych środków transportu, gdzie indziej niesklasyfikowanych
46.14.11
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej komputerów, oprogramowania, sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz pozostałych urządzeń biurowych
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej komputerów, oprogramowania, sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz pozostałych urządzeń biurowych
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
46.14.12
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej statków, samolotów i pozostałych środków transportu, gdzie indziej niesklasyfikowanych
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej statków, samolotów i pozostałych środków transportu, gdzie indziej niesklasyfikowanych
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
46.14.19
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych maszyn i urządzeń przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych maszyn i urządzeń przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
46.15
Uslugi posrednictwa w sprzedazy hurtowej mebli, artykulow gospodarstwa domowego i drobnych wyrobow metalowych
46.15.1
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
46.15.11
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej mebli
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej mebli
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
46.15.12
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej sprzętu radiowo-telewizyjnego i wideo
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej sprzętu radiowo-telewizyjnego i wideo
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
46.15.13
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej drobnych wyrobów metalowych i narzędzi ręcznych
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej drobnych wyrobów metalowych i narzędzi ręcznych
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
46.15.19
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej sztućców i artykułów gospodarstwa domowego, gdzie indziej niesklasyfikowanych
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej sztućców i artykułów gospodarstwa domowego, gdzie indziej niesklasyfikowanych
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
46.16
Uslugi posrednictwa w sprzedazy hurtowej wyrobow tekstylnych, odziezy, wyrobow futrzarskich, obuwia i wyrobow skorzanych
46.16.1
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i wyrobów skórzanych
46.16.11
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej wyrobów tekstylnych
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej wyrobów tekstylnych
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
46.16.12
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
46.16.13
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej wyrobów skórzanych i akcesoriów podróżnych
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej wyrobów skórzanych i akcesoriów podróżnych
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
Zgodnie z prawem, jedynie podatnik ma możliwość, prawo i obowiązek zaklasyfikowania swojej działalności czy produktu do określonego grupowania. GUS wydaje pomocniczo tzw. informacje dotyczące standardów klasyfikacyjnych, jednak to na podatniku ciąży obowiązek odpowiedniego opisania stanu faktycznego. Wadliwie opisany stan faktyczny oznaczać może nieprawidłową interpretację GUS. Ważne, aby już na etapie przygotowywania wniosku do GUS wiedzieć, od jakich okoliczności w danym przypadku zależy klasyfikacja działalnosci czy produktu. Poza tym w razie uzasadnionych wątpliwości można przy pomocy doradcy jeszcze przed złożeniem wniosku do GUS faktycznie dostosować działalność czy produkt do zasad umożliwiajacych stosowanie korzystniejszych symboli statystycznych.

1 2 3 4 5 6 7 8

PKWiU - Klasyfikacja
     ∟1.1 Zawarte w niniejszym opracowaniu zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) określają podstawowe cele, konstrukcję i sposób posługiwania się nią oraz zasady interpretacji i aktualizacji.

PKWiU - Struktura
     ∟3.1 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) jest klasyfikacją obejmującą grupowania produktów w podziale siedmiopoziomowym określoną przez Polską Klasyfikację Działalności (PKD 2007) oraz Nomenklaturę Scaloną (CN 2007). 

PKWiU - Zakres rzeczowy
     ∟4.1 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) jest klasyfikacją produktów pochodzenia krajowego oraz z importu, przy czym:

PKWiU - Zasady tworzenia grupowań
     ∟5.1 Sposób tworzenia grupowań na poszczególnych szczeblach podziału:

PKWiU - Zasady budowy schematu klasyfikacji
     ∟6.1 Symbole cyfrowe grupowań (kolumna 1) 

PKWiU - Klasyfikowanie produktów
     ∟7.1 Uzasadnienie Podstawowym przeznaczeniem PKWiU 2008 jest zapewnienie jednolitego grupowania produktów w celu jednolitej agregacji danych źródłowych na potrzeby statystyki, co wymaga uwzględnienia jej w ewidencji podstawowej jednostek gospodarczych. Ponadto w wielu przypadkach PKWiU 2008 jest wykorzystywana do określania produktów, względnie ich grup objętych danymi preferencjami lub zakazami, np. w sferze podatkowej. Szczególnie istotne jest zatem prawidłowe, zawsze jednakowe zaliczanie poszczególnych produktów do tych samych grupowań końcowych PKWiU 2008.

PKWiU - Aktualizacja PKWiU 2008
     ∟8.1 Aktualizacja PKWiU 2008, tj. dokonywanie zmian i uzupełnień może dotyczyć:

PKWiU 2015
     ∟Rząd wprowadzi w tym roku nową Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU 2015). W sprawach podatkowych będziemy stosować dotychczasową klasyfikację do końca 2016 r. Potem przejdziemy na nową klasyfikację.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj