PKWiU F - Obiekty budowlane i roboty budowlane
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług | stan prawny 10.07.2020

 

1 2 3 4 5 6 7 8

    Reset

43.12.12
Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi
Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
43.13
Roboty zwiazane z wykonywaniem wykopow i wiercen geologiczno-inzynierskich
43.13
Roboty zwiazane z wykonywaniem wykopow i wiercen geologiczno-inzynierskich
43.13.1
Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.13.1
Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.13.10
Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.13.10
Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
43.2
Roboty zwiazane z wykonywaniem instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostalych instalacji budowlanych
43.2
Roboty zwiazane z wykonywaniem instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostalych instalacji budowlanych
43.21
Roboty zwiazane z wykonywaniem instalacji elektrycznych
43.21
Roboty zwiazane z wykonywaniem instalacji elektrycznych
43.21.1
Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych
43.21.1
Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych
43.21.10
Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych
43.21.10
Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych
Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
43.22
Roboty zwiazane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.22
Roboty zwiazane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.22.1
Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, odwadniających, cieplnych i klimatyzacyjnych
43.22.1
Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, odwadniających, cieplnych i klimatyzacyjnych
43.22.11
Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających
43.22.11
Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających
Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
43.22.12
Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
43.22.12
Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
43.22.2
Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych
43.22.2
Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych
43.22.20
Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych
43.22.20
Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych
Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
43.29
Pozostale roboty instalacyjne
43.29
Pozostale roboty instalacyjne
43.29.1
Pozostałe roboty instalacyjne
43.29.1
Pozostałe roboty instalacyjne
43.29.11
Roboty związane z zakładaniem izolacji
43.29.11
Roboty związane z zakładaniem izolacji
Roboty związane z zakładaniem izolacji
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
Roboty związane z zakładaniem izolacji
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
43.29.12
Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń
Zgodnie z prawem, jedynie podatnik ma możliwość, prawo i obowiązek zaklasyfikowania swojej działalności czy produktu do określonego grupowania. GUS wydaje pomocniczo tzw. informacje dotyczące standardów klasyfikacyjnych, jednak to na podatniku ciąży obowiązek odpowiedniego opisania stanu faktycznego. Wadliwie opisany stan faktyczny oznaczać może nieprawidłową interpretację GUS. Ważne, aby już na etapie przygotowywania wniosku do GUS wiedzieć, od jakich okoliczności w danym przypadku zależy klasyfikacja działalnosci czy produktu. Poza tym w razie uzasadnionych wątpliwości można przy pomocy doradcy jeszcze przed złożeniem wniosku do GUS faktycznie dostosować działalność czy produkt do zasad umożliwiajacych stosowanie korzystniejszych symboli statystycznych.

1 2 3 4 5 6 7 8

PKWiU - Klasyfikacja
     ∟1.1 Zawarte w niniejszym opracowaniu zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) określają podstawowe cele, konstrukcję i sposób posługiwania się nią oraz zasady interpretacji i aktualizacji.

PKWiU - Struktura
     ∟3.1 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) jest klasyfikacją obejmującą grupowania produktów w podziale siedmiopoziomowym określoną przez Polską Klasyfikację Działalności (PKD 2007) oraz Nomenklaturę Scaloną (CN 2007). 

PKWiU - Zakres rzeczowy
     ∟4.1 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) jest klasyfikacją produktów pochodzenia krajowego oraz z importu, przy czym:

PKWiU - Zasady tworzenia grupowań
     ∟5.1 Sposób tworzenia grupowań na poszczególnych szczeblach podziału:

PKWiU - Zasady budowy schematu klasyfikacji
     ∟6.1 Symbole cyfrowe grupowań (kolumna 1) 

PKWiU - Klasyfikowanie produktów
     ∟7.1 Uzasadnienie Podstawowym przeznaczeniem PKWiU 2008 jest zapewnienie jednolitego grupowania produktów w celu jednolitej agregacji danych źródłowych na potrzeby statystyki, co wymaga uwzględnienia jej w ewidencji podstawowej jednostek gospodarczych. Ponadto w wielu przypadkach PKWiU 2008 jest wykorzystywana do określania produktów, względnie ich grup objętych danymi preferencjami lub zakazami, np. w sferze podatkowej. Szczególnie istotne jest zatem prawidłowe, zawsze jednakowe zaliczanie poszczególnych produktów do tych samych grupowań końcowych PKWiU 2008.

PKWiU - Aktualizacja PKWiU 2008
     ∟8.1 Aktualizacja PKWiU 2008, tj. dokonywanie zmian i uzupełnień może dotyczyć:

PKWiU 2015
     ∟Rząd wprowadzi w tym roku nową Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU 2015). W sprawach podatkowych będziemy stosować dotychczasową klasyfikację do końca 2016 r. Potem przejdziemy na nową klasyfikację.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj