PKWiU N - Usługi administrowania i usługi wpierające
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług | stan prawny 11.07.2020

 

1 2 3 4 5 6

    Reset

N
Usługi administrowania i usługi wpierające
Sekcja ta obejmuje:
- wynajem i dzierżawę środków transportu bez obsługi,
- wynajem i dzierżawę artykułów użytku osobistego i domowego,
- wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń bez obsługi,
- dzierżawę produktów objętych prawem własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- usługi związane z zatrudnieniem,
- usługi świadczone przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych,
- usługi w zakresie rezerwacji i usługi z nią związane,
- usługi detektywistyczne i ochroniarskie,
- usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i obiektach przemysłowych,
- usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni,
- usługi centrów telefonicznych (call center),
- usługi świadczone przez agencje inkasa i biura kredytowe,
- usługi związane z pakowaniem,
- usługi związane z administracyjną obsługą biura i pozostałe usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, niewymagające specjalistycznej wiedzy.
Sekcja ta nie obejmuje:
- usług czyszczenia obiektów rolniczych (kurników, chlewni itp.), sklasyfikowanych w 01.62.10.0,
- usług czyszczenia budynków z zewnątrz w powiązaniu z wykończeniem budynku, sklasyfikowanych w 43.39.19.0,
- dzierżawy praw do prac chronionych prawem autorskim (książki, utwory muzyczne, oprogramowanie, gry komputerowe), sklasyfikowanej w działach 58 i 59,
- usług leasingu finansowego, sklasyfikowanych w 64.91.10.0,
- wynajmu nieruchomości, sklasyfikowanego w 68.20.1,
- usług zarządzania prawami autorskimi i dochodami z nimi związanymi (z wyłączeniem praw filmowych i artystycznych), sklasyfikowanych w 74.90.20.0,
- usług związanych z organizacją konferencji i kongresów, sklasyfikowanych w 82.30.11.0,
- usług w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, sklasyfikowanych w 84.24.1,
- usług przewodników wędkarskich, myśliwskich i górskich, sklasyfikowanych w 93.19.13.0,
- wypożyczania sprzętu wypoczynkowego i rekreacyjnego, będącego integralną częścią obiektów rekreacyjnych, sklasyfikowanego w 93.29,
- wypożyczania bielizny pościelowej, odzieży roboczej i podobnych wyrobów przez pralnie, sklasyfikowanego w 96.01.19.0,
- wynajmu maszyn i urządzeń z obsługą, sklasyfikowanego w odpowiednich grupowaniach zgodnie z czynnościami na nich wykonywanymi, np. w budownictwie (sekcja F), transporcie (sekcja H).
Uwagi dodatkowe:
- usługi ochroniarskie w zakresie obsługi i monitorowania elektronicznych systemów bezpieczeństwa, takich jak: alarmy przeciwwłamaniowe czy przeciwpożarowe, obejmują także ich sprzedaż, instalację i naprawę, ale tylko w przypadku, gdy są świadczone łącznie z niniejszą usługą.
77
Wynajem i dzierzawa
77.1
Wynajem i dzierzawa pojazdow samochodowych (z wylaczeniem motocykli), bez kierowcy
77.11
Wynajem i dzierzawa samochodow osobowych i furgonetek, bez kierowcy
77.11.1
Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy
77.11.10
Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy
Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
77.12
Wynajem i dzierzawa pozostalych pojazdow samochodowych (z wylaczeniem motocykli), bez kierowcy
77.12.1
WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI), BEZ KIEROWCY
77.12.11
Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych bez kierowcy
Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych bez kierowcy
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
77.12.19
Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy
Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
77.2
Wypozyczanie i dzierzawa artykulow uzytku osobistego i domowego
77.21
Wypozyczanie i dzierzawa sprzetu rekreacyjnego i sportowego
77.21.1
Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
77.21.10
Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
77.22
Wypozyczanie kaset wideo i plyt cd, dvd itp.
77.22.1
Wypożyczanie kaset wideo i płyt CD, DVD itp.
77.22.10
Wypożyczanie kaset wideo i płyt CD, DVD itp.
Wypożyczanie kaset wideo i płyt CD, DVD itp.
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
77.29
Wypozyczanie i dzierzawa pozostalych artykulow uzytku osobistego i domowego
77.29.1
Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
77.29.11
Wypożyczanie i dzierżawa telewizorów, odbiorników radiowych, odtwarzaczy wideo oraz związanego z nimi wyposażenia i akcesoriów
Wypożyczanie i dzierżawa telewizorów, odbiorników radiowych, odtwarzaczy wideo oraz związanego z nimi wyposażenia i akcesoriów
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
77.29.12
Wypożyczanie i dzierżawa mebli i pozostałych artykułów gospodarstwa domowego
Wypożyczanie i dzierżawa mebli i pozostałych artykułów gospodarstwa domowego
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
77.29.13
Wypożyczanie i dzierżawa instrumentów muzycznych
Wypożyczanie i dzierżawa instrumentów muzycznych
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
77.29.14
Wypożyczanie pościeli, obrusów, serwet
Wypożyczanie pościeli, obrusów, serwet
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
77.29.15
Wypożyczanie i dzierżawa wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia
Wypożyczanie i dzierżawa wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
77.29.16
Wypożyczanie i dzierżawa maszyn i sprzętu do majsterkowania
Wypożyczanie i dzierżawa maszyn i sprzętu do majsterkowania
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
77.29.19
Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowanych
Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowanych
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
77.3
Wynajem i dzierzawa pozostalych maszyn, urzadzen oraz dobr materialnych
77.31
Wynajem i dzierzawa maszyn i urzadzen rolniczych, bez obslugi
77.31.1
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi
77.31.10
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
77.32
Wynajem i dzierzawa maszyn i urzadzen budowlanych oraz inzynierii ladowej i wodnej, bez obslugi
77.32.1
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej, bez obsługi
77.32.10
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej, bez obsługi
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej, bez obsługi
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
77.33
Wynajem i dzierzawa maszyn i urzadzen biurowych (wlaczajac komputery), bez obslugi
77.33.1
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych (włączając komputery), bez obsługi
77.33.11
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych (z wyłączeniem komputerów), bez obsługi
Zgodnie z prawem, jedynie podatnik ma możliwość, prawo i obowiązek zaklasyfikowania swojej działalności czy produktu do określonego grupowania. GUS wydaje pomocniczo tzw. informacje dotyczące standardów klasyfikacyjnych, jednak to na podatniku ciąży obowiązek odpowiedniego opisania stanu faktycznego. Wadliwie opisany stan faktyczny oznaczać może nieprawidłową interpretację GUS. Ważne, aby już na etapie przygotowywania wniosku do GUS wiedzieć, od jakich okoliczności w danym przypadku zależy klasyfikacja działalnosci czy produktu. Poza tym w razie uzasadnionych wątpliwości można przy pomocy doradcy jeszcze przed złożeniem wniosku do GUS faktycznie dostosować działalność czy produkt do zasad umożliwiajacych stosowanie korzystniejszych symboli statystycznych.

1 2 3 4 5 6

PKWiU - Klasyfikacja
     ∟1.1 Zawarte w niniejszym opracowaniu zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) określają podstawowe cele, konstrukcję i sposób posługiwania się nią oraz zasady interpretacji i aktualizacji.

PKWiU - Struktura
     ∟3.1 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) jest klasyfikacją obejmującą grupowania produktów w podziale siedmiopoziomowym określoną przez Polską Klasyfikację Działalności (PKD 2007) oraz Nomenklaturę Scaloną (CN 2007). 

PKWiU - Zakres rzeczowy
     ∟4.1 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) jest klasyfikacją produktów pochodzenia krajowego oraz z importu, przy czym:

PKWiU - Zasady tworzenia grupowań
     ∟5.1 Sposób tworzenia grupowań na poszczególnych szczeblach podziału:

PKWiU - Zasady budowy schematu klasyfikacji
     ∟6.1 Symbole cyfrowe grupowań (kolumna 1) 

PKWiU - Klasyfikowanie produktów
     ∟7.1 Uzasadnienie Podstawowym przeznaczeniem PKWiU 2008 jest zapewnienie jednolitego grupowania produktów w celu jednolitej agregacji danych źródłowych na potrzeby statystyki, co wymaga uwzględnienia jej w ewidencji podstawowej jednostek gospodarczych. Ponadto w wielu przypadkach PKWiU 2008 jest wykorzystywana do określania produktów, względnie ich grup objętych danymi preferencjami lub zakazami, np. w sferze podatkowej. Szczególnie istotne jest zatem prawidłowe, zawsze jednakowe zaliczanie poszczególnych produktów do tych samych grupowań końcowych PKWiU 2008.

PKWiU - Aktualizacja PKWiU 2008
     ∟8.1 Aktualizacja PKWiU 2008, tj. dokonywanie zmian i uzupełnień może dotyczyć:

PKWiU 2015
     ∟Rząd wprowadzi w tym roku nową Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU 2015). W sprawach podatkowych będziemy stosować dotychczasową klasyfikację do końca 2016 r. Potem przejdziemy na nową klasyfikację.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj