Stawki ZUS przedsiębiorców
wskaźniki podatkowe, księgowe, gospodarcze

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Objaśnienie przelewów ZUS firmy ZUS nowe firmy Składka za okres
bez chorobowego z chorobowym bez chorobowego z chorobowym
ZUS społ.
ZUS zdrow.
F.Pracy
Razem
713,35
288,95
+     59,61
1 061,91
772,96
288,95
+     59,61
1 121,52
162,73
288,95
+      0,00
451,68
176,33
288,95
+      0,00
465,28
2016-12
szczegóły

W tabeli podano stawki składek odprowadzanych do ZUS przez przedsiębiorców za ich własne ubezpieczenie. Składki na ubezpieczenie chorobowe są dobrowolne, tak więc w każdym wariancie mamy sumy przelewów obejmujące składkę na ubezpieczenie zdrowotne i nie obejmujące jej. Składka na ubezpieczenie wypadkowe podana została wg stopy procentowej dla płatników zgłaszających do tego ubezpieczenia nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych. Zgłaszający większą ilość osób do ubezpieczenia wypadkowego ustalają stawkę indywidualnie w zależności od branży i warunków pracy, w ramach określonych w tabeli widełek. Przedsiębiorcy nie opłacają za siebie składek na FGŚP oraz FEP.

W przypadku nowych firm stosowana jest obniżona podstawa wymiaru składek na niektóre ubezpieczenia w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej (30% minimalnego wynagrodzenia). Zasady te obowiązują od sierpnia 2005 r. W związku z obniżoną podstawą wymiaru u większości przedsiębiorców nie wystąpi składka na Fundusz Pracy, bowiem aby wystąpiła, podstawa wymiaru ze wszystkich źródeł dochodów musi wynosić co najmniej równowartość minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli zatem przedsiębiorca pracuje dodatkowo, i tam podstawa wymiaru składek łącznie ze wszystkich innych źródeł niż firma dojdzie do 70% minimalnego wynagrodzenia, będzie on zobowiązany do odprowadzenia składki na Fundusz Pracy z działalności gospodarczej. Jeżeli ktoś tylko prowadzi firmę, w okresie wspomnianych 24 miesięcy składki na Fundusz Pracy nie będzie odprowadzać.

ZUS społ.
ZUS zdrow.
F.Pracy
Razem
713,35
288,95
+     59,61
1 061,91
772,96
288,95
+     59,61
1 121,52
162,73
288,95
+      0,00
451,68
176,33
288,95
+      0,00
465,28
2016-11
szczegóły
ZUS społ.
ZUS zdrow.
F.Pracy
Razem
713,35
288,95
+     59,61
1 061,91
772,96
288,95
+     59,61
1 121,52
162,73
288,95
+      0,00
451,68
176,33
288,95
+      0,00
465,28
2016-10
szczegóły
ZUS społ.
ZUS zdrow.
F.Pracy
Razem
713,35
288,95
+     59,61
1 061,91
772,96
288,95
+     59,61
1 121,52
162,73
288,95
+      0,00
451,68
176,33
288,95
+      0,00
465,28
2016-09
szczegóły
ZUS społ.
ZUS zdrow.
F.Pracy
Razem
713,35
288,95
+     59,61
1 061,91
772,96
288,95
+     59,61
1 121,52
162,73
288,95
+      0,00
451,68
176,33
288,95
+      0,00
465,28
2016-08
szczegóły
ZUS społ.
ZUS zdrow.
F.Pracy
Razem
713,35
288,95
+     59,61
1 061,91
772,96
288,95
+     59,61
1 121,52
162,73
288,95
+      0,00
451,68
176,33
288,95
+      0,00
465,28
2016-07
szczegóły
ZUS społ.
ZUS zdrow.
F.Pracy
Razem
713,35
288,95
+     59,61
1 061,91
772,96
288,95
+     59,61
1 121,52
162,73
288,95
+      0,00
451,68
176,33
288,95
+      0,00
465,28
2016-06
szczegóły
ZUS społ.
ZUS zdrow.
F.Pracy
Razem
713,35
288,95
+     59,61
1 061,91
772,96
288,95
+     59,61
1 121,52
162,73
288,95
+      0,00
451,68
176,33
288,95
+      0,00
465,28
2016-05
szczegóły
ZUS społ.
ZUS zdrow.
F.Pracy
Razem
713,35
288,95
+     59,61
1 061,91
772,96
288,95
+     59,61
1 121,52
162,73
288,95
+      0,00
451,68
176,33
288,95
+      0,00
465,28
2016-04
szczegóły
ZUS społ.
ZUS zdrow.
F.Pracy
Razem
713,35
288,95
+     59,61
1 061,91
772,96
288,95
+     59,61
1 121,52
162,73
288,95
+      0,00
451,68
176,33
288,95
+      0,00
465,28
2016-03
szczegóły
ZUS społ.
ZUS zdrow.
F.Pracy
Razem
713,35
288,95
+     59,61
1 061,91
772,96
288,95
+     59,61
1 121,52
162,73
288,95
+      0,00
451,68
176,33
288,95
+      0,00
465,28
2016-02
szczegóły
ZUS społ.
ZUS zdrow.
F.Pracy
Razem
713,35
288,95
+     59,61
1 061,91
772,96
288,95
+     59,61
1 121,52
162,73
288,95
+      0,00
451,68
176,33
288,95
+      0,00
465,28
2016-01
szczegóły
ZUS społ.
ZUS zdrow.
F.Pracy
Razem
696,47
279,41
+     58,20
1 034,08
754,67
279,41
+     58,20
1 092,28
153,93
279,41
+      0,00
433,34
166,79
279,41
+      0,00
446,20
2015-12
szczegóły
ZUS społ.
ZUS zdrow.
F.Pracy
Razem
696,47
279,41
+     58,20
1 034,08
754,67
279,41
+     58,20
1 092,28
153,93
279,41
+      0,00
433,34
166,79
279,41
+      0,00
446,20
2015-11
szczegóły
ZUS społ.
ZUS zdrow.
F.Pracy
Razem
696,47
279,41
+     58,20
1 034,08
754,67
279,41
+     58,20
1 092,28
153,93
279,41
+      0,00
433,34
166,79
279,41
+      0,00
446,20
2015-10
szczegóły

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj wygodnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj