02.04.2020 - Ciekawe rządowe zestawienie pomocy dla przedisębiorców z wyszukiwarką czytaj

01.04.2020 - Możliwe błędy na stronie ZUS: Ustawa – tarcza antykryzysowa wprowadziła wymóg braku zaległości w ZUS za III kwartał w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie w stosunku do wnoszących o dopłaty do wynagrodzeń, ale nie wskazano takiego wymogu odnośnie np. zwolnienia przedsiębiorców ze składek ZUS. Wskazanie takie wprowadza pkt 22 Komunikatu Komisji Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 Jednak to Państwo ustanawia wymogi. W ustawie wymogu brak. Komunikat komisji skierowany jest do Państwa nie do obywateli, stąd w mojej ocenie może nie powodować wymogu braku zaległości na 31 grudnia 2019 r.Informacje na stronie ZUS o wymogu braku zaległości mogą być zatem nieścisłe czytaj komunikat KE.

01.04.2020 - Tarcza antykryzysowa: czytaj opracowanie albo czytaj ustawę albo czytaj świetny poradnik ZUS.

31.03.2020 - CIT-8 dla firm przesunięty do 31 maja 2020 r.

31.03.2020 - Termin PITów rocznych przesunięty do 31 maja 2020 r. czytaj

31.03.2020 - Dla celów VAT stosujemy do konca roku obecnie stosowaną klasyfikację PKWiU czytaj rozporządzenie

31.03.2020 - Pobierz zmiany w ustawie o pomocy przedsiębiorcom - oczekuje jeszcze na reakcję Sejmu Pobierz tekst zmian

30.03.2020 - Pobierz tekst ustawy pomocowej - będzie dopiero głosowana w Senacie - ale tylko część dotyczącą ulg dla przedsiębiorców, to i tak kilkadziesiąt stron Pobierz fragment ustawy

26.03.2020 - Minister Finansów o tarczy antykryzysowej Czytaj informację

26.03.2020 -Rząd informuje o warunkach pakietu antykryzysowego Czytaj informację Rządu

26.03.2020 - Opóźniając wejście w życie plików jpk stanowiących zarazem deklarację VAT, ministerstwo finansów pozwala, aby nie ujmować jako faktur danych z paragonów fiskalnych stanowiących faktury - wystarczy je ująć w zestawieniu zbiorczym z kasy fiskalnej, tak jak dawniej. Czytaj projekt

26.03.2020 - Już są, można zapoznać się z propozycjami projektów rządowej pomocy dla przedsiębiorców.
Rządowy projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Czytaj projekt albo śledź proces legislacyjny
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Czytaj projekt albo śledź proces legislacyjny

24.03.2020 - Planowane przedłużenie terminu CIT-8 dla organizacji pożytku publicznego i niektórych podatników zwolnionych z podatku CIT czytaj rządowy projekt

24.03.2020 - Aktualne projekty pomocowe związane z epidemią:
- Poselski projekt ustawy o pomocy państwa dla przedsiębiorców i rolników oraz o zmianie niektórych innych ustaw
- Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
- Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
- Poselski projekt ustawy o pomocy przedsiębiorcom w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2

24.03.2020 - Prace nad dalszą pomocą, w okresie epidemii, czyli na najbliższe miesiące. czytaj więcej

24.03.2020 - Nowa matryca stawek VAT przesunięta na lipiec 2020 r. czytaj więcej

23.03.2020 - Mamy projekt ustawy o pomocy dla przedsiębiorców. Obowiązuje tylko w mcu stanu zagrożenia epidemicznego (czyli w marcu), warunkiem np. zwolnienia przedsiębiorców ze składek ZUS jest spadek przychodów o min. 20% w stosunku do średniomiesięcznego przychodu w roku 2019, ewentualnie zaprzestanie działalności - i są to warunki racjonalne. czytaj na stronie Sejmu

21.03.2020 - Prezydent: "Po długiej dyskusji i obliczeniach ustaliliśmy, że zwolnieni z płacenia składek na ZUS przez trzy miesiące będą wszyscy samozatrudnieni mikroprzedsiębiorcy, jeżeli ich przychody spadły o więcej niż 50 proc. w stosunku do lutego 2020 roku. (...) Dla wszystkich firm, które utrzymają miejsca pracy, państwo dopłaci do pensji pracowników do 40 proc. średniego wynagrodzenia." Niestety, w przypadku mikroprzedsiębiorców często spadek nie osiągnie wskaźnika 50%, niemniej jednak w przypadku jednoosobowych firm każdy spadek przychodu powoduje spadek dochodu. Dla przykładu: osiągajac przychód 10000 zł, i 5000 zł dochodu, po spadku przychodu do 6000 zł dochodu pozostanie tylko 1000 zł. Przeznaczając 5000 zł na konsumpcję przedsiębiorca wygeneruje dług i pozostanie poza opieką Państwa. A taka jest zwykle sytuacja w firmach jednoosobowych - koszty trzeba ponosić. Czytaj więcej.

21.03.2020 - Powrót sklepów do galerii handlowych. Czytaj więcej.

21.03.2020 - Stan epidemii: sprawdź w rozporządzeniu nowe obowiązki pracodawcy w zakresie zasiłku za okres kwarantanny pracownikow (§3) i nowe ograniczenia w zakresie działalności gospodarczej (§6). Czytaj rozporządzenie.

20.03.2020 - Pomyślmy o rozwiązaniu umów np. umów najmu zawartych na czas określony, a także o możliwości uniknięcia kar umowych. Mogą w tym pomóc regulacje dotyczące siły wyższej, bez względu niemal na treść umowy. Czytaj: Chcesz rozwiązać umowę przez koronawirusa? Sprawdź, co zrobić oraz Prawnicy: wykonywanie zobowiązań umownych w czasach pandemii koronawirusa.

19.03.2020 - Ministerstwo Finansów zapowiada ulgi: możliwe będzie rozliczenie straty za 2020 - w zeznaniu za 2019 korektą, niepłacący dłużnicy nie będą musieli korygować kosztów uzyskania przychodów (to działa obosiecznie, bo z jednej strony pomaga tym, którzy nie moga zapłacić z powodu epidemii, z drugiej strony uderza w tych, którzy rozpaczliwie potrzebują wpłaty z tego samego powodu). Przewidziano też możliwość rezygnacji w ciągu roku z uproszczonych zaliczek, odliczenie z tytułu darowizn na walkę z koronawirusem, odroczenie terminu wpłaty zaliczki PIT od wynagrodzeń, rezygnację urzędu z opłat za układy ratalne, przesunięcie na lipiec wprowadzenia nowych plików JPK, odroczenie skłądania informacji do centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych (spółki), możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości. Nieco humorystycznie brzmi wzmianka o przerwaniu kontroli na czas koronawirusa - bo to służy przecież nie podatnikowi, ale urzędnikom, w tym jest to niekorzystne rozwiązanie również dla tych podatników, którym urzędnicy dokonali zabezpieczeń w trakcie kontroli i teraz nie będą spieszyć się z zakończeniem postępowań. Czytaj więcej

19.03.2020 - Najważniejsze działania pakietu antykryzysowego:

  • Państwo pokryje połowę wynagrodzenia pracownika, limit dopłaty wyniesie 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia w 2019 r.
  • Odroczenie płatności składek na ZUS o 3 miesiące
  • Wypłata z ZUS jednorazowego świadczenia miesięcznego w kwocie ok. 2 tys. zł brutto dla osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne (zlecenia, dzieło), i dla osób samozatrudnionych. NIe znamy zasad.
  • Mikropożyczki dla przedsiębiorców do 5 tys. zł.
  • Rozszerzony program gwarancji de minimis BGK dla małych i średnich firm - podwyższony zostanie poziom zabezpieczenia kredytu z 60 proc. do 80 proc.
  • Agencja Rozwoju Przemysłu przeznaczy 1,7 mld zł na refinansowanie umów leasingowych firm transportowych.

więcej

18.03.2020 ZUS opublikował informację o wsparciu dla przedsiębiorców, wraz z wnioskiem i zakresem informacji, co trzeba, aby odroczyć (niestety tylko odroczyć) składki ZUS. Umorzenie - nadal na tych samych zasadach co dotąd, za zgodą ZUS. czytaj na ZUS.pl.

18.03.2020 - Plany pomocowe rządu - przede wszystkim dopłaty do płac mające pozwolić na utrzymanie miejsc pracy. Niesprecyzowane ulgi dla samozatrudnionych - z opisu wynika, że raczej będąc dotyczy tych, którzy utracili stałe umowy o świadczenie usług, do tego zamówienia publiczne, ani słowa o zawieszeniu ZUS (zatem pozostanie odroczenie), ewentualnie kredyty pomostowe (dla usług mogą być niecelowe) czytaj o rządowym pakiecie pomocowym dla przedsiębiorców.

16.03.2020 - Minister Zdrowia: jeżeli przedmiotu Twojej działalności nie ma w rozporządzeniu "to nie ma przesłanek do ograniczenia działalności i zamykania obiektu, przy czym decyzja w tym zakresie pozostaje w gestii przedsiębiorców." żródło gov.pl.

16.03.2020 - "Wszyscy odpowiadamy za ograniczenie skutków koronawirusa dla gospodarki i zdrowia publicznego" – podkreślił premier. Jak dodał, jest to wielkie zadanie dla rządu, przedsiębiorców, pracodawców i pracowników. Planowany przez rząd pakiet stabilności i bezpieczeństwa ma przewidywać m.in. odroczenie różnych płatności, wsparcie dla osób pracujących na tzw. śmieciówkach, a także dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. żródło premier.gov.pl.

16.03.2020 - Ministerstwo Finansów wdraża gwarancje kredytowe od BGK bez prowizji. (czytaj), a inna pomoc dla przedsiębiorców ma zostać ogłoszona 17 bm.

14.03.2020 - W związku z zaistniałą sytuacją kryzysową, Krajowa Rada Doradców Podatkowych wystąpiła do Ministra Finansów oraz Minister Rozwoju z apelem o podjęcie działań legislacyjnych polegających na uchwaleniu w trybie pilnym ustawy (tzw. specustawa) oraz wydaniu innych aktów wykonawczych ograniczających negatywne skutki niedopełnienia przez klientów doradców podatkowych ich obowiązków podatkowych w związku z zaistniałymi okolicznościami. Czytaj. Szczegóły innej pomocy mają zostać ogłoszone 17 bm.

14.03.2020 - Przypominam o zakazie prowadzenia działalności. Szczególnie w sektorze usług gastronomicznych i noclegowych. Czytaj rozporządzenie.

13.03.2020 - Minister Finansów oczekuje, że przedsiębiorcy poszkodowani pandemią mogą zwracać się z wnioskami o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. więcej.

13.03.2020 - Urzędy skarbowe odwołują zaplanowane przesłuchania, ze względu na koronawirus w ciągu najbliższych tygodni planowane jest zmniejszenie liczby podatników odwiedzających urzędy skarbowe lub w ogóle wyłączenie możliwości wizyt w urzędzie. Więcej informacji na stronie ministerstwa finansów.

12.03.2020 - Plany rządowe odnośnie pomocy dla przedsiębiorców, ulg w podatkach itp. znajdą Państwo tutaj, jednak są to jedynie plany. Z planów nie wynika, aby miały zostać uchylone przepisy dotyczące zwolnień grupowych i odpraw, raczej są ukierunkowane na przetrwanie miejsc pracy. W wywiadach prasowych potwierdza się, że ZUS będzie indywidualnie podchodzić do układów ratalnych a nawet umorzeń składek, w związku z pandemią.

11.03.2020 - Przypomnijmy, że przepisy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników stosuje się na razie w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:
1) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
2) 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
3) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.
Liczby obejmują również pracowników, z którymi w ramach grupowego zwolnienia następuje rozwiązanie stosunków pracy z inicjatywy pracodawcy na mocy porozumienia stron, jeżeli dotyczy to co najmniej 5 pracowników.

10.03.2020 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował informacje na temat korzystania z tych dodatkowych świadczeń. Na na stronie ZUS znajdą Państwo również wzór oświadczenia (edytowalny).

02.03.2020 - Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nie wprowadza żadnych szczególnych udogodnień dla podatników. Wprowadza jedynie prawo do uzyskania zasiłku w związku z zamknięciem szkół i podobnych placówek. Zasiłek jest wypłacany na podstawie oświadczenia, rodzice sami decydują, które z nich sprawuje opiekę.


Interpretacja z 13 listopada 2019 r. - Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. ... czytaj dalej

Interpretacja z 13 listopada 2019 r. - Czy nominalna wartość wierzytelności z tytułu niespłaconych pożyczek wniesionych przez Spółkę jako wkład do spółki komandytowej (tj. wartość nominalna niespłaconych... czytaj dalej

Interpretacja z 13 listopada 2019 r. - Skutki podatkowe sprzedaży kryptowaluty. ... czytaj dalej

Interpretacja z 12 listopada 2019 r. - Skutki podatkowe otrzymania świadczenia (ugoda sądowa). ... czytaj dalej

Interpretacja z 12 listopada 2019 r. - Kwestia możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów - w związku ze zbyciem lokalu użytkowego - spłat dokonanych przez... czytaj dalej

Interpretacja z 12 listopada 2019 r. - Skutki podatkowe nabycia prawa własności nowego lokalu na podstawie umowy przeniesienia prawa własności lokalu mieszkalnego w zamian za zrzeczenie się... czytaj dalej

Interpretacja z 12 listopada 2019 r. - Czy na podstawie art. 9a ust. 2d ustawy o CIT, Spółka jest zobowiązana do załączenia do dokumentacji podatkowej informacji o... czytaj dalej

Interpretacja z 12 listopada 2019 r. - ustalenie czy zespół składników majątkowych, który na skutek podziału przez wydzielenie przeniesiony zostanie do Spółki Przejmującej, jak również zespół składników... czytaj dalej

Czytaj najnowsze


zw. z VAT: Opieka medyczna
     ∟01.07.2011 - nadal
Podstawa prawna: art.43 ust.1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

8% VAT: PKWiU 10.2 - ryby, skorupiaki i mięczaki, przetworzone i zakonserwowane
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: poz.25 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Szukaj stawki VAT


2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.542.2018.2.AM
     ∟(...) Usługi doradztwazwiązane z zarządzaniem produkcją;   W zakresie wsparcia w czynnościach związanychz zarządzaniem łańcuchem dostaw – 70.22.16.0 Usługi doradztwazwiązane z zarządzaniem łańcuchem dostaw i pozostałe usługidoradztwa związane z zarządzaniem;   W pozostałym (...)


Więcej do PKWiU 70.22.16.0


PKWiU 46.73.14.0 - precedens GUS z 2004 r.
     ∟usługi sprzedaży farb i powłok zabezpieczających (antykorozyjnych), służących do wykonania remontów statków. inspekcje prac malarskich na remontowanych statkach, udzielanie porad technicznych - jeśli związane są ze sprzedażą tych wyrobów

PKWiU 74.90.12.0 - precedens GUS z 2009 r.
     ∟usługi przedstawicielskie świadczone na rzecz podmiotu zagranicznego, polegające m.in. na wspieraniu sprzedaży produktów, poszukiwaniu nowych, potencjalnych klientów, nawiązywaniu nowych kontaktów, zapewnieniu odpowiedniego fachowego wsparcia technicznego dla istniejących i potencjalnych klientów (bez wykonywania sprzedaży produktów i bez zawierania umów handlowych we własnym imieniu), tworzeniu dokumentacji w języku polskim, itp.

Precedensy GUS


Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj