Stawka ubezpieczenia zdrowotnego od wypłat pracowniczych co do zasady nie wynosi 9%.

Zapraszam do pobrania listy płac w excelu, zgodnej z założeniami nowego ładu. Wielu producentów oprogramowania nie uwzględnia prawidłowej procedury obliczenia listy płac, szczególnie często zdarza się, żę składka na ubezpieczenia zdrowotne nie jest obniżana - nie zawsze wynosi ona u pracownika 9%. Zapewne dlatego pojawiające się w prasie informacje o obniżeniu pensji netto są wynikiem pomyłki programistów czy księgowych, zaś przepisy są takie, jakie miały być, czyli zgodne z założeniami fiskusa.

Lista płac w Excelu 2022

Karta przychodów pracowników w Excelu 2022


W prasie pojawiło się ostatnio wiele publikacji prasowych, zgodnie z którymi potrącenia składki zdrowotnej powodowały obniżenie wynagrodzeń. W mojej ocenie jest to wynikiem niewłaściwego zastosowania przepisów u ubezpieczeniu zdrowotnym przez producentów oprograowania, a nie bezpośrednio przepisów nowego ładu. Co ważne bowiem, podczas obliczania składki zdrowotnej należnej od pracowników nie stosujemy co do zasady stawki 9%. Bierzemy przy tym pod uwagę art.83 ust.1, 2 i 2b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

Art. 83.
1. W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika, o którym mowa w art. 85 ust. 1-13, zgodnie z przepisami art. 79 i art. 81, jest wyższa od kwoty ustalonej zgodnie z ust. 2b, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej kwoty.
2. W przypadku nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika, od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0 zł.
2a. W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona od przychodu wolnego od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152-154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyższa od kwoty ustalonej zgodnie z ust. 2b, którą płatnik obliczyłby, gdyby przychód ubezpieczonego nie był zwolniony od podatku dochodowego na podstawie tego przepisu, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej kwoty.
2b. Kwotę, o której mowa w ust. 1 i 2a, stanowi zaliczka na podatek dochodowy, obliczona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r.
[str.214 ustawy]

Tę samą informację znajdziemy zresztą wprost w pierwotnym uzasadnieniu projektu nowego ładu na stronie 9:

W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika, o którym mowa w art. 85 ust. 1-13 ustawy o NFZ, zgodnie z przepisami art. 79 i 81 ustawy o NFZ, jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej przez tego płatnika zgodnie z przepisami ustawy PIT, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki.

Tę samą informację podaje ZUS na swojej stronie internetowej:

Obecnie jeśli składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika (m.in. za pracownika, zleceniobiorcę, emeryta lub rencistę) jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej przez tego płatnika, składkę za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki.

Po zmianach - od nowego roku składka zdrowotna nie będzie pomniejszana do kwoty faktycznej zaliczki za dany miesiąc, tylko do kwoty odpowiadającej kwocie zaliczki na podatek dochodowy, obliczanej zgodnie z przepisami obowiązującymi 31 grudnia 2021 r.

Artur M. Brzeziński
redaktor naczelny


Lista płac w Excelu 2022

to wygodne narzędzie generowania listy płac. Własne premie, dodatki, nadgodziny, wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy. Warianty kosztów, podatku, kwoty ulgi 1/12. Koszty uzyskania przychodów twórców 50%. Potrącenia i dodatki bez ZUS i PIT. Oblicza ZUS i PIT do zapłaty, uwzględnia składki PPK - te potrącane i te stanowiące przychód podatnika. Nieograniczona liczba pracowników. Współdziała z kartą przychodów pracowników ePodatnik.pl w excelu. Od dziesięciu lat służy czytelnikom epodatnik.pl.Interpretacja z 28 września 2021 r. - w zakresie ustalenia: - czy przychód Wnioskodawcy z tytułu wypłaty przez SK na rzecz Wnioskodawcy zysku oraz zaliczki na poczet przewidywanego... czytaj dalej

Interpretacja z 28 września 2021 r. - Brak możliwości skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4b updop z uwagi na fakt, że kościelnymi... czytaj dalej

Interpretacja z 28 września 2021 r. - W zakresie rozliczenia dochodów uzyskiwanych z najmu mieszkań. ... czytaj dalej

Interpretacja z 28 września 2021 r. - Skutki podatkowe zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku. ... czytaj dalej

Interpretacja z 28 września 2021 r. - Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box). ... czytaj dalej

Interpretacja z 28 września 2021 r. - Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – sprzedaż biletów po obniżonej cenie. ... czytaj dalej

Interpretacja z 28 września 2021 r. - w zakresie ustalenia, czy: - wniesienie przez Wnioskodawcę całości substancji majątkowej składającej się na opisany w zdarzeniu przyszłym Zakład (tj. nieruchomości... czytaj dalej

Interpretacja z 28 września 2021 r. - Dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP BOX). ... czytaj dalej

Czytaj najnowsze


zw. z VAT: Kształcenie na poziomie wyższym, z dostawą towarów
     ∟01.04.2011 - nadal
Podstawa prawna: art.43 ust.1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

8% VAT: PKWiU ex 10.4 - oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie jadalne
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: poz.27 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Szukaj stawki VAT


2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.542.2018.2.AM
     ∟(...) Usługi doradztwazwiązane z zarządzaniem produkcją;   W zakresie wsparcia w czynnościach związanychz zarządzaniem łańcuchem dostaw – 70.22.16.0 Usługi doradztwazwiązane z zarządzaniem łańcuchem dostaw i pozostałe usługidoradztwa związane z zarządzaniem;   W pozostałym (...)


Więcej do PKWiU 70.22.16.0


PKWiU 29.32.30.0 - precedens GUS z 2011 r.
     ∟używane katalizatory samochodowe

Precedensy GUS


Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj wygodnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj