Klasyfikacje statystyczne
+ % VAT + % amortyzacji

 
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług
 • aktualna klasyfikacja z i objaśnieniami
 • wygodne, linkowane wewnętrzne powiązania
 • powiązania PKWiU↔KŚT
 • powiązania PKWiU→stawki amortyzacji
 • powiązania PKWiU↔PKOB
 • preferencyjnych stawek VAT i zwolnien z VAT: 1272
 • z podaniem podstawy prawnej i z cytatem przepisu
 • historia stawek VAT w 13 okresach zmian od 1.1.2011 r.
 • wykaz interpretacji podatkowych do danego PKWiU
 • wyszukiwarka kodów PKWiU
 • intuicyjna prezentacja treści
 • dodatkowo wykaz stawek VAT niezależnych od PKWiU: 353
PKWiU
Polska Klasyfikacja Działalności
 • aktualna klasyfikacja z i objaśnieniami
 • wygodne, linkowane wewnętrzne powiązania
 • wygodna kaskadowa prezentacja objaśnień grupowania
 • wykaz interpretacji podatkowych do danego PKD
 • wyszukiwarka kodów PKD
 • intuicyjna prezentacja treści
PKD
Klasyfikacja Środków trwałych
 • aktualna klasyfikacja z i objaśnieniami
 • wygodne, linkowane wewnętrzne powiązania
 • wygodna kaskadowa prezentacja objaśnień grupowania
 • powiązania KŚT↔PKWiU
 • powiązania KŚT→stawki VAT
 • powiązania KŚT↔PKOB
 • przyporządkowanych stawek amortyzacji: 412
 • wykaz interpretacji podatkowych do danego KŚT
 • wyszukiwarka kodów KŚT i stawek amortyzacji
 • intuicyjna prezentacja treści
KŚT
Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych
 • aktualna klasyfikacja z i objaśnieniami
 • wygodne, linkowane wewnętrzne powiązania
 • wygodna kaskadowa prezentacja objaśnień grupowania
 • powiązania PKOB↔KŚT
 • powiązania PKOB→stawki amortyzacji
 • powiązania PKOB↔PKWiU
 • powiązania PKOB→stawki VAT
 • z podaniem podstawy prawnej i z cytatem przepisu
 • wykaz interpretacji podatkowych do danego PKOB
 • wyszukiwarka kodów PKOB
 • intuicyjna prezentacja treści
PKOB
Zgodnie z prawem, jedynie podatnik ma możliwość, prawo i obowiązek zaklasyfikowania swojej działalności czy produktu do określonego grupowania. GUS wydaje pomocniczo tzw. informacje dotyczące standardów klasyfikacyjnych, jednak to na podatniku ciąży obowiązek odpowiedniego opisania stanu faktycznego. Wadliwie opisany stan faktyczny oznaczać może nieprawidłową interpretację GUS. Ważne, aby już na etapie przygotowywania wniosku do GUS wiedzieć, od jakich okoliczności w danym przypadku zależy klasyfikacja działalnosci czy produktu. Poza tym w razie uzasadnionych wątpliwości można przy pomocy doradcy jeszcze przed złożeniem wniosku do GUS faktycznie dostosować działalność czy produkt do zasad umożliwiajacych stosowanie korzystniejszych symboli statystycznych.
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj wygodnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj