PKWiU - Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług
| stan prawny 21.07.2024

 

    Reset

A
Produkty rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa oraz usługi wspomagające
Produkty rolnictwa i lowiectwa oraz uslugi wspomagajace
Produkty gospodarki lesnej i uslugi zwiazane z lesnictwem
Ryby i pozostale produkty rybactwa; uslugi wspomagajace rybactwo
B
Produkty górnictwa i wydobywania
Wegiel kamienny i wegiel brunatny (lignit)
Ropa naftowa i gaz ziemny
Rudy metali
Pozostale produkty gornictwa i wydobywania
Uslugi wspomagajace gornictwo i wydobywanie
C
Produkty przetwórstwa przemysłowego
Artykuly spozywcze
Napoje
Wyroby tytoniowe
Wyroby tekstylne
Odziez
Skory i wyroby ze skor wyprawionych
Drewno i wyroby z drewna i korka, z wylaczeniem mebli; wyroby ze slomy i materialow w rodzaju stosowanych do wyplatania
Papier i wyroby z papieru
Uslugi poligraficzne i uslugi reprodukcji zapisanych nosnikow informacji
Koks, brykiety i podobne paliwa stale z wegla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej
Chemikalia i wyroby chemiczne
Podstawowe substancje farmaceutyczne, leki i pozostale wyroby farmaceutyczne
Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
Wyroby z pozostalych mineralnych surowcow niemetalicznych
Metale
Wyroby metalowe gotowe, z wylaczeniem maszyn i urzadzen
Komputery, wyroby elektroniczne i optyczne
Urzadzenia elektryczne i nieelektryczny sprzet gospodarstwa domowego
Maszyny i urzadzenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
Pojazdy samochodowe (z wyłączeniem motycykli), przyczepy i naczepy
Produkcja pozostałego sprzętu transportowego
Meble
Pozostałe wyroby
Usługi serwisowe
D
Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, goraca woda i powietrze do ukladow klimatyzacyjnych
E
Dostawa wody; ścieki i odpady oraz usługi związane z ich rekultywacją
Woda w postaci naturalnej; uslugi zwiazane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody
Uslugi zwiazane z odprowadzaniem i oczyszczaniem sciekow; osady ze sciekow kanalizacyjnych
Uslugi zwiazane ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadow; odzysk surowcow
Uslugi zwiazane z rekultywacja i pozostale uslugi zwiazane z gospodarka odpadami
F
Obiekty budowlane i roboty budowlane
Budynki i roboty budowlane zwiazane ze wznoszeniem budynkow
Budowle i roboty ogolnobudowlane zwiazane z budowa obiektow inzynierii ladowej i wodnej
Roboty budowlane specjalistyczne
Roboty budowlane specjalistyczne
G
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych; usługi naprawy pojazdów samochodowych
Handel hurtowy, z wylaczeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi
Handel detaliczny, z wylaczeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
H
Transport i gospodarka magazynowa
Transport ladowy i rurociagowy
Transport wodny
Transport lotniczy
Magazynowanie i uslugi wspomagajace transport
Uslugi pocztowe i kurierskie
I
Usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne
Uslugi zwiazane z zakwaterowaniem
Uslugi zwiazane z wyzywieniem
J
Usługi w zakresie informacji i komunikacji
Uslugi zwiazane z dzialalnoscia wydawnicza
Uslugi zwiazane z produkcja filmow, nagran wideo, programow telewizyjnych, nagran dzwiekowych i muzycznych
Uslugi zwiazane z nadawaniem programow ogolnodostepnych i abonamentowych i abonamentowych
Uslugi telekomunikacyjne
Uslugi zwiazane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i uslugi powiazane
Uslugi w zakresie informacji
K
Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
Uslugi finansowe, z wylaczeniem ubezpieczen i funduszow emerytalnych
Uslugi ubezpieczeniowe, reasekuracyjne oraz uslugi zwiazane z funduszami emerytalnymi, z wylaczeniem obowiazkowego ubezpieczenia spolecznego
Uslugi wspomagajace uslugi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne
L
Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości
Uslugi zwiazane z obsluga rynku nieruchomosci
M
Usługi profesjonalne, naukowe i techniczne
Uslugi prawne, rachunkowo-ksiegowe i doradztwa podatkowego
Uslugi firm centralnych (head offices); uslugi doradztwa zwiazane z zarzadzaniem
Uslugi architektoniczne i inzynierskie; uslugi w zakresie badan i analiz technicznych
Uslugi w zakresie badan naukowych i prac rozwojowych
Uslugi reklamowe; uslugi badania rynku i opinii publicznej
Pozostala dzialalnosc profesjonalna, naukowa i techniczna
Uslugi weterynaryjne
N
Usługi administrowania i usługi wpierające
Wynajem i dzierzawa
Uslugi zwiazane z zatrudnieniem
Uslugi swiadczone przez organizatorow turystyki, posrednikow i agentow turystycznych oraz pozostale uslugi w zakresie rezerwacji i uslugi z nia zwiazane
Uslugi detektywistyczne i ochroniarskie
Uslugi zwiazane z utrzymaniem porzadku w budynkach i zagospodarowaniem terenow zieleni
Uslugi zwiazane z administracyjna obsluga biura i pozostale uslugi wspomagajace prowadzenie dzialalnosci gospodarczej
O
Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych
Uslugi administracji publicznej i obrony narodowej; uslugi w zakresie obowiazkowych zabezpieczen spolecznych
P
Edukacja
Uslugi w zakresie edukacji
Q
Usługi w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej
Uslugi w zakresie opieki zdrowotnej
Uslugi pomocy spolecznej z zakwaterowaniem
Uslugi pomocy spolecznej bez zakwaterowania
R
Usługi kulturalne, rozrywkowe, sportowe i rekreacyjne
Uslugi kulturalne i rozrywkowe
Uslugi bibliotek, archiwow, muzeow oraz pozostale uslugi w zakresie kultury
Uslugi zwiazane z grami losowymi i zakladami wzajemnymi
Uslugi zwiazane ze sportem, rozrywka i rekreacja
S
Pozostałe usługi
Uslugi swiadczone przez organizacje czlonkowskie
Uslugi naprawy i konserwacji komputerow i artykulow uzytku osobistego i domowego
Pozostale uslugi indywidualne
T
Usługi gospodarstw domowych
Uslugi swiadczone przez gospodarstwa domowe zatrudniajace pracownikow
Roznorodne wyroby produkowane i uslugi swiadczone przez prywatne gospodarstwa domowe na potrzeby wlasne
U
Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne
Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne
Zgodnie z prawem, jedynie podatnik ma możliwość, prawo i obowiązek zaklasyfikowania swojej działalności czy produktu do określonego grupowania. GUS wydaje pomocniczo tzw. informacje dotyczące standardów klasyfikacyjnych, jednak to na podatniku ciąży obowiązek odpowiedniego opisania stanu faktycznego. Wadliwie opisany stan faktyczny oznaczać może nieprawidłową interpretację GUS. Ważne, aby już na etapie przygotowywania wniosku do GUS wiedzieć, od jakich okoliczności w danym przypadku zależy klasyfikacja działalnosci czy produktu. Poza tym w razie uzasadnionych wątpliwości można przy pomocy doradcy jeszcze przed złożeniem wniosku do GUS faktycznie dostosować działalność czy produkt do zasad umożliwiajacych stosowanie korzystniejszych symboli statystycznych.

PKWiU - Klasyfikacja
     ∟1.1 Zawarte w niniejszym opracowaniu zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) określają podstawowe cele, konstrukcję i sposób posługiwania się nią oraz zasady interpretacji i aktualizacji.

PKWiU - Struktura
     ∟3.1 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) jest klasyfikacją obejmującą grupowania produktów w podziale siedmiopoziomowym określoną przez Polską Klasyfikację Działalności (PKD 2007) oraz Nomenklaturę Scaloną (CN 2007). 

PKWiU - Zakres rzeczowy
     ∟4.1 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) jest klasyfikacją produktów pochodzenia krajowego oraz z importu, przy czym:

PKWiU - Zasady tworzenia grupowań
     ∟5.1 Sposób tworzenia grupowań na poszczególnych szczeblach podziału:

PKWiU - Zasady budowy schematu klasyfikacji
     ∟6.1 Symbole cyfrowe grupowań (kolumna 1) 

PKWiU - Klasyfikowanie produktów
     ∟7.1 Uzasadnienie Podstawowym przeznaczeniem PKWiU 2008 jest zapewnienie jednolitego grupowania produktów w celu jednolitej agregacji danych źródłowych na potrzeby statystyki, co wymaga uwzględnienia jej w ewidencji podstawowej jednostek gospodarczych. Ponadto w wielu przypadkach PKWiU 2008 jest wykorzystywana do określania produktów, względnie ich grup objętych danymi preferencjami lub zakazami, np. w sferze podatkowej. Szczególnie istotne jest zatem prawidłowe, zawsze jednakowe zaliczanie poszczególnych produktów do tych samych grupowań końcowych PKWiU 2008.

PKWiU - Aktualizacja PKWiU 2008
     ∟8.1 Aktualizacja PKWiU 2008, tj. dokonywanie zmian i uzupełnień może dotyczyć:

PKWiU 2015
     ∟Rząd wprowadzi w tym roku nową Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU 2015). W sprawach podatkowych będziemy stosować dotychczasową klasyfikację do końca 2016 r. Potem przejdziemy na nową klasyfikację.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj wygodnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj