PKWiU G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług | stan prawny 31.05.2020

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    Reset

G
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
Sekcja ta obejmuje:
- sprzedaż hurtową i detaliczną pojazdów samochodowych,
- naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle,
- sprzedaż hurtową (tj. sprzedaż niewymagającą przetwarzania) nowych i używanych towarów,
- usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej,
- sprzedaż detaliczną (tj. sprzedaż niewymagającą przetwarzania) nowych i używanych artykułów użytku osobistego i artykułów gospodarstwa domowego prowadzoną przez sklepy, domy towarowe, domy sprzedaży wysyłkowej, na straganach, przez domokrążców i akwizytorów, Internet, spółdzielnie konsumenckie, domy aukcyjne itp.
Sekcja ta nie obejmuje:
- usług związanych z bieżnikowaniem i regeneracją opon, sklasyfikowanych w 22.11,
- sprzedaży żywności i napojów do konsumpcji na miejscu i sprzedaży żywności na wynos, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 56,
- usług lombardów, sklasyfikowanych w 64.92.19.0,
- wynajmu motocykli, sklasyfikowanego w 77.39.13.0.
Uwagi dodatkowe:
- sprzedaż niewymagająca przetwarzania obejmuje czynności podstawowe (lub manipulacyjne) związane z handlem, takie jak: montowanie, sortowanie, klasyfikowanie, składanie wyrobów, mieszanie wyrobów, butelkowanie (poprzedzone myciem butelek lub nie), pakowanie, dzielenie na mniejsze partie i przepakowywanie towarów w celu ich dystrybucji w mniejszych partiach, przechowywanie (nawet zamrożonych lub chłodzonych) wyrobów, czyszczenie i suszenie produktów rolnych, przycinanie płyt pilśniowych z włókien drzewnych lub arkuszy metalowych, dostarczanie i instalowanie towarów na własny rachunek, promowanie sprzedaży i projektowanie etykiet,
- usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej obejmują usługi maklerów, sprzedawców komisowych, agentów, akwizytorów i innych sprzedawców hurtowych.
45
Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych; usługi naprawy pojazdów samochodowych
45.1
Sprzedaz hurtowa i detaliczna pojazdow samochodowych, z wylaczeniem motocykli
45.11
Sprzedaz hurtowa i detaliczna samochodow osobowych i furgonetek
45.11.1
Sprzedaż hurtowa samochodów osobowych i furgonetek
45.11.11
Sprzedaż hurtowa samochodów osobowych, z wyłączeniem specjalnych
Sprzedaż hurtowa samochodów osobowych, z wyłączeniem specjalnych
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
45.11.12
Sprzedaż hurtowa specjalnych samochodów osobowych typu ambulanse, minibusy itp. oraz furgonetek (o masie całkowitej <= 3,5 t)
Sprzedaż hurtowa specjalnych samochodów osobowych typu ambulanse, minibusy itp. oraz furgonetek (o masie całkowitej <= 3,5 t)
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
45.11.2
Sprzedaż detaliczna samochodów osobowych i furgonetek prowadzona przez wyspecjalizowane salony
45.11.21
Sprzedaż detaliczna nowych samochodów osobowych (z wyłączeniem specjalnych) prowadzona przez wyspecjalizowane salony
Sprzedaż detaliczna nowych samochodów osobowych (z wyłączeniem specjalnych) prowadzona przez wyspecjalizowane salony
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
45.11.22
Sprzedaż detaliczna używanych samochodów osobowych (z wyłączeniem specjalnych) prowadzona przez wyspecjalizowane salony
Sprzedaż detaliczna używanych samochodów osobowych (z wyłączeniem specjalnych) prowadzona przez wyspecjalizowane salony
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
45.11.23
Sprzedaż detaliczna nowych, specjalnych samochodów osobowych typu ambulanse, minibusy itp. oraz furgonetek (o masie całkowitej <= 3,5 t) prowadzona przez wyspecjalizowane salony
Sprzedaż detaliczna nowych, specjalnych samochodów osobowych typu ambulanse, minibusy itp. oraz furgonetek (o masie całkowitej <= 3,5 t) prowadzona przez wyspecjalizowane salony
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
45.11.24
Sprzedaż detaliczna używanych, specjalnych samochodów osobowych typu ambulanse, minibusy itp. oraz furgonetek (o masie całkowitej <= 3,5 t) prowadzona przez wyspecjalizowane salony
Sprzedaż detaliczna używanych, specjalnych samochodów osobowych typu ambulanse, minibusy itp. oraz furgonetek (o masie całkowitej <= 3,5 t) prowadzona przez wyspecjalizowane salony
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
45.11.3
Pozostała sprzedaż detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
45.11.31
Sprzedaż detaliczna samochodów osobowych i furgonetek prowadzona przez Internet
Sprzedaż detaliczna samochodów osobowych i furgonetek prowadzona przez Internet
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
45.11.39
Pozostała sprzedaż detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, gdzie indziej niesklasyfikowana
Pozostała sprzedaż detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, gdzie indziej niesklasyfikowana
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
45.11.4
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek
45.11.41
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez Internet
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez Internet
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
45.11.49
Usługi pośrednictwa w pozostałej sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek
Usługi pośrednictwa w pozostałej sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
45.19
Sprzedaz hurtowa i detaliczna pozostalych pojazdow samochodowych, z wylaczeniem motocykli
45.19.1
Sprzedaż hurtowa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.19.11
Sprzedaż hurtowa samochodów ciężarowych, przyczep, naczep i autobusów
Sprzedaż hurtowa samochodów ciężarowych, przyczep, naczep i autobusów
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
45.19.12
Sprzedaż hurtowa pojazdów turystycznych, takich jak: samochody kempingowe, przyczepy turystyczne
Sprzedaż hurtowa pojazdów turystycznych, takich jak: samochody kempingowe, przyczepy turystyczne
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
45.19.2
Sprzedaż detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych prowadzona przez wyspecjalizowane salony
45.19.21
Sprzedaż detaliczna samochodów ciężarowych, przyczep, naczep i autobusów prowadzona przez wyspecjalizowane salony
Sprzedaż detaliczna samochodów ciężarowych, przyczep, naczep i autobusów prowadzona przez wyspecjalizowane salony
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
45.19.22
Sprzedaż detaliczna pojazdów turystycznych, takich jak: samochody kempingowe, przyczepy turystyczne prowadzona przez wyspecjalizowane salony
Sprzedaż detaliczna pojazdów turystycznych, takich jak: samochody kempingowe, przyczepy turystyczne prowadzona przez wyspecjalizowane salony
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
45.19.3
Pozostała sprzedaż detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.19.31
Sprzedaż detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona przez Internet
Sprzedaż detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona przez Internet
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
45.19.39
Pozostała sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowana
Pozostała sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowana
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
45.19.4
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.19.41
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzonej przez Internet
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzonej przez Internet
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
45.19.49
Usługi pośrednictwa w pozostałej sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Usługi pośrednictwa w pozostałej sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
45.2
Uslugi konserwacji i naprawy pojazdow samochodowych, z wylaczeniem motocykli
Zgodnie z prawem, jedynie podatnik ma możliwość, prawo i obowiązek zaklasyfikowania swojej działalności czy produktu do określonego grupowania. GUS wydaje pomocniczo tzw. informacje dotyczące standardów klasyfikacyjnych, jednak to na podatniku ciąży obowiązek odpowiedniego opisania stanu faktycznego. Wadliwie opisany stan faktyczny oznaczać może nieprawidłową interpretację GUS. Ważne, aby już na etapie przygotowywania wniosku do GUS wiedzieć, od jakich okoliczności w danym przypadku zależy klasyfikacja działalnosci czy produktu. Poza tym w razie uzasadnionych wątpliwości można przy pomocy doradcy jeszcze przed złożeniem wniosku do GUS faktycznie dostosować działalność czy produkt do zasad umożliwiajacych stosowanie korzystniejszych symboli statystycznych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PKWiU - Klasyfikacja
     ∟1.1 Zawarte w niniejszym opracowaniu zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) określają podstawowe cele, konstrukcję i sposób posługiwania się nią oraz zasady interpretacji i aktualizacji.

PKWiU - Struktura
     ∟3.1 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) jest klasyfikacją obejmującą grupowania produktów w podziale siedmiopoziomowym określoną przez Polską Klasyfikację Działalności (PKD 2007) oraz Nomenklaturę Scaloną (CN 2007). 

PKWiU - Zakres rzeczowy
     ∟4.1 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) jest klasyfikacją produktów pochodzenia krajowego oraz z importu, przy czym:

PKWiU - Zasady tworzenia grupowań
     ∟5.1 Sposób tworzenia grupowań na poszczególnych szczeblach podziału:

PKWiU - Zasady budowy schematu klasyfikacji
     ∟6.1 Symbole cyfrowe grupowań (kolumna 1) 

PKWiU - Klasyfikowanie produktów
     ∟7.1 Uzasadnienie Podstawowym przeznaczeniem PKWiU 2008 jest zapewnienie jednolitego grupowania produktów w celu jednolitej agregacji danych źródłowych na potrzeby statystyki, co wymaga uwzględnienia jej w ewidencji podstawowej jednostek gospodarczych. Ponadto w wielu przypadkach PKWiU 2008 jest wykorzystywana do określania produktów, względnie ich grup objętych danymi preferencjami lub zakazami, np. w sferze podatkowej. Szczególnie istotne jest zatem prawidłowe, zawsze jednakowe zaliczanie poszczególnych produktów do tych samych grupowań końcowych PKWiU 2008.

PKWiU - Aktualizacja PKWiU 2008
     ∟8.1 Aktualizacja PKWiU 2008, tj. dokonywanie zmian i uzupełnień może dotyczyć:

PKWiU 2015
     ∟Rząd wprowadzi w tym roku nową Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU 2015). W sprawach podatkowych będziemy stosować dotychczasową klasyfikację do końca 2016 r. Potem przejdziemy na nową klasyfikację.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj