PKWiU 2015
Objaśnienia PKWIU

 

PKWiU - Klasyfikacja | PKWiU - Struktura | PKWiU - Zakres rzeczowy | PKWiU - Zasady tworzenia grupowań | PKWiU - Zasady budowy schematu klasyfikacji | PKWiU - Klasyfikowanie produktów | PKWiU - Aktualizacja PKWiU 2008 | PKWiU 2015

Rząd wprowadzi w tym roku nową Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU 2015). W sprawach podatkowych będziemy stosować dotychczasową klasyfikację do końca 2016 r. Potem przejdziemy na nową klasyfikację.

Konieczność wydania nowej klasyfikacji wynika ze zmian wprowadzonych w Centralnej Klasyfikacji Produktów ONZ (CPC) oraz w Klasyfikacji Produktów według Działalności (CPA rev. 2.1), które obowiązują w Unii Europejskiej.

Parlament Europejski przyjął 29 października 2014 r. rozporządzenie Komisji (UE) nr 120912014 zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 451/2008 ustanawiające nową klasyfikację statystyczną produktów według działalności (CPA) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 3696/93 (Dz. Urz. WE L 336 z 2.11.2014 r. str. 1)

.

Nowa klasyfikacja PKWiU będzie mieś siedem poziomów: sekcje, działy, grupy, klasy, kategorie, podkategorie i pozycje.

Najważniejsze zmiany to m.in. zmiany nazw grupowań (nazwy te służą do interpretacji zakresu grupowań końcowych) oraz na zmianach zakresów niektórych grupowań. Zostaną też uporządkowane symbole.

W zakresie zmian zakresów największe zmiany dotyczyć będą:

  1. drewna opałowego, ryb, skorupiaków, mięczaków i pozostałych produktów wodnych (podział na nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi i nadające się do takiego spożycia) - dział 02 i 03,
  2. usług związanych z sitodrukiem na wyrobach tekstylnych i odzieży klasa 18.12,
  3. wyodrębnienie orze orzech6w łuskanych (klasa 10.39), jaj wylęgowych kurzych (01.47.23), pelet6w i brykiet6w z prasowanego i aglomerowanego drewna i odpadów roślinnych (16.29.15)
  4. utworzenia nowych grupowań dla paliwa biodiesel (20.59.58), dla instrument6w i urządzeń optycznych (26.70.24) oraz usług telefonii komórkowej (klasa 61.20),
  5. wprowadzenia nowego podziału dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, bardziej zgodnego z PKOB (dział 41),
  6. wprowadzenia nowego podziału dla badan naukowych i prac rozwojowych (dział 72) oraz usług świadczonych przez gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników (dział 97).

Jednocześnie na stronach GUS zostaną udostępnione klucze powiązań PKWiU 2015 i PKWiU 2008.

Pobierz bezpłatnie nową klasyfikację PKWiU 2015

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj