PKWiU 32 - Pozostałe wyroby
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług | stan prawny 11.07.2020

 

1 2 3 4

    Reset

32
Pozostałe wyroby
32.1
Wyroby jubilerskie, bizuteria i podobne wyroby
32.11
Monety
32.11.1
Monety
32.11.10
Monety
Monety
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
32.11.9
Usługi podwykonawców związane z produkcją monet
32.11.99
Usługi podwykonawców związane z produkcją monet
Usługi podwykonawców związane z produkcją monet
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
32.12
Wyroby jubilerskie i podobne
32.12.1
Wyroby jubilerskie i podobne
32.12.11
Perły hodowlane, kamienie szlachetne i półszlachetne, włączając syntetyczne lub odtworzone, obrobione, ale nieobsadzone
Perły hodowlane, kamienie szlachetne i półszlachetne, włączając syntetyczne lub odtworzone, obrobione, ale nieobsadzone
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
32.12.12
Diamenty przemysłowe obrobione; pył i proszek z kamieni naturalnych lub syntetycznych, szlachetnych lub półszlachetnych
Diamenty przemysłowe obrobione; pył i proszek z kamieni naturalnych lub syntetycznych, szlachetnych lub półszlachetnych
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
32.12.13
Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym
Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
32.12.14
Pozostałe wyroby wykonane z metali szlachetnych; wyroby z pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych
Pozostałe wyroby wykonane z metali szlachetnych; wyroby z pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
32.12.9
Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów jubilerskich i podobnych wyrobów
32.12.99
Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów jubilerskich i podobnych wyrobów
Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów jubilerskich i podobnych wyrobów
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
32.13
Bizuteria sztuczna i podobne wyroby
32.13.1
Biżuteria sztuczna i podobne wyroby
32.13.10
Biżuteria sztuczna i podobne wyroby
Biżuteria sztuczna i podobne wyroby
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
32.13.9
Usługi podwykonawców związane z produkcją biżuterii sztucznej i podobnych wyrobów
32.13.99
Usługi podwykonawców związane z produkcją biżuterii sztucznej i podobnych wyrobów
Usługi podwykonawców związane z produkcją biżuterii sztucznej i podobnych wyrobów
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
32.2
Instrumenty muzyczne
32.20
Instrumenty muzyczne
32.20.1
Fortepiany, organy oraz pozostałe strunowe, dęte i klawiszowe instrumenty muzyczne; metronomy, kamertony, mechanizmy pozytywek
32.20.11
Fortepiany i pozostałe klawiszowe instrumenty strunowe
Fortepiany i pozostałe klawiszowe instrumenty strunowe
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
32.20.12
Pozostałe strunowe instrumenty muzyczne
Pozostałe strunowe instrumenty muzyczne
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
32.20.13
Organy piszczałkowe klawiszowe, fisharmonie i podobne instrumenty klawiszowe; akordeony i podobne instrumenty; harmonijki ustne; instrumenty muzyczne dęte
Organy piszczałkowe klawiszowe, fisharmonie i podobne instrumenty klawiszowe; akordeony i podobne instrumenty; harmonijki ustne; instrumenty muzyczne dęte
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
32.20.14
Instrumenty muzyczne (włączając klawiszowe), których dźwięk jest wytwarzany lub musi być wzmacniany elektrycznie
Instrumenty muzyczne (włączając klawiszowe), których dźwięk jest wytwarzany lub musi być wzmacniany elektrycznie
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
32.20.15
Pozostałe instrumenty muzyczne
Pozostałe instrumenty muzyczne
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
32.20.16
Metronomy, widełki stroikowe oraz kamertony dęte; mechanizmy pozytywek; struny do instrumentów muzycznych
Metronomy, widełki stroikowe oraz kamertony dęte; mechanizmy pozytywek; struny do instrumentów muzycznych
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
32.20.2
Części i akcesoria do instrumentów muzycznych
32.20.20
Części i akcesoria do instrumentów muzycznych
Części i akcesoria do instrumentów muzycznych
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
32.20.9
Usługi podwykonawców związane z produkcją instrumentów muzycznych
32.20.99
Usługi podwykonawców związane z produkcją instrumentów muzycznych
Usługi podwykonawców związane z produkcją instrumentów muzycznych
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
Zgodnie z prawem, jedynie podatnik ma możliwość, prawo i obowiązek zaklasyfikowania swojej działalności czy produktu do określonego grupowania. GUS wydaje pomocniczo tzw. informacje dotyczące standardów klasyfikacyjnych, jednak to na podatniku ciąży obowiązek odpowiedniego opisania stanu faktycznego. Wadliwie opisany stan faktyczny oznaczać może nieprawidłową interpretację GUS. Ważne, aby już na etapie przygotowywania wniosku do GUS wiedzieć, od jakich okoliczności w danym przypadku zależy klasyfikacja działalnosci czy produktu. Poza tym w razie uzasadnionych wątpliwości można przy pomocy doradcy jeszcze przed złożeniem wniosku do GUS faktycznie dostosować działalność czy produkt do zasad umożliwiajacych stosowanie korzystniejszych symboli statystycznych.

1 2 3 4

PKWiU - Klasyfikacja
     ∟1.1 Zawarte w niniejszym opracowaniu zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) określają podstawowe cele, konstrukcję i sposób posługiwania się nią oraz zasady interpretacji i aktualizacji.

PKWiU - Struktura
     ∟3.1 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) jest klasyfikacją obejmującą grupowania produktów w podziale siedmiopoziomowym określoną przez Polską Klasyfikację Działalności (PKD 2007) oraz Nomenklaturę Scaloną (CN 2007). 

PKWiU - Zakres rzeczowy
     ∟4.1 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) jest klasyfikacją produktów pochodzenia krajowego oraz z importu, przy czym:

PKWiU - Zasady tworzenia grupowań
     ∟5.1 Sposób tworzenia grupowań na poszczególnych szczeblach podziału:

PKWiU - Zasady budowy schematu klasyfikacji
     ∟6.1 Symbole cyfrowe grupowań (kolumna 1) 

PKWiU - Klasyfikowanie produktów
     ∟7.1 Uzasadnienie Podstawowym przeznaczeniem PKWiU 2008 jest zapewnienie jednolitego grupowania produktów w celu jednolitej agregacji danych źródłowych na potrzeby statystyki, co wymaga uwzględnienia jej w ewidencji podstawowej jednostek gospodarczych. Ponadto w wielu przypadkach PKWiU 2008 jest wykorzystywana do określania produktów, względnie ich grup objętych danymi preferencjami lub zakazami, np. w sferze podatkowej. Szczególnie istotne jest zatem prawidłowe, zawsze jednakowe zaliczanie poszczególnych produktów do tych samych grupowań końcowych PKWiU 2008.

PKWiU - Aktualizacja PKWiU 2008
     ∟8.1 Aktualizacja PKWiU 2008, tj. dokonywanie zmian i uzupełnień może dotyczyć:

PKWiU 2015
     ∟Rząd wprowadzi w tym roku nową Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU 2015). W sprawach podatkowych będziemy stosować dotychczasową klasyfikację do końca 2016 r. Potem przejdziemy na nową klasyfikację.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj