Interpretacja z 25 lipca 2017 r. - Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości. ... czytaj dalej

Interpretacja z 24 lipca 2017 r. - Brak prawa do odzyskania podatku. ... czytaj dalej

Interpretacja z 24 lipca 2017 r. - W jaki sposób należy ustalić poziom zadłużenia Spółki oraz Spółek z Grupy dla celów zastosowania przepisów art. 16 ust. 1... czytaj dalej

Interpretacja z 24 lipca 2017 r. - Koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia prawa do zwrotu dopłaty wniesionej do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. ... czytaj dalej

Interpretacja z 24 lipca 2017 r. - - prawa do odliczenia podatku naliczonego w części związanej bezpośrednio z udostępnianiem jachtu podmiotom trzecim - prawa do odliczenia podatku naliczonego w... czytaj dalej

Czytaj najnowsze


Komentarz do rozporządzenia kpir: Do 10 maja 2013 r. przepis zobowiązywał do korekty raportów "o wartości dotyczące zwrotów towarów wynikające z odrębnych ewidencji", w praktyce jednak raporty korygowane były o różnice dotyczące rozbieżności powstających ze względu na datę powstania obowiązku podatkowego. Przepis od dawna był zatem interpretowany zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obecnie podatnicy prowadzą ewidencję zwrotów oraz ewidencję oczywistych...

czytaj więcej


zw. z VAT: Wewnątrzwspólnotowe nabycie krwi, osocza itp.
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: art.44 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

8% VAT: PKWiU ex 10.89.14.0 - ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych - wyłącznie ekstrakty i soki z mięsa
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: poz.46 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Szukaj stawki VAT

2017.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.162.2017.1.JG
     ∟(...) i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych. Biorąc pod uwagę przytoczoną definicję działalności gospodarczej (art. 15 (...)

Więcej interpretacji do PKWiU 02.20.13.0


PKWiU 96.02.19.0 - precedens GUS z 2009 r.
     ∟usługi polegające na wykonywaniu depilacji laserowej - jeżeli są to usługi, do wykonania których nie jest wymagana specjalistyczna wiedza lekarska, związane z poprawą urody, w rodzaju tych, które są świadczone w gabinecie kosmetycznym, nawet jeżeli są wykonywane przez lekarzy medycyny oraz przez pielęgniarkę pod nadzorem lekarza specjalisty

Precedensy GUS


Zwrot VAT z państw UE


Wskaźniki


Dołącz do 39527 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj