Interpretacja Urzędu Skarbowego w Pabianicach
USIA/415/8/2006
z 26 stycznia 2006 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
USIA/415/8/2006
Data
2006.01.26


Referencje


Autor
Urząd Skarbowy w Pabianicach


Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów


Słowa kluczowe
bonifikaty
przychód z działalności gospodarczej


Pytanie podatnika
Spółka prowadzi aptekę. Przychody ze sprzedaży rejestrowane są za pomocą kas fiskalnych. Z uwagi na brak możliwości technicznych w raportach dobowych i miesięcznych całość sprzedaży nie jest pomniejszana o kwoty bonifikat. Bonifikaty widoczne są dopiero na wydrukach komputerowych. Czy na podstawie tak posiadanych dokumentów można pomniejszyć przychody o udzielone bonifikaty ?


Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie art. 14 a § 1, art. 14 b, art. 14 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.01.2006 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego uznaje za prawidłowestanowisko przedstawione w złożonym zapytaniu.

Z opisanej przez Państwa sytuacji wynika, że przychody ze sprzedaży rejestrowane są za pomocą kas fiskalnych. Na zakupione leki pacjentowi udzielana jest bonifikata, która uwidoczniona jest na paragonie fiskalnym. Z uwagi na brak możliwości technicznych w raportach dobowych i miesięcznych całość przychodów ze sprzedaży nie jest pomniejszana o kwoty bonifikat. Wydruki komputerowe uwidaczniają bonifikatę osobnym zapisem. Zapytujecie Państwo, czy można pomniejszyć przychód o kwoty udzielonych bonifikat na podstawie wydruków przy uwzględnieniu opisanej wyżej sytuacji.

Stosownie do przepisów art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody z działalności o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. (...).

Z treści zacytowanego powyżej artykułu jednoznacznie wynika, że udzielone bonifikaty obniżają przychody z działalności gospodarczej. Przepisy prawa podatkowego nie precyzują jednoznacznego sposobu dokumentowania udzielonych bonifikat. Tym samym sporządzone przez Państwa wydruki stanowią podstawę do pomniejszenia przychodu.

Reasumując, przedstawione przez Państwa stanowisko należy uznać za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu przedstawionego w zapytaniu, nie jest wiążąca dla Państwa, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe, organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia - art. 14 b par. 1 i par. 2 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa.


Referencje


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj