Interpretacja Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego
RO/443/54/2005
z 25 lipca 2005 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
RO/443/54/2005
Data
2005.07.25


Referencje


Autor
Świętokrzyski Urząd Skarbowy


Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Zwolnienia przedmiotowe


Słowa kluczowe
klęska żywiołowa
odszkodowania
pożar
specjalna strefa ekonomiczna
zwolnienia przedmiotowe
zysk nadzwyczajny


Pytanie podatnika
Czy występujący za 2005 r. zysk nadzwyczajny (z tytułu otrzymanego odszkodowania) będzie stanowił dochód podlegający zwonieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ?


W złożonym wniosku Spółka poinformowała, że prowadzi działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" i na podstawie warunków określonych w zezwoleniu korzysta ze zwolnień w podatku dochodowym od osób prawnych. W kwietniu 2004 r. Spółkę dotknęła klęska żywiołowa - pożar, w wyniku którego utracono część majątku (budynki znajdujące się na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, będące bezpośrednio związane z produkcją wyrobów zwolnionych) objętego ubezpieczeniem. Kwota wypłaconego odszkodowania przewyższa wartość utraconego majątku (zysk nadzwyczajny). Według Spółki występujący zysk nadzwyczajny (różnica pomiędzy wypłaconym odszkodowaniem a wartością majątku) nie jest związany z prowadzoną działalnością na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej i nie podlega zwolnieniu z opodatkowania.

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, że na podstawie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654), wolne odo podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 ze zm.), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zezwolenia dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177 ze zm.), w tym z zasadami kumulacji oraz udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 wskazanej wyżej ustawie z 15 lutego 1992 r. dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym (...).

Jednym z elementów wyniku finansowego i prowadzonej działalności gospodarczej, są zyski i straty nadzwyczajne powstające na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia. Pomimo ich nieprzewidywalnego charakteru, są one stałym, nierozerwalnym elementem ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej.

Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że budynki, za które spółka otrzymała odszkodowanie, znajdowały się na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i były bezpośrednio w całości związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, a więc i dochodem podlegającym zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 w/w ustawy z 15.02.1992 r. W związku z powyższym również koszty związane z tym budynkiem, w tym koszty związane z ubezpieczeniem budynku, były elementem mającym wpływ na wysokość dochodu podlegającego zwolnieniu. Dlatego też należy stwierdzić, że całość przychodu z tytułu odszkodowania będzie stanowiła dochód podlegający zwolnieniu z podatku dochodowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 w/w ustawy z 15.02.1992 r.


Referencje


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj