Interpretacja Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim
US.06.VAT/443/432/04/MO
z 18 sierpnia 2004 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura
US.06.VAT/443/432/04/MO
Data
2004.08.18Autor
Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim


Temat
Podatek od towarów i usług


Słowa kluczowe
homologacja importera
odliczenie podatku od towarów i usług
samochód


Pytanie podatnika
czy można odliczyć podatek VAT z faktury dokumentującej zakup samochodu ciężarowego MAN w pełnej kwocie VAT?


Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. “Ordynacja podatkowa” (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 19.07.2004r., uzupełnione pismem z dnia 02.08.2004r., w sprawie: czy można odliczyć podatek VAT z faktury dokumentującej zakup samochodu ciężarowego MAN w pełnej kwocie VAT, wyjaśnia:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik zakupił samochód ciężarowy marki MAN 18-232, rok produkcji 1992. Samochód został sprowadzony z Danii przez firmę od której podatnik kupił samochód. Z przetłumaczonego na język polski duńskiego dowodu rejestracyjnego wynika, że był to samochód ciężarowy o maksymalnej ładowności 5.775kg. Z pierwszego badania technicznego wynika: typ - samochód ciężarowy, rodzaj - skrzynia, dopuszczalna ładowność – 12.000kg. Następnie podatnik zamontował beczkę asenizacyjną oraz urządzenia ssące do w/w samochodu. Samochód przeszedł badanie techniczne okresowe i dodatkowe w stacji diagnostycznej, z których wynika że jest to samochód ciężarowy o dopuszczalnej ładowności – 10.000kg. Z wydanej dla samochodu karty pojazdu wynika, że jest to pojazd ciężarowy o dopuszczalnej ładowności – 10.000 kg i liczbie miejsc – 2. Podatnik wystąpił do firmy MAN w Monachium w sprawie wyciągu z homologacji na samochód MAN, od której otrzymał potwierdzenie (dla przedłożenia w polskich urzędach), w którym firma MAN potwierdza że dla typu MO6, oznaczenie handlowe 18.232 FL/BL, uzyskano wymienione w treści, międzynarodowe certyfikaty zgodnie z wymienionymi dyrektywami UE (wymieniono tam: hałas, ochrona przed wjechaniem pod pojazd, układ kierowniczy, sygnalizacja dźwiękowa, lusterka wsteczne, układ hamulcowy, skład spalin silnika, immobiliser, prędkościomierz, zakotwiczenie pasów bezpieczeństwa, oświetlenie, zagłówki, moc silnika, emisja spalin, osłona boczna, ogranicznik prędkości. Zdaniem podatnika skoro samochód jest bezspornie samochodem ciężarowym to może w pełnej kwocie odliczyć podatek VAT przy jego zakupie.

Stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 54, poz. 535), w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności mniejszej ż określona wg wzoru: Dł.= 375 kg + n x 68 kg, gdzie: Dł - oznacza dopuszczalną ładowność,n - oznacza ilość miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy,kwotę podatku naliczonego stanowi 50 % kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca – nie więcej jednak niż 5000 zł.

Przepis art. 86 ust. 5 w/w ustawy stanowi, że dopuszczalna ładowność pojazdów oraz ilość miejsc (siedzeń), o których mowa w ust. 3, określona jest na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, które w wyciągu ze świadectwa homologacji lub w odpisie decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub ilości miejsc, uznaje się również za samochody osobowe, o których mowa w ust. 3.

Tak więc w świetle w/w przepisów odliczanie podatku z tytułu zakupu pojazdów samochodowych związane jest ściśle z określeniem ładowności pojazdu na podstawie świadectwa homologacji.

Obowiązek homologacji pojazdów oraz możliwość zwolnienia z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji wprowadzono dnia 1 stycznia 1984r. zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 1 lutego 1983r. – Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. Nr 6, poz. 35). Pierwsze świadectwa homologacji typu zostały wydane przez Ministra Komunikacji z datą 31 stycznia 1984r. Zarówno w okresie wcześniejszym jak i obecnie świadectwa te wydaje minister właściwy ds. transportu na podstawie wyników badań homologacyjnych. Świadectwa te są przechowywane w Ministerstwie Infrastruktury oraz przez podmiot ( producenta, importera) dla którego zostało ono wydane.

Od 1984r. producent lub importer nowych pojazdów obowiązany był dołączyć do sprzedawanych pojazdów wyciąg ze świadectwa homologacji, będący dla organu rejestrującego źródłem informacji o jego danych technicznych.

W sytuacji, kiedy podatnik posiada używany samochód ciężarowy z państw członkowskich Unii Europejskiej, należy wyjaśnić sprawę ładowności na podstawie świadectwa homologacji wydanego dla danego typu samochodu, np. europejskie świadectwa homologacji przechowują odpowiednie władze homologacyjne państw członkowskich, które te świadectwa wydały oraz producent danego typu pojazdu.

Z przedłożonego potwierdzenia otrzymanego od producenta samochodów MAN, nie wynika ani dopuszczalna ładowność ani liczba miejsc, a zgodnie z art. 86 ust. 5 w/w ustawy pojazdy, które w wyciągu ze świadectwa homologacji lub w odpisie decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub ilości miejsc, uznaje się również za samochody osobowe.

Zdaniem organu podatkowego, zakupiony przez Pana samochód nie może być uznany za ciężarowy i zarazem nie może Pan odliczyć całej kwoty podatku naliczonego z faktury zakupu.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj