Interpretacja Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna
V/II-2/077-12/MF/04
z 20 lutego 2004 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura
V/II-2/077-12/MF/04
Data
2004.02.20Autor
Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Górna


Temat
(Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy) --> Podatek od towarów i usług --> Stawki podatku


Słowa kluczowe
abonament
abonament radiowo-telewizyjny
adaptacja
administracja
administracja rządowa
administracja zespolona
adnotacja
adres
centralny organ administracji rządowej
organ administracji rządowej


Pytanie podatnika
  • Ze stanu faktycznego, przedstawionego przez Panią ww. piśmie oraz dokumentów dołączonych do tegoż pisma wynika, iż jest Pani właścicielem lokalu użytkowego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej a/b.
  • Prowadzi Pani działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Przedmiotem tej działalności jest wynajem ww. własnego lokalu użytkowego.
  • Przedmiotowy lokal wynajęła Pani; na podstawie umowy najmu zawartej do 2005 r. Firmie „B” i „I”. Wg. umowy najmu ww. Firmy obowiązane są regulować czynsz umowny powiększony o 22 % podatku VAT. W 2001 r. przegrała Pani proces cywilny dot. zobowiązań finansowych Pani zmarłego męża Zbigniewa K.


Odpowiadając na pismo z dnia 09 października 2002r. w sprawie interpretacji art. 9 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 09 września 2002r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.), Izba Skarbowa w Łodzi informuje.Z załączonej do ww. pisma kopii umowy sprzedaży z dnia 26 sierpnia 2002r. wynika, że nie może ona korzystać z przedmiotowego zwolnienia z PCC. Nieruchomość

  • Do zastosowania powyższego zwolnienia konieczne jest ustalenie czy w chwili sprzedaży dana nieruchomość spełniała kryteria do opodatkowania podatkiem rolnym, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 ze zm.).
  • Definicja gospodarstwa rolnego, wynikająca z ww. ustawy, nie uzależnia zakwalifikowania danej nieruchomości do opodatkowania podatkiem rolnym jedynie od powierzchni przekraczającej 1 ha. W art. 2 ust. 1 wymienione są np. rodzaje gruntów nie podlegających opodatkowaniu tym podatkiem (m.in. zajęte na prowadzenie innej niż rolnicza działalności gospodarczej).
  • Z załączonej do ww. pisma kopii umowy sprzedaży z dnia 26 sierpnia 2002r. wynika, że nie może ona korzystać z przedmiotowego zwolnienia z PCC. Nieruchomość o łącznej powierzchni 1,95 ha była bowiem współwłasnością 4 osób (art. 1 ust. 3 ustawy z 15.11.1984r.). W przypadku umowy z dnia 11 grudnia 2001 r. - do zastosowania zwolnienia z PCC konieczne jest potwierdzenie czy w chwili jej zawarcia sprzedawana nieruchomość spełniała w całości kryteria do opodatkowania podatkiem rolnym.

Podobne postępowanie należy przeprowadzać przy rozpatrywaniu każdego wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Zwolniona z PCC umowa sprzedaży musi dotyczyć nieruchomości stanowiącej w dniu sprzedaży gospodarstwo rolne w rozumieniu ww. ustawy lub utworzyć z nieruchomością nabywcy takie gospodarstwo, lub też wejść w skład gospodarstwa rolnego nabywcy. Ustawa z dnia 09 września 2000r. nie uzależnia natomiast zastosowania przedmiotowego zwolnienia od dalszego prowadzenia na nabywanej nieruchomości działalności rolniczej.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj