Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
ILPB3/423-410/14-6/JG
z 21 listopada 2014 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z 5 sierpnia 2014 r. (data wpływu 11 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismami z 31 października 2014 r. oraz z 13 listopada 2014 r. – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca organizuje na terenie Spółki szereg akcji promocyjnych według ustalonego harmonogramu zawartego w załączniku do wniosku o interpretacje. Głównymi celami organizowanych akcji jest:

 • promocja komunikacji miejskiej jako godnego zaufania przewoźnika oraz podkreślenie wysokiej jakości świadczonych przez Spółkę usług,
 • poszerzenie wiedzy i kultury motoryzacyjnej wśród kierowców i motorniczych oraz upowszechnianie zasad i przepisów ruchu drogowego,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • doskonalenie oraz podnoszenie umiejętności zawodowych kierowców i motorniczych komunikacji miejskiej Spółki,
 • budowanie pozytywnego wizerunku Spółki,
 • promocja usług dodatkowych oferowanych przez Spółkę,
 • bieżące informowanie pasażerów o zakłóceniach i zmianach w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej,
 • kreowanie wśród pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej kulturalnych zachowań.

W związku z organizacją planowanych akcji Spółka poniosła i planuje ponieść następujące koszty wymienione szczegółowo w załączniku do wniosku o interpretację są to m.in koszty druku folderów, zakup słodyczy, druk naklejek zakup koszulek reklamowych i medali dla dzieci, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji (kredki, ulotki, plakaty itp.), występy artystyczne zespołów.

(tabela; załącznik PDF; str. 7)

Szczegółowy opis planowanych na rok 2014 działań promocyjnych:

 1. Bądźmy razem bezpieczni: Głównymi założeniami działań w ramach kampanii razem bezpieczni jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu tramwajowym, eliminacja zagrożeń życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego poprzez przestrzeganie przed nieuwagą i brawurą podczas jazdy samochodem oraz propagowanie działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. W dniu inauguracji kampanii na torowiska wyjedzie tramwaj, w którym emitowane będą spoty m.in. symulowane zderzenie tramwaju z samochodem itp.
  Cele:
  • promocja komunikacji miejskiej jako godnego zaufania przewoźnika oraz podkreślenie wysokiej jakości świadczonych usług,
  • poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  • poszerzanie wiedzy i kultury motoryzacyjnej wśród kierowców oraz upowszechnianie zasad i przepisów ruchu drogowego.
 2. Bezpieczna droga do szkoły: Ze względu na duże zainteresowanie program rozszerzony zostanie o najmłodszych pasażerów, czyli dzieci uczęszczające do przedszkoli. Celem programu jest zapoznanie uczniów klas I – III szkół podstawowych oraz przedszkolaków z zasadami bezpiecznego korzystania z pojazdów komunikacji zbiorowej, zagrożeniami jakie mogą wystąpić w trakcie korzystania z komunikacji zbiorowej oraz zasadami bezpiecznego zachowania się na ulicy w drodze do i ze szkoły.
  Cele:
  • promocja komunikacji miejskiej jako godnego zaufania przewoźnika oraz podkreślenie wysokiej jakości świadczonych usług,
  • poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  • upowszechnianie zasad i przepisów ruchu drogowego wśród najmłodszych.
 3. Wystarczy 1 metr: Akcja plakatowa skierowana do kierowców samochodów, którzy parkują swoje pojazdy w pobliżu torowiska tramwajowego w ciągu ul. M. Akcja prowadzona będzie w okresie zimowym i polegała będzie na umieszczaniu ulotek informujących o tym, że aby pojazd komunikacji miejskiej mógł bez problemu przejechać obok samochodu zaparkowanego w pobliżu torowiska wystarczy tylko 1 METR.
  Cele:
  • promocja komunikacji miejskiej jako godnego zaufania przewoźnika oraz podkreślenie wysokiej jakości świadczonych usług,
  • poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  • upowszechnianie zasad i przepisów ruchu drogowego.
 4. Nocny Szlak Kulturalny: W ramach Nocnego Szlaku Kulturalnego wspólnie z organizatorami, tj. Miejskim Centrum Kultury uruchomienie linii tramwajowej obsługiwanej taborem zabytkowym – wagon typu 4N.
  Cele:
  • promocja komunikacji miejskiej,
  • budowanie pozytywnego wizerunku Spółki,
  • promocja usług dodatkowych oferowanych przez Sp. z o.o., tj. wynajem pojazdów.
 5. Na jednej fali – Radio i MZK: Wspólna akcja Sp. z o.o. oraz Radia. W ramach współpracy od 1 lutego 2014 r. uruchomiony zostanie na antenie Radia program „A”. Program „A” emitowany będzie na antenie radia od poniedziałku do piątku o godz. 9.40, 13.40 oraz 16.20. W programie przekazywane będą informacje dotyczące sytuacji na drogach, zakłóceń w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej oraz wszelkich zmian w kursowaniu autobusów oraz tramwajów. W ramach współpracy na antenie Radia emitowane będą również informacje dotyczące działań realizowanych przez Sp. z o.o.
  Cele:
  • promocja komunikacji miejskiej,
  • bieżące informowanie pasażerów o zakłóceniach i zmianach w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.
 6. Zakochaj się w MZK: Akcja prowadzona w okresie od 11 do 17 lutego, organizowana z okazji Święta Zakochanych, polegająca na opracowaniu specjalnych naklejek, które umieszczone zostaną w wybranych pojazdach komunikacji miejskiej, np. wszystkie autobusy (…) oraz wszystkie tramwaje. Dodatkowo dnia 14 lutego na ulice wyjedzie „Tramwaj zwany zakochaniem”. Akcja prowadzona wspólnie z Radiem oraz Fundacją.
  Cele:
  • promocja komunikacji miejskiej,
  • budowanie pozytywnego wizerunku Spółki,
  • promocja usług dodatkowych oferowanych przez Sp. z o.o., tj. wynajem pojazdów.
 7. Akademia Kulturalnego Pasażera: Akcja plakatowa polegająca na kreowaniu wśród pasażerów kulturalnych zachowań w trakcie korzystania z komunikacji miejskiej m.in. ustępowania miejsca dla osób starszych, kobiet w ciąży itp.
  Cele:
  • kreowanie wśród pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej kulturalnych zachowań,
  • budowanie pozytywnego wizerunku Spółki.
 8. Informator Wszystkich Świętych: Opracowanie specjalnego informatora o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w okresie Wszystkich Świętych. Nakład informatora około 12 tysięcy sztuk. Informator będzie dostępny dla pasażerów w Centrum Obsługi Klienta, Kasach Biletowych itp.
  Cele:
  • promocja komunikacji miejskiej jako godnego zaufania przewoźnika oraz podkreślenie wysokiej jakości świadczonych usług,
  • zmniejszenie ruchu pojazdów komunikacji indywidualnej w rejonie Cmentarza Komunalnego.
 9. Przewodnik dla mam: Działanie obejmuje przygotowanie krótkiego przewodnika po komunikacji miejskiej, który skierowany będzie w głównej mierze dla mam korzystających z komunikacji miejskiej. Dodatkowo we wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej specjalnymi naklejkami oznaczone zostaną miejsca dla „mam z dzieckiem” oraz dla wózków. Przewodnik w wersji elektronicznej (do pobrania) zostanie umieszczony na stronie internetowej MZK.
  Cele:
  • kreowanie wśród pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej kulturalnych zachowań,
  • budowanie pozytywnego wizerunku Spółki.
 10. Seniorze! Bądź mobilny z MZK: Opracowanie specjalnego przewodnika po komunikacji miejskiej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych, który ułatwi im korzystanie z komunikacji. Ponadto w ramach programu zorganizowanie specjalnych szkoleń dla seniorów w zakresie przepisów taryfowych oraz obsługi automatów do sprzedaży biletów.
  Cele:
  • promocja komunikacji miejskiej jako godnego zaufania przewoźnika oraz podkreślenie wysokiej jakości świadczonych usług,
  • poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  • poszerzanie wiedzy i kreowanie kulturalnych zachowań wśród pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej.
 11. Przystanek „na żądanie” – to proste: Opracowanie krótkiego informatora dla pasażerów, który będzie przybliżał zasady funkcjonowania przystanków oznaczonych w rozkładzie jazdy jako „na żądanie”.
  Cele:
  • kreowanie wśród pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej kulturalnych zachowań,
  • budowanie pozytywnego wizerunku Spółki.
 12. Nie daj się upolować: Celem akcji jest zwrócenie uwagi pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej na kradzieże kieszonkowe, których ilość zwiększa się w szczególności w okresie przez Świętami Bożego Narodzenia, Świętami Wielkanocnymi oraz w okresie Wszystkich Świętych. We wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej umieszczone zostaną specjalnie przygotowane plakaty, ponadto w autobusach posiadających wewnętrzne wyświetlacze umieszczona zostanie krótka informacja „Uważaj na kradzieże kieszonkowe!”. Akcja prowadzona będzie wspólnie z Komendą Miejską Policji.
  Cele:
  • kreowanie wśród pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej kulturalnych zachowań,
  • budowanie pozytywnego wizerunku Spółki.
 13. Otwieramy się dla Was – Dzień Otwarty MZK / Europejski Dzień bez samochodu / Konkurs na najlepszego kierowcę i motorniczego: Celem kampanii jest m.in. kształtowanie proekologicznych wzorców zachowań komunikacyjnych, czyli zachęcenie mieszkańców do korzystania z komunikacji zbiorowej, pokazanie mieszkańcom, że życie w mieście bez samochodu jest nie tylko możliwe, ale również o wiele przyjemniejsze.
  Głównym celem akcji „Najlepszy kierowca/motorniczy 2014” jest propagowanie właściwego zachowania się kierujących autobusami i tramwajami w stosunku do pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej oraz pozostałych uczestników ruchu drogowego. Zakończeniem prowadzonego programu będzie konkurs, który będzie miał na celu wyłonienie najlepszego kierowcy/motorniczego MZK.
  Finał obu akcji zostanie zorganizowany dnia 21 września 2014 r. (niedziela) w ramach organizacji „Dnia bez samochodu”. Na dzień 21 września 2014 r. zaplanowano również „Dzień Otwarty MZK”.
  W ramach Dnia Otwartego – pokazy, koncerty oraz wiele atrakcji dla najmłodszych. Akcja organizowana przy współpracy Sp. z o.o., Fundacji. Patronat medialny nad akcją obejmie Radio.
  W ramach wyboru „Najlepszego kierowcy 2014” zorganizowane zostaną wybory „Najsympatyczniejszego kierowcy” przy współpracy z Gazetą.
  Cele:
  • promocja komunikacji miejskiej jako godnego zaufania przewoźnika oraz podkreślenie wysokiej jakości świadczonych usług,
  • poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  • poszerzanie wiedzy i kultury motoryzacyjnej wśród kierowców oraz upowszechnianie zasad i przepisów ruchu drogowego.
 14. 115 lat komunikacji miejskiej / Dzień Dziecka moich marzeń z MZK: W ramach obchodów 115-lecia funkcjonowania komunikacji miejskiej przygotowanie krótkiej broszury dotyczącej historii komunikacji miejskiej oraz organizacja Komunikacyjnej Gry Miejskiej, która będzie polegała na wykonaniu przez uczestników (grupy) określonych zadań związanych z komunikacją miejską.
  Cele:
  • promocja komunikacji miejskiej jako godnego zaufania przewoźnika oraz podkreślenie wysokiej jakości świadczonych usług,
  • poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  • poszerzanie wiedzy i kultury motoryzacyjnej wśród kierowców oraz upowszechnianie zasad i przepisów ruchu drogowego.
 15. Jak dojadę?: Włączenie do wyszukiwarki połączeń „Jak dojadę?”, która umożliwia planowania podróży z wykorzystaniem środków komunikacji miejskiej oraz uruchomienie aplikacji na telefon komórkowy.
  Cele:
  • promocja komunikacji miejskiej,
  • uruchomienie nowych rozwiązań dla pasażerów umożliwiających planowania podróży z wykorzystaniem komunikacji miejskiej,
  • budowanie pozytywnego wizerunku Spółki.
 16. Internet WiFi w pojazdach: W ramach współpracy z firmą „B” udostępnienie dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej bezpłatnego bezprzewodowego Internetu. W początkowej fazie wymagane będzie oznakowanie pojazdów z bezpłatnym Internetem.
  Cele:
  • promocja komunikacji miejskiej,
  • uruchomienie nowych rozwiązań dla pasażerów uatrakcyjniających korzystanie z komunikacji miejskiej,
  • budowanie pozytywnego wizerunku Spółki.
 17. Monitory LCD w pojazdach: W ramach współpracy z firmą „B” umieszczenie w pojazdach ekranów reklamowych LCD. W ramach czasu antenowego, który otrzyma Sp. z o.o. emisja w pojazdach informacji o zakłóceniach i utrudnieniach w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej oraz bieżących komunikatów dotyczących zmian w rozkładach jazdy itp.
  Cele:
  • promocja komunikacji miejskiej,
  • uruchomienie nowych rozwiązań dla pasażerów uatrakcyjniających korzystanie z komunikacji miejskiej,
  • budowanie pozytywnego wizerunku Spółki.
 18. Akcje okolicznościowe: W ramach akcji okolicznościowych przy współpracy z lokalnymi mediami organizacja specjalnych przejazdów „Imprezowym Tramwajem” bądź tramwajem zabytkowym z okazji m.in. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – „Orkiestrowy tramwaj”, Świąt Wielkanocnych – „Zajączkowy Tramwaj”, Dnia Dziecka – „Tramwaj pełen marzeń” oraz Świąt Bożego Narodzenia – „Świąteczny tramwaj” lub „Mikołajkowy tramwaj”. W trakcie tych przejazdów promocja jakości komunikacji miejskiej.
  Cele:
  • promocja komunikacji miejskiej,
  • budowanie pozytywnego wizerunku Spółki,
  • promocja usług dodatkowych oferowanych przez Sp. z o.o., tj. wynajem pojazdów.
 19. Promocja usług dodatkowych: Promocja usług dodatkowych oferowanych przez Sp. z o.o., tj. usług reklamowych na pojazdach oraz wewnątrz pojazdów, usług związanych z wynajmem pojazdów (autobusów i tramwajów) oraz stacji paliw dla klientów instytucjonalnych. Promocja będzie realizowana z wykorzystaniem m.in. reklamy typu „fullback” na autobusach, folderu dla reklamodawców, spotów w lokalnych mediach, z wykorzystaniem strony internetowej oraz profilów na portalach społecznościowych, informacji na wyświetlaczach wewnątrz autobusów, plakatów reklamowych w pojazdach komunikacji miejskiej oraz krótkich haseł reklamowych na pojazdach komunikacji miejskiej.
  Cele:
  • budowanie pozytywnego wizerunku Spółki,
  • promocja usług dodatkowych oferowanych przez Sp. z o.o., tj. wynajem pojazdów.

Pozostałe działania promocyjne:

 1. Przygotowanie specjalnej oferty dla komitetów wyborczych w związku z organizowanymi w roku 2014 wyborami samorządowymi.
 2. Nawiązanie współpracy z firmą zajmująca się profesjonalną organizacją imprez typu „Tram Party”, takie imprezy organizowane są między innymi (…).
 3. Przygotowanie spotu reklamowego (film) promującego wynajem pojazdów przez Miejski Zakład Komunikacji oraz jego ewentualna emisja w pojazdach na zainstalowanych ekranach LCD.

Pismem z 23 października 2014 r. nr ILPB3/423-410/14-2/JG wezwano Wnioskodawcę do doprecyzowania stanu faktycznego i jednoznacznego określenia jakie akcje promocyjne i związane z nimi wydatki mają podlegać ocenie na gruncie interpretacji indywidualnej.

W piśmie z 31 października 2014 r. (data wpływu 5 listopada 2014 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia wniosku, Spółka złożyła poniższe wyjaśnienia.

Wnioskodawca organizuje na terenie Spółki szereg akcji promocyjnych.

Ich wyłącznym i dominującym celem jest budowanie pozytywnego wizerunku Spółki, poprzez:

 • promocję komunikacji miejskiej jako godnego zaufania przewoźnika oraz podkreślenie wysokiej jakości świadczonych przez Spółkę usług,
 • doskonalenie oraz podnoszenie umiejętności zawodowych, poszerzenie wiedzy i kultury motoryzacyjnej wśród kierowców i motorniczych oraz upowszechnianie zasad i przepisów ruchu drogowego.
 • poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • promocję usług dodatkowych oferowanych przez Spółkę,
 • bieżące informowanie pasażerów o zakłóceniach i zmianach w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej,
 • kreowanie wśród pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej kulturalnych zachowań.


Szczegółowy opis planowanych na rok 2014 działań promocyjnych wraz z ich kosztami:

 1. Bądźmy razem bezpieczni: Głównymi założeniami działań w ramach Kampanii razem bezpieczni jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu tramwajowym, eliminacja zagrożeń życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego poprzez przestrzeganie przed nieuwagą i brawurą podczas jazdy samochodem oraz propagowanie działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. W dniu inauguracji kampanii na torowiska wyjedzie tramwaj, w którym emitowane będą spoty m.in. symulowane zderzenie tramwaju z samochodem itp.
  Cele:
  • promocja komunikacji miejskiej jako godnego zaufania przewoźnika oraz podkreślenie wysokiej jakości świadczonych usług,
  • poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  • poszerzanie wiedzy i kultury motoryzacyjnej wśród kierowców oraz upowszechnianie zasad i przepisów ruchu drogowego.
  Ponoszone koszty: kursowanie tramwaju, wykonanie reklam na tramwajach, druk folderów.
 2. Bezpieczna droga do szkoły: Ze względu na duże zainteresowanie programem rozszerzony zostanie o najmłodszych pasażerów, czyli dzieci uczęszczające do przedszkoli. Celem programu jest zapoznanie uczniów klas I – III szkół podstawowych oraz przedszkolaków z zasadami bezpiecznego korzystania z pojazdów komunikacji zbiorowej, zagrożeniami jakie mogą wystąpić w trakcie korzystania z komunikacji zbiorowej oraz zasadami bezpiecznego zachowania się na ulicy w drodze do i ze szkoły.
  Cele:
  • promocja komunikacji miejskiej jako godnego zaufania przewoźnika oraz podkreślenie wysokiej jakości świadczonych usług,
  • poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  • upowszechnianie zasad i przepisów ruchu drogowego wśród najmłodszych.
  Ponoszone koszty: słodycze, druk dyplomów.
 3. Wystarczy 1 metr: Akcja plakatowa skierowana do kierowców samochodów, którzy parkują swoje pojazdy w pobliżu torowiska tramwajowego w ciągu ul. M. Akcja prowadzona będzie w okresie zimowy i polegała będzie na umieszczaniu ulotek informujących o tym, że aby pojazd komunikacji miejskiej mógł bez problemu przejechać obok samochodu zaparkowanego w pobliżu torowiska wystarczy tylko 1 METR.
  Cele:
  • promocja komunikacji miejskiej jako godnego zaufania przewoźnika oraz podkreślenie wysokiej jakości świadczonych usług,
  • poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  • upowszechnianie zasad i przepisów ruchu drogowego.
  Ponoszone koszty: druk ulotek.
 4. Nocny Szlak Kulturalny: W ramach Nocnego Szlaku Kulturalnego wspólnie z organizatorami, tj. Miejskim Centrum Kultury uruchomienie linii tramwajowej obsługiwanej taborem zabytkowym – wagon typu 4N.
  Cele:
  • promocja komunikacji miejskiej,
  • budowanie pozytywnego wizerunku Spółki,
  • promocja usług dodatkowych oferowanych przez Sp. z o.o., tj. wynajem pojazdów.
  Ponoszone koszty: kursowanie tramwaju.
 5. Zakochaj się w MZK: Akcja prowadzona w okresie od 11 do 17 lutego organizowana przy okazji Święta Zakochanych polegająca na opracowaniu specjalnych naklejek, które umieszczone zostaną w wybranych pojazdach komunikacji miejskiej np. wszystkie autobusy oraz wszystkie tramwaje. Dodatkowo dnia 14 lutego na ulice wyjedzie „Tramwaj zwany zakochaniem”. Akcja prowadzona wspólnie z Radiem oraz Fundacją.
  Cele:
  • promocja komunikacji miejskiej,
  • budowanie pozytywnego wizerunku spółki,
  • promocja usług dodatkowych oferowanych przez Sp. z o.o., tj. wynajem pojazdów.
  Ponoszone koszty: słodycze, druk naklejek, kursowanie tramwaju.
 6. Akademia Kulturalnego Pasażera: Akcja plakatowa polegająca na kreowaniu wśród pasażerów kulturalnych zachowań w trakcie korzystania z komunikacji miejskiej m.in. ustępowanie miejsca dla osób starszych, kobiet w ciąży itp.
  Cele:
  • kreowanie wśród pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej kulturalnych zachowań,
  • budowanie pozytywnego wizerunku Spółki.
  Ponoszone koszty: druk plakatów i ulotek.
 7. Informator Wszystkich Świętych: Opracowanie specjalnego informatora o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w okresie Wszystkich Świętych. Nakład informatora około 12 tysięcy sztuk. Informator będzie dostępny dla pasażerów w Centrum Obsługi Klienta, Kasach Biletowych itp.
  Cele:
  • promocja komunikacji miejskiej jako godnego zaufania przewoźnika oraz podkreślenie wysokiej jakości świadczonych usług,
  • zmniejszenie ruchu pojazdów komunikacji indywidualnej w rejonie Cmentarza Komunalnego.
  Ponoszone koszty: druk ulotek.
 8. Przewodnik dla mam: Działanie obejmuje przygotowanie krótkiego przewodnika po komunikacji miejskiej, który skierowany będzie w głównej mierze dla mam korzystających z komunikacji miejskiej. Dodatkowo we wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej specjalnymi naklejkami oznaczone zostaną miejsca dla „mam z dzieckiem” oraz dla wózków. Przewodnik w wersji elektronicznej (do pobrania) zostanie umieszczony na stronie internetowej MZK.
  Cele:
  • kreowanie wśród pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej kulturalnych zachowań,
  • budowanie pozytywnego wizerunku Spółki.
  Ponoszone koszty: nie występują; materiały promocyjne przygotowywane są samodzielnie przez Spółkę w formie elektronicznej (dokumenty z rozszerzeniem *pdf).
 9. Seniorze! Bądź mobilny z MZK: Opracowanie specjalnego przewodnika po komunikacji miejskiej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych, który ułatwi im korzystanie z komunikacji. Ponadto w ramach programu zorganizowanie specjalnych szkoleń dla seniorów w zakresie przepisów taryfowych oraz obsługi automatów do sprzedaży biletów.
  Cele:
  • promocja komunikacji miejskiej jako godnego zaufania przewoźnika oraz podkreślenie wysokiej jakości świadczonych usług,
  • poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  • poszerzanie wiedzy i kreowanie kulturalnych zachowań wśród pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej.
  Ponoszone koszty: nie występują; materiały promocyjne przygotowywane są samodzielnie przez Spółkę w formie elektronicznej (dokumenty z rozszerzeniem *pdf).
 10. Przystanek „na żądanie” – to proste: Opracowanie krótkiego informatora dla pasażerów, który będzie przybliżał zasady funkcjonowania przystanków oznaczonych w rozkładzie jazdy jako „na żądanie”.
  Cele:
  • kreowanie wśród pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej kulturalnych zachowań,
  • budowanie pozytywnego wizerunku Spółki.
  Ponoszone koszty: nie występują; materiały promocyjne przygotowywane są samodzielnie przez Spółkę w formie elektronicznej (dokumenty z rozszerzeniem *pdf).
 11. Nie daj się upolować: Celem akcji jest zwrócenie uwagi pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej na kradzieże kieszonkowe, których ilość zwiększa się w szczególności w okresie przed Świętami Bożego Narodzenia, Świętami Wielkanocnymi oraz w okresie Wszystkich Świętych. We wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej umieszczone zostaną specjalnie przygotowane plakaty, ponadto w autobusach posiadających wewnętrzne wyświetlacze (autobusy (…)) na wyświetlaczach umieszczona zostanie krótka informacja „Uważaj na kradzieże kieszonkowe!”. Akcja prowadzona będzie wspólnie z Komendą Miejską Policji.
  Cele:
  • kreowanie wśród pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej kulturalnych zachowań,
  • budowanie pozytywnego wizerunku Spółki.
  Ponoszone koszty: druk plakatów i ulotek.
 12. Otwieramy się dla Was: a) Europejski Dzień bez samochodu b) Konkurs na najlepszego kierowcę i motorniczego c) Dzień Otwarty MZK:
  1. Celem kampanii jest m.in. kształtowanie proekologicznych wzorców zachowań komunikacyjnych, czyli zachęcenie mieszkańców do korzystania z komunikacji zbiorowej, pokazanie mieszkańcom, że życie w mieście bez samochodu jest nie tylko możliwe, ale również o wiele przyjemniejsze.
  2. Głównym celem akcji „Najlepszy kierowca/motorniczy 2014” jest propagowanie właściwego zachowania się kierujących autobusami i tramwajami w stosunku do pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej oraz pozostałych uczestników ruchu drogowego. Zakończeniem prowadzonego programu będzie konkurs, który będzie miał na celu wyłonienie najlepszego kierowcę/motorniczego MZK. W ramach wyboru „Najlepszego kierowcy 2014” zorganizowane zostaną wybory „Najsympatyczniejszego kierowcy” przy współpracy z Gazetą .
  3. W ramach Dnia Otwartego pokazy, koncerty oraz wiele atrakcji dla najmłodszych. Akcja organizowana przy współpracy Sp. z o.o., Fundacji. Patronat medialny nad akcją obejmie Radio.
  Cele:
  • promocja komunikacji miejskiej jako godnego zaufania przewoźnika oraz podkreślenie wysokiej jakości świadczonych usług,
  • poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  • poszerzanie wiedzy i kultury motoryzacyjnej wśród kierowców oraz upowszechnianie zasad i przepisów ruchu drogowego.
  Ponoszone koszty: kursowanie autobusu dowożącego na zajezdnię, słodycze, materiały promocyjne (koszulki, długopisy, medale okolicznościowe, materiały plastyczne), wynagrodzenie prowadzącego imprezę (umowa o dzieło), występy artystyczne.
 13. 115 lat komunikacji miejskiej: W ramach obchodów 115-lecia funkcjonowania komunikacji miejskiej przygotowanie krótkiej broszury dotyczącej historii komunikacji miejskiej oraz organizacja Komunikacyjnej Gry Miejskiej, która będzie polegała na wykonaniu przez uczestników (grupy) określonych zadań związanych z komunikacją miejską.
  Cele:
  • promocja komunikacji miejskiej jako godnego zaufania przewoźnika oraz podkreślenie wysokiej jakości świadczonych usług,
  • poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  • poszerzanie wiedzy i kultury motoryzacyjnej wśród kierowców oraz upowszechnianie zasad i przepisów ruchu drogowego.
  Ponoszone koszty: kursowanie autobusu dowożącego na zajezdnię, słodycze, materiały promocyjne (koszulki, długopisy, medale okolicznościowe, materiały plastyczne), wynagrodzenie prowadzącego imprezę (umowa o dzieło), występy artystyczne.
 14. Jak dojadę?: Włączenie do wyszukiwarki połączeń „Jak dojadę?”, która umożliwia planowania podróży z wykorzystaniem środków komunikacji miejskiej oraz uruchomienie aplikacji na telefon komórkowy.
  Cele:
  • promocja komunikacji miejskiej,
  • uruchomienie nowych rozwiązań dla pasażerów umożliwiających planowania podróży z wykorzystaniem komunikacji miejskiej,
  • budowanie pozytywnego wizerunku Spółki.
  Ponoszone koszty: utrzymanie Spółki w bazie wyszukiwarki połączeń jakdojadę.pl (obciążenie przez operatora wyszukiwarki).
 15. Internet WiFi w pojazdach: W ramach współpracy z firmą „B” udostępnienie dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej bezpłatnego bezprzewodowego Internetu. W początkowej fazie wymagane będzie oznakowanie pojazdów z bezpłatnym Internetem.
  Cele:
  • promocja komunikacji miejskiej,
  • uruchomienie nowych rozwiązań dla pasażerów uatrakcyjniających korzystanie z komunikacji miejskiej,
  • budowanie pozytywnego wizerunku Spółki.
  Ponoszone koszty: koszt udostępnienia Internetu dla pasażerów (obciążenie przez właściciela sprzętu).
 16. Akcje okolicznościowe: W ramach akcji okolicznościowych przy współpracy z lokalnymi mediami organizacja specjalnych przejazdów „Imprezowym Tramwajem” bądź tramwajem zabytkowym z okazji m.in.:
  1. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy − „Orkiestrowy tramwaj”,
  2. Świąt Wielkanocnych − „Zajączkowy tramwaj”,
  3. Dnia Dziecka − „Tramwaj pełen marzeń"
  4. Świąt Bożego Narodzenia – „Świąteczny tramwaj” lub „Mikołajkowy tramwaj”.
  Cele:
  • promocja komunikacji miejskiej,
  • budowanie pozytywnego wizerunku Spółki,
  • promocja usług dodatkowych oferowanych przez Sp. z o.o., tj. wynajem pojazdów.
  Ponoszone koszty:
  1. słodycze, druk plakatów, kursowanie tramwaju,
  2. słodycze, druk plakatów, występy zespołów artystycznych, kursowanie tramwaju,
  3. słodycze, druk plakatów, występy zespołów artystycznych, kursowanie tramwaju, materiały plastyczne, materiały promocyjne, tj. koszulki, medale, długopisy,
  4. słodycze, druk plakatów, występy zespołów artystycznych, kursowanie tramwaju.
 17. Promocja usług dodatkowych: Promocja usług dodatkowych oferowanych przez Sp. z o.o. tj. usług reklamowych na pojazdach oraz wewnątrz pojazdów, usług związanych z wynajmem pojazdów (autobusów i tramwajów) oraz stacji paliw dla klientów instytucjonalnych. Promocja będzie realizowana z wykorzystaniem m.in. reklamy typu „fullback” na autobusach, folderu dla reklamodawców, spotów w lokalnych mediach, z wykorzystaniem strony internetowej oraz profilów na portalach społecznościowych, informacji na wyświetlaczach wewnątrz autobusów, plakatów reklamowych w pojazdach komunikacji miejskiej oraz krótkich haseł reklamowych na pojazdach komunikacji miejskiej.
  Cele:
  • budowanie pozytywnego wizerunku Spółki,
  • promocja usług dodatkowych oferowanych przez Sp. z o.o., tj. wynajem pojazdów, sprzedaż paliwa
  Ponoszone koszty: wykonanie i montaż reklam na pojazdach, druk plakatów, emisja spotów reklamowych na antenie Radia.

Wnioskodawca w piśmie uzupełniającym wskazał ponadto, że na działania promocyjne „Konkurs na najlepszego kierowcę i motorniczego” i „Dzień Otwarty MZK” zawarte w pkt 12 b) i c) Spółka posiada interpretację z 15 stycznia 2014 r. potwierdzającą, iż niżej wymienione koszty można uznać za koszty uzyskania przychodu: słodycze rozdawane osobom przybyłym na Dzień Otwarty, puchary dla kierowców i motorniczych w konkursie na najlepszego kierowcę i motorniczego, naklejki wykorzystywane podczas Dnia otwartego, ubezpieczenie OC Dnia Otwartego, umowy zlecenia z 2 osobami z zewnątrz na prowadzenie organizacji Dnia Otwartego. Interpretacja dotyczyła akcji promocyjnej organizowanej w 2013 r. W roku bieżącym, podczas organizacji podobnej imprezy poniesiono wydatki na inne koszty, które nie były przedmiotem zapytania. W związku z powyższym, przedmiotem interpretacji indywidualnej w zakresie pkt 12 jest odpowiedź na pytanie czy wydatki na: kursowanie autobusu dowożącego na zajezdnię, materiały promocyjne (koszulki, długopisy, medale okolicznościowe, materiały plastyczne), występy artystyczne, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

W piśmie uzupełniającym z 13 listopada 2014 r. Wnioskodawca doprecyzował opisany stan faktyczny wskazując, że:

 1. Planowane działania promocyjne na rok 2014 określone w pkt 8, 9, 10 generują jedynie koszty, polegające na poświęceniu czasu pracy pracownika, przygotowującego ogólnie dostępne informacje w formie elektronicznego folderu (dokument z rozszerzeniem *pdf) na stronie internetowej. Powyższe prace pracownik wykonuje w ramach zakresu obowiązków swojego stanowiska.
 2. Koszty w postaci materiałów promocyjnych, wykorzystywanych w działaniach określonych w punktach 12, 13 i 16 (koszulki, długopisy, medale okolicznościowe) posiadały logo firmy. Materiały plastyczne (farbki, kredki) zostały zakupione celem przeprowadzenia konkursu dla dzieci w trakcie organizowanych działań promocyjnych.
 3. Koszty występów artystycznych w działaniach określonych w punktach 12, 13 i 16, polegały na występach zespołów dziecięcych na terenie (placu manewrowym) Spółki na scenie z widocznym banerem Spółki. Pomiędzy występami tanecznymi dzieci, ubranymi w koszulki z logo Spółki, organizowane były konkursy z zakresu wiedzy o komunikacji miejskiej. Celem występów, poza tworzeniem pozytywnego wizerunku Spółki i uatrakcyjnieniem imprez było więc promowanie usług Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie określone w piśmie uzupełniającym z 31 października 2014 r.).

Czy wszystkie koszty ponoszone na działania promocyjne, wymienione w każdym z punktów od 1 do 17, przedstawione w poz. 68 jako stan faktyczny, Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Zdaniem Wnioskodawcy, poniesione koszty związane z organizacją akcji promocyjnych zrealizowanych i planowanych do realizacji w 2014 r. wymienionych w załączniku do wniosku Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Spółka świadczy usługi publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto na sieci komunikacyjnej Miasta oraz na terenie gmin sąsiadujących. Organizacja akcji promocyjnych ma na celu promowanie komunikacji miejskiej, poszerzenie wiedzy i kultury motoryzacyjnej wśród kierowców i motorniczych oraz upowszechnianie zasad przepisów ruchu drogowego doskonalenie oraz podnoszenie umiejętności zawodowych kierowców i motorniczych komunikacji miejskiej Spółki.

W piśmie uzupełniającym z 31 października 2014 r. Wnioskodawca doprecyzował własne stanowisko w sprawie o informacje przedstawione poniżej.

 1. Bądźmy razem bezpieczni: Spółka uważa, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy, z uwagi na założone cele (promocja komunikacji miejskiej jako godnego zaufania przewoźnika oraz podkreślenie wysokiej jakości świadczonych usług, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poszerzanie wiedzy i kultury motoryzacyjnej wśród kierowców oraz upowszechnianie zasad i przepisów ruchu drogowego), może koszty dotyczące tego działania zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, gdyż wydatki na ich poniesienie zmierzają do zwiększenia przychodów i nie zostały wyłączone z kosztów podatkowych na mocy art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 2. Bezpieczna droga do szkoły: Spółka uważa, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy, z uwagi na założone cele (promocja komunikacji miejskiej jako godnego zaufania przewoźnika oraz podkreślenie wysokiej jakości świadczonych usług, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, upowszechnianie zasad i przepisów ruchu drogowego wśród najmłodszych (przyszłych pasażerów)), może koszty dotyczące tego działania zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, gdyż wydatki na ich poniesienie zmierzają do zwiększenia przychodów i nie zostały wyłączone z kosztów podatkowych na mocy art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 3. Wystarczy 1 metr: Spółka uważa, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy, z uwagi na założone cele (promocja komunikacji miejskiej jako godnego zaufania przewoźnika oraz podkreślenie wysokiej jakości świadczonych usług, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, upowszechnianie zasad i przepisów ruchu drogowego), może koszty dotyczące tego działania zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, gdyż wydatki na ich poniesienie zmierzają do zwiększenia przychodów i nie zostały wyłączone z kosztów podatkowych na mocy art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 4. Nocny Szlak Kulturalny: Spółka uważa, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy, z uwagi na założone cele (promocja komunikacji miejskiej, budowanie pozytywnego wizerunku Spółki, promocja usług dodatkowych oferowanych przez Spółkę, tj. wynajem pojazdów), może koszty dotyczące tego działania zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, gdyż wydatki na ich poniesienie zmierzają do zwiększenia przychodów i nie zostały wyłączone z kosztów podatkowych na mocy art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 5. Zakochaj się w MZK: Spółka uważa, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy, z uwagi na założone cele (promocja komunikacji miejskiej, budowanie pozytywnego wizerunku Spółki, promocja usług dodatkowych oferowanych przez Spółkę, tj. wynajem pojazdów), może koszty dotyczące tego działania zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, gdyż wydatki na ich poniesienie zmierzają do zwiększenia przychodów i nie zostały wyłączone z kosztów podatkowych na mocy art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 6. Akademia Kulturalnego Pasażera: Spółka uważa, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy, z uwagi na założone cele (kreowanie wśród pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej kulturalnych zachowań, budowanie pozytywnego wizerunku Spółki), może koszty dotyczące tego działania zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, gdyż wydatki na ich poniesienie zmierzają do zwiększenia przychodów i nie zostały wyłączone z kosztów podatkowych na mocy art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 7. Informator Wszystkich Świętych: Spółka uważa, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy, z uwagi na założone cele (promocja komunikacji miejskiej jako godnego zaufania przewoźnika oraz podkreślenie wysokiej jakości świadczonych usług, zmniejszenie ruchu pojazdów komunikacji indywidualnej w rejonie cmentarza), może koszty dotyczące tego działania zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, gdyż wydatki na ich poniesienie zmierzają do zwiększenia przychodów i nie zostały wyłączone z kosztów podatkowych na mocy art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 8. Przewodnik dla mam: Spółka uważa, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy, z uwagi na założone cele (kreowanie wśród pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej kulturalnych zachowań, budowanie pozytywnego wizerunku Spółki), może koszty dotyczące tego działania zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, gdyż wydatki na ich poniesienie zmierzają do zwiększenia przychodów i nie zostały wyłączone z kosztów podatkowych na mocy art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 9. Seniorze! Bądź mobilny z MZK: Spółka uważa, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy, z uwagi na założone cele (promocja komunikacji miejskiej jako godnego zaufania przewoźnika oraz podkreślenie wysokiej jakości świadczonych usług, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poszerzanie wiedzy i kreowanie kulturalnych zachowań wśród pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej), może koszty dotyczące tego działania zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, gdyż wydatki na ich poniesienie zmierzają do zwiększenia przychodów i nie zostały wyłączone z kosztów podatkowych na mocy art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 10. Przystanek „na żądanie” – to proste: Spółka uważa, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy, z uwagi na założone cele (kreowanie wśród pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej kulturalnych zachowań, budowanie pozytywnego wizerunku Spółki), może koszty dotyczące tego działania zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, gdyż wydatki na ich poniesienie zmierzają do zwiększenia przychodów i nie zostały wyłączone z kosztów podatkowych na mocy art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 11. Nie daj się upolować: Spółka uważa, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy, z uwagi na założone cele (kreowanie wśród pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej kulturalnych zachowań, budowanie pozytywnego wizerunku Spółki), może koszty dotyczące tego działania zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, gdyż wydatki na ich poniesienie zmierzają do zwiększenia przychodów i nie zostały wyłączone z kosztów podatkowych na mocy art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 12. Otwieramy się dla Was: a) Europejski Dzień bez samochodu b) Konkurs na najlepszego kierowcę i motorniczego c) Dzień Otwarty MZK:
  1. Spółka uważa, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy, z uwagi na założone cele (promocja komunikacji miejskiej jako godnego zaufania przewoźnika oraz podkreślenie wysokiej jakości świadczonych usług, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poszerzanie wiedzy i kultury motoryzacyjnej wśród kierowców oraz upowszechnianie zasad i przepisów ruchu drogowego), może koszty dotyczące tego działania zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, gdyż wydatki na ich poniesienie zmierzają do zwiększenia przychodów i nie zostały wyłączone z kosztów podatkowych na mocy art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
  2. Spółka uważa, że na podstawie art. 15 ust 1 ustawy, z uwagi na założone cele (promocja komunikacji miejskiej jako godnego zaufania przewoźnika oraz podkreślenie wysokiej jakości świadczonych usług, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poszerzanie wiedzy i kultury motoryzacyjnej wśród kierowców oraz upowszechnianie zasad i przepisów ruchu drogowego), może koszty dotyczące tego działania zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, gdyż wydatki na ich poniesienie zmierzają do zwiększenia przychodów i nie zostały wyłączone z kosztów podatkowych na mocy art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
  3. Spółka uważa, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy, z uwagi na założone cele (promocja komunikacji miejskiej jako godnego zaufania przewoźnika oraz podkreślenie wysokiej jakości świadczonych usług, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poszerzanie wiedzy i kultury motoryzacyjnej wśród kierowców oraz upowszechnianie zasad i przepisów ruchu drogowego), może koszty dotyczące tego działania zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, gdyż wydatki na ich poniesienie zmierzają do zwiększenia przychodów i nie zostały wyłączone z kosztów podatkowych na mocy art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 13. 115 lat komunikacji miejskiej: Spółka uważa, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy, z uwagi na założone cele (promocja komunikacji miejskiej jako godnego zaufania przewoźnika oraz podkreślenie wysokiej jakości świadczonych usług, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poszerzanie wiedzy i kultury motoryzacyjnej wśród kierowców oraz upowszechnianie zasad i przepisów ruchu drogowego), może koszty dotyczące tego działania zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, gdyż wydatki na ich poniesienie zmierzają do zwiększenia przychodów i nie zostały wyłączone z kosztów podatkowych na mocy art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 14. Jak dojadę?: Spółka uważa, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy, z uwagi na założone cele (promocja komunikacji miejskiej, uruchomienie nowych rozwiązań dla pasażerów umożliwiających planowanie podróży z wykorzystaniem komunikacji miejskiej, budowanie pozytywnego wizerunku Spółki), może koszty dotyczące tego działania zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, gdyż wydatki na ich poniesienie zmierzają do zwiększenia przychodów i nie zostały wyłączone z kosztów podatkowych na mocy art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 15. Internet WiFi w pojazdach: Spółka uważa, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy, z uwagi na założone cele (promocja komunikacji miejskiej, uruchomienie nowych rozwiązań dla pasażerów uatrakcyjniających korzystanie z komunikacji miejskiej, budowanie pozytywnego wizerunku Spółki), może koszty dotyczące tego działania zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, gdyż wydatki na ich poniesienie zmierzają do zwiększenia przychodów i nie zostały wyłączone z kosztów podatkowych na mocy art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 16. Akcje okolicznościowe:
  1. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy − „Orkiestrowy tramwaj”: Spółka uważa, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy, z uwagi na założone cele (promocja komunikacji miejskiej, budowanie pozytywnego wizerunku Spółki, promocja usług dodatkowych oferowanych przez Spółkę, tj. wynajem pojazdów), może koszty dotyczące tego działania zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, gdyż wydatki na ich poniesienie zmierzają do zwiększenia przychodów i nie zostały wyłączone z kosztów podatkowych na mocy art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
  2. Świąt Wielkanocnych − „Zajączkowy tramwaj”: Spółka uważa, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy, z uwagi na założone cele (promocja komunikacji miejskiej, budowanie pozytywnego wizerunku Spółki, promocja usług dodatkowych oferowanych przez Spółkę, tj. wynajem pojazdów), może koszty dotyczące tego działania zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, gdyż wydatki na ich poniesienie zmierzają do zwiększenia przychodów i nie zostały wyłączone z kosztów podatkowych na mocy art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
  3. Dnia Dziecka − „Tramwaj pełen marzeń”: Spółka uważa, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy, z uwagi na założone cele (promocja komunikacji miejskiej, budowanie pozytywnego wizerunku Spółki, promocja usług dodatkowych oferowanych przez Spółkę, tj. wynajem pojazdów), może koszty dotyczące tego działania zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Zakup medali oraz wydatki na występy zespołów artystycznych dla dzieci jako pasażerów (bilet dla dziecka obowiązuje od 4 roku życia), jako koszty pośrednio związane z uzyskiwaniem przychodów, zdaniem Spółki, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, gdyż wydatki na ich poniesienie zmierzają do zwiększenia przychodów i nie zostały wyłączone z kosztów podatkowych na mocy art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
  4. Świąt Bożego Narodzenia − „Świąteczny tramwaj” lub „Mikołajkowy tramwaj”: Spółka uważa, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy, z uwagi na założone cele (promocja komunikacji miejskiej, budowanie pozytywnego wizerunku spółki, promocja usług dodatkowych oferowanych przez Spółkę, tj. wynajem pojazdów), może koszty dotyczące tego działania zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, gdyż wydatki na ich poniesienie zmierzają do zwiększenia przychodów i nie zostały wyłączone z kosztów podatkowych na mocy art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 17. Promocja usług dodatkowych: Spółka uważa, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy, z uwagi na założone cele (budowanie pozytywnego wizerunku Spółki, promocja usług dodatkowych oferowanych przez Spółkę, tj. wynajem pojazdów, sprzedaż paliwa), może koszty dotyczące tego działania zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, gdyż wydatki na ich poniesienie zmierzają do zwiększenia przychodów i nie zostały wyłączone z kosztów podatkowych na mocy art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

O możliwości obciążenia podatkowych kosztów uzyskania przychodów wydatkami ponoszonymi przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych decydują przepisy art. 15 i 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (…).

Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (nie wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Tak więc, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Zatem, aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, między tym kosztem a przychodem musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy. Chodzi tu o związek tego typu, że poniesienie kosztu ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu. Przez koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami należy rozumieć te koszty, których poniesienie wpływa bezpośrednio na uzyskanie przychodu z danego źródła. Są to więc wszelkie koszty, których poniesienie jest niezbędne, aby określone źródło przychodów przyniosło konkretne przychody. Aby uznać dany wydatek za koszt uzyskania przychodów nie jest konieczne w każdym przypadku wykazanie między nim a przychodem bezpośredniego związku. Należy zaznaczyć, że kosztami uzyskania przychodów są wszystkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów, w tym również w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości. Wobec powyższego, kosztami będą również koszty pośrednie związane z uzyskiwanymi przychodami, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

Kosztem uzyskania przychodów będzie zatem taki koszt, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika,
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Należy przy tym zauważyć, że definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach, należy zaś zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania. Podatnik oceniając związek wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą winien zakładać, że dany koszt może obiektywnie przyczynić się do osiągnięcia przychodu. Ponadto, należy mieć na względzie, że podatnik uznając wydatek za koszt uzyskania przychodu odnosi ewidentne korzyści albowiem o ten koszt zmniejsza podstawę opodatkowania. Na nim więc spoczywa ciężar udowodnienia, że określony wydatek jest kosztem uzyskania przychodu.

Uznanie danego wydatku za koszt uzyskania przychodów jest możliwe tylko wtedy, gdy z prawidłowo i rzetelnie udokumentowanych zdarzeń wynika ponad wszelką wątpliwość, że jest to wydatek celowy i racjonalnie uzasadniony. Podatnik zobowiązany jest więc wykazać nie tylko fakt poniesienia danego wydatku, ale także jego celowość i racjonalność. Przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów, nie można uznać za koszt wydatków, których charakter budzi wątpliwości.

W tym miejscu należy zauważyć, że ustawodawca nie definiuje, co należy rozumieć pod pojęciami: „w celu” osiągnięcia przychodu, jak i „zachowanie” lub „zabezpieczenie” źródła przychodów.

Zgodnie z definicjami zawartymi w Słowniku języka polskiego PWN, pojęcie:

 1. „celowość” oznacza: „przydatność do jakichś potrzeb”, „świadome zmierzanie do celu”, „taki przebieg zjawisk, zdarzeń, działań ludzkich, jakby w swym rozwoju zmierzały one do określonego celu”,
 2. „zabezpieczyć” oznacza: „zapewnienie ochrony przed czymś niebezpiecznym lub szkodliwym”, „uczynienie bezpiecznym”, „zapewnienie utrzymania czegoś w dotychczasowym stanie”, „zapewnienie komuś środków do życia”, „zapewnienie zaspokojenia roszczenia lub wykonanie kary”, natomiast
 3. „zachować” oznacza: „pozostać w posiadaniu czegoś”, „dochować coś w niezmienionym stanie mimo upływu czasu lub niesprzyjających okoliczności”, „uchronić przed zapomnieniem”.

Można więc przyjąć, że koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów to takie koszty, które są poniesione w trakcie dążenia do uzyskania przychodów. Określony cel musi być widoczny w momencie ponoszenia kosztu. Ponadto poniesione koszty winny omawiany cel realizować lub co najmniej zakładać jego realność. Koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to takie koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu występowały w nienaruszonym stanie oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast jako zabezpieczenie źródła przychodów powinno się przyjmować koszty poniesione na ochronienie istniejącego źródła przychodów, w taki sposób, aby to źródło funkcjonowało w bezpieczny sposób.

Jednocześnie należy zauważyć, że w złożonej rzeczywistości życia gospodarczego istnieje obiektywna i zasadnicza trudność w precyzyjnym wyznaczeniu linii rozgraniczającej poszczególne przejawy aktywności gospodarczej, wykazywanej przez przedsiębiorców. Chodzi tu o ich podstawową działalność (produkcję, handel, usługi) i towarzyszące tej działalności przedsięwzięcia o charakterze marketingowym, promocyjnym, reklamowym, reprezentacyjnym – dotyczące sprzedaży towarów i usług oraz relacji z aktualnymi i potencjalnymi kontrahentami.


W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym Spółka wskazała 17 akcji promocyjnych, w związku z którymi Spółka ponosi szereg wydatków. Wątpliwość Wnioskodawcy na gruncie rozpatrywanej sprawy powstała natomiast w kwestii możliwości zaliczenia wszystkich wydatków z tytułu organizacji działań promocyjnych do kosztów uzyskania przychodów.


W świetle powyższego, konieczne jest rozstrzygnięcie czy przedmiotowe wydatki spełniają kryteria określone w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy nie podlegają wyłączeniu z kosztów podatkowych mocą art. 16 ust. 1 ww. ustawy, w którym to artykule ustawodawca dokonał enumeratywnego wyliczenia wydatków niestanowiących kosztów podatkowych, nawet jeśli są ponoszone w celu uzyskania przychodów (zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów).


Zgodnie bowiem z treścią art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Oceniając więc, czy dane koszty ponoszone przez podatnika mają charakter reprezentacyjny należy patrzeć przez pryzmat ich celu. Jeśli wyłącznym bądź dominującym celem ponoszonych kosztów jest wykreowanie pozytywnego obrazu podatnika, to koszty te mają charakter reprezentacyjny i nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednocześnie należy zauważyć, że wyłączając z kosztów podatkowych koszty reprezentacji, ustawa podatkowa nie definiuje terminu „reprezentacja” ani też nie odsyła do innych przepisów prawa. Brak ustawowej definicji pojęcia „reprezentacja” nie uprawnia jednak do dowolnego określania zakresu znaczeniowego tego terminu.

W piśmiennictwie powoływana jest zazwyczaj definicja słownikowa. Wskazać jednakże należy, że w przeciwieństwie do definicji ustawowej, zamieszczonej w danym akcie prawnym, nie ma jednej i powszechnie obowiązującej definicji słownikowej określonego pojęcia, a pomiędzy poszczególnymi z nich mogą zachodzić różnice w sposobie opisu wyjaśnianego terminu oraz niezbędnych cechach i elementach, które składają się na opis wyjaśniający znaczenia danego pojęcia. O ile w przypadku definicji ustawowej brak zaistnienia jakiegokolwiek jej elementu, czy też spełnienia wynikającego z niej warunku, nie jest możliwe przyporządkowanie danego stanu faktycznego do normy prawnej, w której pojęcie to występuje, to skutek ten nie może być automatycznie stosowany w przypadku posłużenia się definicją słownikową.

Dlatego też zasadnym jest odwołanie się do etymologii terminu „reprezentacja”, gdzie „repraesentatio” (łac.) oznacza „wizerunek”.

W świetle powyższego, „reprezentacja” w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi działanie w celu wykreowania oraz utrwalenia pozytywnego wizerunku podatnika wobec innych podmiotów. W podanym znaczeniu reprezentacja to przede wszystkim każde działanie skierowane do istniejących lub potencjalnych kontrahentów podatnika lub osoby trzeciej w celu stworzenia oczekiwanego wizerunku podatnika dla potrzeb ułatwienia zawarcia umowy lub stworzenia korzystnych warunków jej zawarcia. W takiej sytuacji wydatki na reprezentację to koszty, jakie ponosi podatnik w celu wykreowania swojego pozytywnego wizerunku, uwypuklenia swojej zasobności, profesjonalizmu (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 października 2013 r. sygn. akt II FSK 2442/13). Podobny pogląd prezentuje też Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku siedmioosobowego składu z 16 czerwca 2013 r. sygn. akt II FSK 702/11.

Innymi słowy, reprezentacja w odniesieniu do działalności gospodarczej podatnika, to działania polegające na kontaktach oficjalnych i handlowych z innymi podmiotami gospodarczymi, które mają na celu kształtowanie oraz utrwalanie właściwego wizerunku firmy. Właściwy wizerunek zaś to taki, który może sprawić, że kształtowany dzięki reprezentacji „obraz przedsiębiorcy” przełoży się na zawarcie umowy, nabywanie jego produktów lub usług.

Jednocześnie należy wyraźnie podkreślić, że na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki związane z promocją lub reklamą zaliczane są – co do zasady – do kategorii wydatków mających na celu osiągnięcie przychodów (zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów).

Reklama to szeroko rozumiane działania podmiotu gospodarczego, mające na celu kształtowanie popytu na dane towary, usługi lub markę, poprzez zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do nabywania towarów i usług tego podmiotu gospodarczego. Mogą być one realizowane za pomocą rozmaitych środków wyrazu oraz przy użyciu zróżnicowanych środków przekazu, w tym poprzez prezentowanie danego towaru lub usługi, jego cech jakościowych, użytkowych lub konsumpcyjnych, zalet technicznych, estetycznych lub zdrowotnych, rozwiązań nowoczesnych czy modnych, a także poprzez rozpowszechnianie logo firmy. Można wobec tego wyróżnić reklamę towaru, usługi, a także reklamę firmy (przedsiębiorstwa).

Pod pojęciem reklamy rozumieć zatem należy ogół działań podatnika zmierzających do rozpowszechniania pochlebnych informacji o firmie, zaletach jej towarów bądź usług, informacji o miejscach i możliwościach ich nabycia – w celu zwrócenia uwagi na towar lub usługę i zachęcenia do ich zakupu.

Innymi słowy, reklama to działania podmiotu gospodarczego kształtujące popyt na dane towary, usługi lub markę, poprzez poszerzenie wiedzy o nich, mające na celu zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do zakupu towarów lub usług tego podmiotu gospodarczego.

Jak już wskazano powyżej, reklama może być realizowana za pomocą rozmaitych środków wyrazu oraz przy użyciu zróżnicowanych środków przekazu, w tym poprzez rozpowszechnianie logo firmy. Za logo uznać należy znak handlowy o charakterze graficznym, używany przez daną firmę do identyfikowania marki swojego produktu lub oferowanych usług oraz odróżniania ich od innych. Logo może obejmować zarówno nazwę przedsiębiorcy, jej skrót jak też nazwę konkretnego produktu lub usługi. Każda z tych form, jeżeli jest stosowana w określonych okolicznościach spełnia funkcje reklamowe. Identyfikowana bowiem jest z daną firmą i oferowanymi przez nią towarami lub usługami, zwiększając ich rozpoznawalność oraz pośrednio zachęcając do ich nabycia.

Z kolei promocja, oznacza działania zmierzające do zwiększenia popularności jakiegoś produktu, usługi lub przedsięwzięcia. Pod pojęciem promocji kryje się więc ogół czynności związanych z oddziaływaniem na klientów i potencjalnych nabywców polegających na dostarczaniu informacji, argumentacji i obietnic. Promocja stanowi także formę zachęty, skłaniającą do nabywania oferowanych produktów i usług, jak również wytwarzającą przychylną opinię o firmie.

Przenosząc zatem powyższe uregulowania prawne oraz przedstawione wyjaśnienia na grunt analizowanej sprawy należy stwierdzić, że wydatki związane z działaniami promocyjnymi Spółki mogą zostać uznane za koszty podatkowe w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wskazane we wniosku wydatki spełniają bowiem przesłankę celowości ich poniesienia wynikającą z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, gdyż pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami (służą zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów) oraz nie zostały wymienione w negatywnym katalogu kosztów zawartym w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Na marginesie należy dodać, że dokonując kwalifikacji podatkowej kosztów związanych z występami zespołów artystycznych, tut. Organ uznał je za koszty uzyskania przychodów z tego względu, że – jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego – mają one związek z promocją usług Wnioskodawcy (na scenie umieszony był baner Spółki, koszulki występujących dzieci opatrzono logo Spółki, organizowany konkurs dotyczył wiedzy o komunikacji miejskiej). Z przedstawionego opisu sprawy wynika więc, że program artystyczny nie miał cech programu rozrywkowego, lecz głównym jego celem była promocja świadczonych usług. Skoro zatem zasadniczym celem przedmiotowego programu artystycznego było promowanie usług Spółki, to wydatek taki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

W tym stanie rzeczy, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na działania promocyjne należało uznać za prawidłowe.

Końcowo należy dodać, że wykazanie związku poniesionych kosztów z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz okoliczności, iż ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiąganych przychodów (zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów), obciąża podatnika.

Ponadto należy zauważyć, że postępowanie w sprawie interpretacji indywidualnych jest postępowaniem szczególnym i w tym sensie ograniczonym np. w stosunku do postępowania podatkowego i kontrolnego, że nie może obejmować postępowania dowodowego. Powyższe wynika wprost z unormowania zawartego w art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, który stanowi, że w sprawach dotyczących interpretacji indywidualnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 120, art. 121 § 1, art. 125, art. 126, art. 129, art. 130, art. 135-137, art. 140, art. 143, art. 165 § 3b, art. 165a, art. 168, art. 169 § 1-2, art. 170 i art. 171 oraz przepisy rozdziału 5, 6, 10 i 23 działu IV. W powołanym przepisie ustawodawca nie wymienia postępowania dowodowego, które regulują przepisy rozdziału 11 działu IV Ordynacji podatkowej.

I tak, w świetle powyższego, w procesie wydawania interpretacji indywidualnych właściwy organ nie dokonuje żadnych własnych ustaleń w ramach postępowania dowodowego, ale przedstawia wyłącznie ocenę stanowiska wnioskodawcy na tle przedstawionego przez niego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Innymi słowy, podane przez wnioskodawcę fakty nie podlegają weryfikacji ani konfrontacji z dokumentami źródłowymi, ponieważ w oparciu o wydaną w indywidualnej sprawie interpretację, wnioskodawca uzyskuje jedynie informację o poglądzie organu w konkretnej, przedstawionej we wniosku sprawie. Pełna weryfikacja prawidłowości zaliczenia ponoszonych przez Spółkę wydatków do kosztów uzyskania przychodów może być dokonana jedynie w toku postępowania podatkowego lub kontrolnego, będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj