Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
1061-IPTPB1.4511.121.2017.5.MM
z 2 sierpnia 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), w związku z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.), mając na uwadze postanowienie ostateczne z dnia 29 maja 2017 r., Nr 1061-IPTPB1.4511.121.2017.3.KU, uchylające w całości postanowienie Organu pierwszej instancji z dnia 22 maja 2017 r., Nr1061-IPTPB1.4511.121.2017.2.MM i przekazujące sprawę do ponownego rozpatrzenia, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 8 lutego 2017 r. (data wpływu 14 lutego 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 maja 2017 r. (data wpływu 18 maja 2017 r.) oraz pismem z dnia 3 lipca 2017 r. (data wpływu 5 lipca 2017 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania nagród z tytułu aktywności na portalu … – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lutego 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 28 kwietnia 2017 r., Nr 1061-IPTPB1.4511.121.2017.1.MM, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 28 kwietnia 2017 r. (data doręczenia 4 maja 2017 r.). Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek pismem z dnia 10 maja 2017 r. (data wpływu 18 maja 2017 r.), nadanym za pośrednictwem placówki pocztowej w dniu 11 maja 2017 r.

W dniu 22 maja 2016 r. wydano postanowienie Nr 1061-IPTPB1.4511.121.2017.2.MM pozostawiające ww. wniosek bez rozpatrzenia (skutecznie doręczone w dniu 25 maja 2017 r.). Na przedmiotowe postanowienie Wnioskodawczyni w dniu 22 maja 2017 r. złożyła zażalenie (data wpływu 23 maja 2016 r.). Po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Organu pierwszej instancji z dnia 22 lipca 2017 r., Nr 1061-IPTPB1.4511.121.2016.2.MM, pozostawiające bez rozpatrzenia przedmiotowy wniosek, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej postanowieniem z dnia 29 maja 2017 r., Nr 1061-IPTPB1.4511.121.2017.3.KU, uchylił w całości postanowienie Organu pierwszej instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten Organ.

Wniosek ten w dalszym ciągu nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 20 czerwca 2017 r., Nr 1061-IPTPB1.4511.121.2017.4.MM, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 20 czerwca 2017 r. (data doręczenia 26 czerwca 2017 r.). Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek pismem z dnia 3 lipca 2017 r. (data wpływu 5 lipca 2017 r.), nadanym za pośrednictwem placówki pocztowej w dniu 3 lipca 2017 r.

We wniosku oraz jego uzupełnieniach przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni jest mamą dwójki dzieci, ubezpieczoną w KRUS (Jej mąż jest rolnikiem), która nie uzyskuje dochodów, opiekuje się 2,5 letnim niepełnosprawnym synem chorym na autyzm. W związku z tym, że syn bardzo choruje, Wnioskodawczyni większość zakupów dokonuje przez internet, w tym m.in. na …. W wolnym czasie wystawia recenzje produktów w grupach na Facebooku, które zakupiła na …. Aktywność Wnioskodawczyni została doceniona i dzięki programowi …, może Ona kupować za darmo na ….. W 2016 r. Wnioskodawczyni dokonała pierwszy raz takiego zakupu.

Proces ten odbywa się następująco:

 • Wnioskodawczyni wystawiając recenzje w grupie na Facebooku, udostępnia również link wygenerowany przez rosyjski program … (…),
 • jeżeli ktoś z członków grupy w ciągu 15 min wejdzie w ten link i dokona zakupu, to Wnioskodawczyni nalicza się prowizja (lecz nie zawsze),
 • prowizja jest zamrażana na 2-3 miesiące,
 • jeżeli odbiorca potwierdzi, że otrzymał produkt i jest z niego zadowolony, prowizja Wnioskodawczyni zostaje odmrożona,
 • dopiero jeżeli Wnioskodawczyni z prowizji otrzyma 10$ to może je wypłacić na konto … (rosyjski system niebankowy),
 • z … Wnioskodawczyni może płacić za zakupy wyłącznie na ….


Wszystko, co Wnioskodawczyni kupuje na … jest w 90% dla Jej dzieci. Wnioskodawczyni nie sprzedaje tych rzeczy (przeważnie są to ubrania), ewentualnie używane. Raz sprzedała komplet letni, ponieważ nie pasował na Jej syna. Jest to dla niej duże wsparcie finansowe, ponieważ inne świadczenia może przeznaczyć na leczenie i terapię dla dziecka. Jeżeli Wnioskodawczyni miałaby opłacać podatek od przychodów z programu …, musiałaby zrezygnować, ponieważ mogłaby stracić prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na niepełnosprawnego syna. Pomoc wielu mamom w zakupach na …, daje Wnioskodawczyni dużą satysfakcję, gdyż pokazuje im co warto kupić, znajduje najtańsze oferty oraz pomaga rozwiązywać problemy. Program … oraz … nie wystawia Wnioskodawczyni żadnych dokumentów (nie można w nim również nic zsumować, drukować). Wnioskodawczyni nie jest w stanie zsumować tych darmowych zakupów, ponieważ nigdzie nie ma takiej możliwości (część zakupów nie otrzymała, część dotarła wadliwa).

W piśmie z dnia 10 maja 2017 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawczyni wskazała, że korzysta z rosyjskiego programu …, który jest związany z zakupami na chińskim portalu … (…). Program polega na tym, że jeżeli Wnioskodawczyni (lub inny użytkownik) … dokona w ciągu 15 min zakupu na tym portalu i nie zamknie przeglądarki oraz nie wejdzie w inny link tego typu, a system … działa w danej chwili, to na Jej koncie naliczana jest prowizja od tego zakupu, którą Wnioskodawczyni może wypłacić po ok. 2-3 miesiącach (jeżeli zakup dotarł do danej osoby i jest ona z niego zadowolona – czyli nie zakłada sporu i nie domaga się zwrotu pieniędzy). Jeżeli Wnioskodawczyni uzbiera 10$ może wypłacić je na tzw. wirtualny portfel (…) po potrąceniu 2% prowizji. „Wirtualnych dolarów” Wnioskodawczyni nie może przelewać na własny rachunek bankowy lub bankowe konto walutowe, ani płacić nimi z … za zakupy na …. Dopiero po przelaniu ich na … może płacić za zakupy na … (również płacąc prowizję do ok 0,5% od danej płatności). Pod koniec grudnia 2016 r. pojawiła się możliwość wypłaty „wirtualnych dolarów” za pomocą pośredników z siedzibą poza Unią Europejską, płacąc im 10% od danej kwoty i kosztów przewalutowania. Niestety jest to bardzo skomplikowane i obarczone ryzykiem utraty tych środków, dlatego Wnioskodawczyni nigdy nie przelewała tych środków na konto bankowe. Wnioskodawczyni zgromadzone środki w całości wydaje na zakupy na portalu …, płacąc środkami zgromadzonymi na … (…). Produkty, które otrzymuje Wnioskodawczyni, są przez Nią fotografowane, opisywane w grupie na Facebooku, a następnie umieszczane razem z wygenerowanym przez program partnerski … (…) linkiem. Produkty, które Wnioskodawczyni kupuje za „wirtualne dolary” to produkty w 90% dla dzieci, o wartości najczęściej do 20$. Wnioskodawczyni nie gromadzi tych środków, a całość wydaje zanim pojawią się następne. Wartość jednorazowych wypłat, za które Wnioskodawczyni robi zakupy na … zazwyczaj mieści się w przedziale 10 - 120 $, potrącona o 2% prowizji, więc nie przekracza równowartości 760 zł. Ponadto, zarówno program … (…), jak i wirtualny portfel mają ograniczenia w przelewanych środkach. Wnioskodawczyni swoją wiedzą o portalu … dzieli się hobbystycznie, recenzując również zakupy dla dzieci kupione poza portalem … (w Polsce), nie czerpiąc z tego żadnych korzyści. Otrzymywane prowizje to nagrody za aktywność na portalu ….

Następnie w piśmie z dnia 3 lipca 2017 r., Wnioskodawczyni wskazała, że rosyjski program … nazywa się …. Program ten polega na naliczaniu prowizji, która ostatnio uległa zmianie – obowiązuje tabelka – i prowizje wahają się od 4,25 - 8%, w zależności od kategorii produktu, czyli prowizja naliczana jest od zakupów Wnioskodawczyni, jak i innych kupujących. … oraz wirtualny portfel … nie jest instytucją, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. „Wirtualne dolary” Wnioskodawczyni otrzymuje, jako nagrody za aktywność na portalu …, w większości za aktywność w grupach na Facebooku i zamieszczanie recenzji zakupionych produktów. Wnioskodawczyni nie namawia do zakupów, tylko opisuje produkt (pisze, czy jest z niego zadowolona, czy nie), dzieli się opinią oraz informacją w społeczności internetowej o ciekawych produktach na tym portalu. … przelewa prowizję … na …, a z … Wnioskodawczyni płaci za zakupy na ….

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (sformułowane ostatecznie w uzupełnieniu wniosku z dnia 3 lipca 2017 r.):

Czy niepieniężne przychody, tzw. „wirtualne dolary” z zagranicznego programu …, podlegają opodatkowaniu w Polsce, jeżeli nie są wypłacane na rachunek bankowy, a wydawane na zakupy w portalu …, które przez pośrednika przelewa je Wnioskodawczyni?

Zdaniem Wnioskodawczyni, przedstawionym ostatecznie w uzupełnieniu wniosku z dnia 3 lipca 2017 r., na podstawie przeanalizowanych przez Nią przepisów, niepieniężne świadczenia nie powinny podlegać opodatkowaniu w Polsce z powodu braku odpowiednich regulacji prawnych. Art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym, odnosi się m.in. do nagród związanych ze sprzedażą premiową. Wnioskodawczyni wszystkie „wirtualne dolary” wydaje na zakupy w portalu … (o wartości max. 28$, a w 98% zakup nie przekracza 10$), więc też nie powinny być traktowane jako źródło wzbogacenia się. Zdaniem Wnioskodawczyni, podatek dochodowy powinna płacić tylko od kwot przelanych na rachunek bankowy lub konto walutowe, płacąc 19% i ujmując je w innych źródłach przychodu w deklaracji PIT-36, jeżeli ich wartość przekroczy jednorazowo 760 zł. Wnioskodawczyni nigdy nie przelewała żadnych środków na rachunki bankowe oraz nie posiada konta walutowego. Do grudnia 2016 r. było to wręcz niemożliwe, a obecnie przelewanie środków jest możliwe wyłącznie przez pośredników, co jest bardzo ryzykowne i skomplikowane (traci się wówczas 12% przelewanej kwoty, a dodatkowo koszty przewalutowania). Biorąc pod uwagę kwoty jakie Wnioskodawczyni ma do dyspozycji, nie opłaca Jej się przelewać tych środków z wirtualnego portfela … na rachunek bankowy.

Wnioskodawczyni uważa, że otrzymane „wirtualne dolary” (niepieniężne środki z programu …), za które dokonuje zakupów ma portalu …, nie powinny podlegać opodatkowaniu, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż wolne od podatku są nagrody związane ze sprzedażą premiową towarów lub usług, jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza kwoty 760 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści przywołanego przepisu wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy bądź, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku, w drodze rozporządzenia.

Z przepisu art. 11 ust. 1 ww. ustawy wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W pkt 9 tego artykułu wymienione zostały inne źródła.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy – za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użycie w cytowanym przepisie sformułowania „w szczególności” oznacza, że wyliczenie zawarte w przepisie jest jedynie wyliczeniem przykładowym. Tym samym, przychodami z innych źródeł mogą być inne przychody niż wymienione w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Jednakże stosownie do przepisu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy – wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Dla zastosowania powyższego zwolnienia niezbędne jest zatem aby:

 • otrzymana nagroda była związana ze sprzedażą premiową towarów lub usług,
 • jednorazowa wartość nagród nie przekroczyła kwoty 760 zł,
 • nagroda z tytułu sprzedaży premiowej towarów lub usług nie została otrzymana w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Pomimo, że ustawodawca posłużył się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyrażeniem „sprzedaż premiowa”, to jednak nie sformułował tego pojęcia w ustawie, wskazał jedynie, że sprzedaż premiowa dotyczy zarówno towarów, jak i usług. Sprzedaż premiowa nie została również uregulowana w ustawie Kodeks cywilny, jako jeden ze szczególnych rodzajów sprzedaży.

W związku z powyższym, dla potrzeb zastosowania przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 cytowanej ustawy, konieczne jest ustalenie definicji sprzedaży premiowej w oparciu o dostępne reguły wykładni. Stosując wykładnię językową wyrażenia „sprzedaż premiowa” zauważyć należy, że składa się ono z dwóch elementów, wymagających zdefiniowania, mianowicie terminu „sprzedaż” oraz „premiowa”.

Pojęcie umowy sprzedaży zostało zdefiniowane i uregulowane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.). I tak, treść art. 535 i następnych stanowi, że przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się zapłacić sprzedawcy cenę.

Sprzedaż jest zatem umową dwustronnie zobowiązującą, a skutkiem jej zawarcia jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny. Świadczenie jednej strony jest więc odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. W takim ujęciu umowa sprzedaży ma charakter umowy wzajemnej. Świadczenia stron mają charakter ekwiwalentny, jednakże w znaczeniu subiektywnym. Z istoty swej umowa ma charakter odpłatny. Odpowiednikiem świadczenia sprzedawcy jest umówiona cena, a więc ustalona przez strony i wyrażona w pieniądzu wartość rzeczy lub prawa.

Za premię uznać należy nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś – internetowy słownik języka polskiego (www.sjp.pwn.pl). Innymi słowy, pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Przymiotnik „premiowy” należy zatem rozumieć jako odnoszący się do powyżej zdefiniowanej premii.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni jest mamą dwójki dzieci, ubezpieczoną w KRUS (Jej mąż jest rolnikiem), która nie uzyskuje dochodów, opiekuje się 2,5 letnim niepełnosprawnym synem chorym na autyzm. W związku z tym, że syn bardzo choruje, Wnioskodawczyni większość zakupów dokonuje przez internet, w tym m.in. na …. W wolnym czasie wystawia recenzję produktów w grupach na Facebooku, które zakupiła na …. Aktywność Wnioskodawczyni została doceniona i dzięki programowi …, może Ona kupować za darmo na …. W 2016 r. Wnioskodawczyni dokonała pierwszy raz takiego zakupu.

Proces ten odbywa się następująco:

 • Wnioskodawczyni wystawiając recenzje w grupie na Facebooku, udostępnia również link wygenerowany przez rosyjski program … (…),
 • jeżeli ktoś z członków grupy w ciągu 15 min wejdzie w ten link i dokona zakupu, to Wnioskodawczyni nalicza się prowizja (lecz nie zawsze),
 • prowizja jest zamrażana na 2-3 miesiące,
 • jeżeli odbiorca potwierdzi, że otrzymał produkt i jest z niego zadowolony, prowizja Wnioskodawczyni zostaje odmrożona,
 • dopiero jeżeli Wnioskodawczyni z prowizji otrzyma 10$ to może je wypłacić na konto … (rosyjski system niebankowy),
 • z … Wnioskodawczyni może płacić za zakupy wyłącznie na ….

Wartość jednorazowych wypłat, za które Wnioskodawczyni robi zakupy na … zazwyczaj jest w przedziale 10 - 120 $, potrącona o 2% prowizji, więc nie przekracza równowartości 760 zł. Wnioskodawczyni swoją wiedzą o portalu … dzieli się hobbystycznie, recenzując również zakupy dla dzieci kupione poza portalem … (w Polsce), nie czerpiąc z tego żadnych korzyści. Otrzymywane prowizje to nagrody za aktywność na portalu …. „Wirtualnych dolarów” Wnioskodawczyni nie może przelewać na własny rachunek bankowy lub bankowe konto walutowe, ani płacić nimi z … za zakupy na …. Dopiero po przelaniu ich na … może płacić na zakupy na … (również płacąc prowizję do ok 0,5% od danej płatności). Pod koniec grudnia pojawiła się możliwość wypłaty „wirtualnych dolarów” za pomocą pośredników z siedzibą poza Unią Europejską, płacąc im 10% od danej kwoty i kosztów przewalutowania. Ponadto, zarówno program … (…), jak i wirtualny portfel mają ograniczenia w przelewanych środkach. Wnioskodawczyni swoją wiedzą o portalu … dzieli się hobbystycznie, recenzując również zakupy dla dzieci kupione poza portalem … (w Polsce), nie czerpiąc z tego żadnych korzyści. Otrzymywane prowizje to nagrody za aktywność na portalu ….

Zatem w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni otrzymuje nagrody w postaci niepieniężnych środków z programu …, otrzymywanych w związku z Jej aktywnością na portalu … (o wartości - jak wynika z wniosku - nieprzekraczającej 760 zł), których nie przelewa na własny rachunek bankowy lub na bankowe konto walutowe, a przyznane nagrody za tę aktywność wykorzystuje jedynie do dalszych zakupów na tym portalu, należy uznać, że nagrody te są związane ze sprzedażą premiową i w tej sytuacji zasadnym jest zastosowanie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz wyżej wskazane regulacje prawne, stwierdzić należy, że jeżeli Wnioskodawczyni otrzymuje nagrody za aktywność na portalu … w ramach sprzedaży premiowej, które nie są otrzymywane w ramach działalności gospodarczej, a jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza kwoty 760 zł, otrzymane środki niepieniężne z zagranicznego programu … korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie podkreślenia wymaga, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku.

Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych w trybie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) nie jest ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania dowodowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj