Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0113-KDIPT1-1.4012.515.2019.1.ŻR
z 2 września 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2019 r. (data wpływu 11 lipca 2019 r.), uzupełnionym pismem z dnia 13 sierpnia 2019 r. (data wpływu 14 sierpnia 2019 r.) oraz w dniu 20 sierpnia 2018 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją umowy nr …, której przedmiotem jest dofinansowanie projektu pn. „…” –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2019 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją umowy nr …, której przedmiotem jest dofinansowanie projektu pn. „…”,
 • braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją umowy nr …, której przedmiotem jest dofinansowanie projektu pn. „…”,
 • braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją umowy nr …, której przedmiotem jest dofinansowanie projektu pn. „…”.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 13 sierpnia 2019 r. o doprecyzowanie opisu sprawy, sprostowanym pismem z dnia 20 sierpnia 2019r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Szpital Powiatowy w … (dalej jako Szpital lub podatnik) posiada osobowość prawną i jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Szpital jest również podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalność leczniczej.

Szpital zawarł z Województwem … trzy umowy o dofinansowanie zakupu wyposażenia Szpitala:

 1. Umowa o dofinansowanie projektu numer … z dnia 28.06.2017 r., której przedmiotem jest: projekt pn. „…”;
 2. Umowa o dofinansowanie nr … z dnia 18.10.2018 r., której przedmiotem jest: dofinansowanie na realizację projektu „…”;
 3. Umowa o dofinansowanie nr …z dnia 28.09.2018 r., której przedmiotem jest: dofinansowanie projektu pn. „...”

Szpital po zawarciu rzeczonych umów rozpoczął procedurę wyłonienia dostawców sprzętu oraz świadczenia usług, rozliczania projektu.

Ad 1. W związku z realizacją umowy nr … zostały zawarte następujące umowy z czynnymi podatnikami podatku VAT:

 1. Umowa nr … z dnia 03.09.22018 r., której przedmiotem jest: … , realizowany w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa … na lata 2014-2020 dla projektu: „…” Pakiet nr 1;
 2. Umowa nr … z dnia 03.09.2018 r., której przedmiotem jest: …, realizowany w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa … na lata 2014-2020 dla projektu: „…” Pakiet nr 2 i 8;
 3. Umowa nr … z dnia 03.09.2018 r., której przedmiotem jest: …, realizowany w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa … na lata 2014-2020 dla projektu: „…” Pakiet nr 4 i 7;
 4. Umowa nr … z dnia 03.09.2018 r., której przedmiotem jest: …, realizowany w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa … na lata 2014-2020 dla projektu: „…” Pakiet nr 5;
 5. Umowa nr … z dnia 03.09.2018 r., której przedmiotem jest: …, realizowany w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa … na lata 2014-2020 dla projektu: „…” Pakiet nr 6 i 9;
 6. Umowa nr … z dnia 03.09.2018 r., której przedmiotem jest: …, realizowany w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa … na lata 2014-2020 dla projektu: „…” Pakiet nr 10;
 7. Umowa nr … z dnia 03.09.2018 r., której przedmiotem jest: …, realizowany w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa … na lata 2014-2020 dla projektu: „…” Pakiet nr 11 i 13;
 8. Umowa nr … z dnia 09.10.2018 r., której przedmiotem jest: …, pr. powtórzona Pakiet nr 3 i 12, realizowany w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa … na lata 2014-2020 dla projektu: „…” Pakiet nr (3)1;
 9. Umowa nr … z dnia 22.10.2018 r., której przedmiotem jest: …, II procedura powtórzona w zakresie Pakietu nr 12, realizowany w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa … na lata 2014-2020 dla projektu: „…” Pakiet nr (12);
 10. Umowa nr … z dnia 22.01.2018 r., której przedmiotem jest: …, realizowany w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa … na lata 2014-2020 dla projektu: „…” Pakiet nr 3;
 11. Umowa nr … z dnia 04.06.2018 r., której przedmiotem jest: …, realizowany w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa … na lata 2014-2020 dla projektu: „…” Pakiet nr 1;
 12. Umowa nr … z dnia 04.06.2018 r., której przedmiotem jest: …, realizowany w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa … na lata 2014-2020 dla projektu: „…” Pakiet nr 2;
 13. Umowa nr … z dnia 04.06.2018 r., której przedmiotem jest: …, realizowany w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa … na lata 2014-2020 dla projektu: „….” Pakiet nr 3, 5, 21, 30;
 14. Umowa nr … z dnia 04.06.2018 r., której przedmiotem jest: …., realizowany w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa … na lata 2014-2020 dla projektu: „…” Pakiet nr 4;
 15. Umowa nr … z dnia 04.06.2018 r., której przedmiotem jest: …, realizowany w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa … na lata 2014-2020 dla projektu: „…” Pakiet nr 6;
 16. Umowa nr … z dnia 04.06.2018 r., której przedmiotem jest: …, realizowany w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa … na lata 2014-2020 dla projektu: „…” Pakiet nr 7;
 17. Umowa nr … z dnia 04.06.2018 r., której przedmiotem jest: …, realizowany w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa … na lata 2014-2020 dla projektu: „…” Pakiet nr 8;
 18. Umowa nr … z dnia 04.06.2018 r., której przedmiotem jest: …, realizowany w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa … na lata 2014-2020 dla projektu: „…” Pakiet nr 9;
 19. Umowa nr … z dnia 04.06 2018 r., której przedmiotem jest: …, realizowany w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa … na lata 2014-2020 dla projektu: „…” Pakiet nr 10 i 33;
 20. Umowa nr … z dnia 04.06.2018 r., której przedmiotem jest: …, realizowany w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa … na lata 2014-2020 dla projektu: „…” Pakiet nr 11, 17, 22, 34;
 21. Umowa nr … z dnia 04.06.2018 r., której przedmiotem jest: …, realizowany w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa … na lata 2014-2020 dla projektu: „…” Pakiet nr 13;
 22. Umowa nr … z dnia 04.06.2018 r., której przedmiotem jest …, realizowany w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa … na lata 2014-2020 dla projektu: „…” Pakiet nr 14;
 23. Umowa nr … z dnia 04.06.2018 r., której przedmiotem jest: …, realizowany w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa … na lata 2014-2020 dla projektu: „…” Pakiet nr 15 i 31;
 24. Umowa nr … z dnia 04.06.2018 r., której przedmiotem jest: …, realizowany w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa …. na lata 2014-2020 dla projektu: „…” Pakiet nr 18;
 25. Umowa nr … z dnia 04.06.2018 r., której przedmiotem jest: …. realizowany w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa … na lata 2014-2020 dla projektu: „…” Pakiet nr 19;
 26. Umowa nr … z dnia 04.06.2018 r., której przedmiotem jest: …, realizowany w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa … na lata 2014-2020 dla projektu: „…” Pakiet nr 20;
 27. Umowa nr … z dnia 04.06.2018 r., której przedmiotem jest: …. realizowany w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa …. na lata 2014-2020 dla projektu „….” Pakiet nr 23;
 28. Umowa nr … z dnia 04.06.2018 r., której przedmiotem jest: …, realizowany w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa … na lata 2014-2020 dla projektu: „…” Pakiet nr 24;
 29. Umowa nr … z dnia 04.06.2018 r., której przedmiotem jest: …, realizowany w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa … na lata 2014-2020 dla projektu: „…” Pakiet nr 25;
 30. Umowa nr … z dnia 04.06.2018 r., której przedmiotem jest: …, realizowany w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa … na lata 2014-2020 dla projektu: „…” Pakiet nr 27;
 31. Umowa nr … z dnia 04.06.2018 r, której przedmiotem jest: …, realizowany w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa … na lata 2014-2020 dla projektu: „…” Pakiet nr 26;
 32. Umowa nr … z dnia 04.06.2018 r., której przedmiotem jest: …. realizowany w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa … na lata 2014-2020 dla projektu: „…” Pakiet nr 28;
 33. Umowa nr … z dnia 04.06.2018 r., której przedmiotem jest: …, realizowany w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa … na lata 2014-2020 dla projektu: „…” Pakiet nr 29 i 35;
 34. Umowa nr … z dnia 04.06.2018 r., której przedmiotem jest: …, realizowany w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa … na lata 2014-2020 dla projektu: „…” Pakiet nr 32;
 35. Umowa nr … z dnia 04.06.2018 r., której przedmiotem jest: …, realizowany w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa … na lata 2014-2020 dla projektu „…” Pakiet nr 36;

Ad 2 W związku z realizacją Umowy nr … zostały zawarte następujące umowy z czynnymi podatnikami podatku VAT:

 1. Umowa nr … z dnia 29.05.2019 r., której przedmiotem jest: dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w…, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 dla projektu: „…”;
 2. Umowa nr … z dnia 29.05.2019 r., której przedmiotem jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w…, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 dla projektu: „…”;
 3. Umowa nr … z dnia 29.05.2019 r., której przedmiotem jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w…, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 dla projektu: „…”;
 4. Umowa nr …. z dnia 29.05.2019 r., której przedmiotem jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w…, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 dla projektu: „…”;
 5. Umowa nr … z dnia 29.05.2019 r., której przedmiotem jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w…, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 dla projektu:”…”.

Ad 3 W związku z realizacją Umowy nr…, zostały zawarte następujące umowy z czynnymi podatnikami podatku VAT:

 1. Umowa nr …. z dnia 06.06.2019, której przedmiotem jest: Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Szpitalu Powiatowym w…, realizowany w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa … na lata 2014-2020 dla projektu: „…” Pakiet nr 1(2);
 2. Umowa nr …. z dnia 30.04.2019, której przedmiotem jest Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Szpitalu Powiatowym w … realizowany w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa …. na lata 2014-2020 dla projektu: „….” Pakiet nr 4;
 3. Umowa nr … z dnia 15.05.2019, której przedmiotem jest: Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Szpitalu Powiatowym, w …. realizowany w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa … na lata 2014-2020 dla projektu: „…” Pakiet nr 1;
 4. Umowa nr … z dnia 30.04.2019 której przedmiotem jest: Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Szpitalu Powiatowym w … realizowany w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa … na lata 2014-2020 dla projektu: „….” Pakiet nr 3.

W ślad za zawartymi umowami dostawcy dostarczyli Szpitalowi sprzęt medyczny oraz zrealizowano usługi związane z rozliczeniem trzech wskazanych wyżej projektów. Zakupiony sprzęt medyczny jest przez Szpital wykorzystywany wyłącznie do realizacji podstawowej działalności statutowej - świadczenia usług medycznych.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 13 sierpnia 2019 r. wskazano:

Umowa o dofinansowanie projektu numer …. z dnia 28.06.2017.

W ramach umowy o dofinansowanie projektu numer … z dnia 28.06.2017 r., której przedmiotem jest: projekt pn. „…”, Szpital Powiatowy w … zakupił sprzęt medyczny wykorzystywany do usług w zakresie opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Czynności te są zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18-20.

Nabywane towary i usługi w ramach projektu są wykorzystywane przez Szpital Powiatowy w … do czynności zwolnionych w zakresie opieki medycznej i całość podatku od zakupów w ramach projektu jest przyporządkowana do czynności zwolnionych, w związku z którymi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Nabywane towary i usługi w ramach projektu numer … są wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych.

Proporcja ustalona zgodnie z art. 90 ust. 2-9a ustawy o VAT, wyliczona na podstawie obrotu osiągniętego w roku 2018 wynosi 1,45%, ale Szpital nie odlicza podatku VAT wg proporcji, gdyż nie występują czynności mieszane. Nabywane towary i usługi w ramach projektu numer … są wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych.

Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu numer …. wystawione są na Szpital Powiatowy w …..

Umowa o dofinansowanie projektu numer … z dnia 18.10.2018 r.

W ramach umowy o dofinansowanie projektu numer … z dnia 18.10.2018 r., której przedmiotem jest: dofinansowanie na realizację projektu „…”, Szpital Powiatowy w … zakupił sprzęt medyczny wykorzystywany do usług w zakresie opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Czynności te są zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18-20.

Nabywane towary i usługi w ramach projektu są wykorzystywane przez Szpital Powiatowy w … do czynności zwolnionych w zakresie opieki medycznej i całość podatku od zakupów w ramach projektu jest przyporządkowana do czynności zwolnionych, w związku z którymi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Nabywane towary i usługi w ramach projektu numer … są wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych.

Proporcja ustalona zgodnie z art. 90 ust. 2-9a ustawy o VAT, wyliczona na podstawie obrotu osiągniętego w roku 2018 wynosi 1,45%, ale Szpital nie odlicza podatku VAT wg proporcji, gdyż nie występują czynności mieszane. Nabywane towary i usługi w ramach projektu numer … są wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych.

Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu numer … wystawione są na Szpital Powiatowy w ...

Umowa o dofinansowanie projektu numer … z dnia 28.09.2018 r.

W ramach umowy o dofinansowanie projektu numer … z dnia 28.09.2018 r., której przedmiotem jest: dofinansowanie na realizację dofinansowanie projektu pn. „…”. Szpital Powiatowy w … zakupił sprzęt medyczny wykorzystywany do usług w zakresie opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Czynności te są zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18-20.

Nabywane towary i usługi w ramach projektu są wykorzystywane przez Szpital Powiatowy w … do czynności zwolnionych w zakresie opieki medycznej i całość podatku od zakupów w ramach projektu jest przyporządkowana do czynności zwolnionych, w związku z którymi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Nabywane towary i usługi w ramach projektu numer … są wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych.

Proporcja ustalona zgodnie z art. 90 ust. 2-9a ustawy o VAT wyliczona na podstawie obrotu osiągniętego w roku 2018 wynosi 1,45 %, ale Szpital nie odlicza podatku VAT wg proporcji, gdyż nie występują czynności mieszane. Nabywane towary i usługi w ramach projektu numer … są wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych.

Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu numer … wystawione są na Szpital Powiatowy w ….

W piśmie z dnia 20 sierpnia 2019 r. wskazano:

Odnośnie projektu numer … dotyczącego Umowy z dnia 28.09.2018 r., odpowiedź w tym zakresie powinna brzmieć: W ramach umowy o dofinansowanie projektu numer … z dnia 28.09.2018 r., której przedmiotem jest: dofinansowanie na realizację dofinansowanie projektu pn. „…”, Szpital Powiatowy w … zakupił sprzęt medyczny wykorzystywany do usług w zakresie opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Czynności te są zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18-20.

Nabywane towary i usługi w ramach projektu są wykorzystywane przez Szpital Powiatowy w … do czynności zwolnionych w zakresie opieki medycznej i całość podatku od zakupów w ramach projektu jest przyporządkowana do czynności zwolnionych, w związku z którymi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Nabywane towary i usługi w ramach projektu numer … są wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych.

Proporcja ustalona zgodnie z art. 90 ust.2-9a ustawy o VAT wyliczona na podstawie obrotu osiągniętego w roku 2018 r. wynosi 1,45 %, ale Szpital nie odlicza podatku VAT wg proporcji gdyż nie występują czynności mieszane. Nabywane towary i usługi w ramach projektu numer … są wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych.

Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu numer … wystawiane są na Szpital Powiatowy w …..

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Szpitalowi Powiatowemu w … przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przez dostawców towarów i usług, którzy dostarczyli towary i usługi w wykonaniu zawartych z nimi przez Szpital umów, będących konsekwencją realizacji umów:

 • Umowa o dofinansowanie projektu numer … z dnia 28.06.2017r.,
 • Umowa o dofinansowanie nr … z dnia 18.10.2018 r.,
 • Umowa o dofinansowanie nr … z dnia 28.09.2018 r.,

zawartych przez Szpital Powiatowy w … z Województwem …?

Zdaniem Wnioskodawcy, podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przez dostawców towarów i usług, którzy dostarczyli towary i usługi w wykonaniu zawartych z nimi przez Szpital umów, będących konsekwencją realizacji umów:

 • Umowa o dofinansowanie projektu numer … z dnia 28.06.2017r.,
 • Umowa o dofinansowanie nr … z dnia 18.10.2018r.,
 • Umowa o dofinansowanie nr … z dnia 28.09.2018 r.,

zawartych przez Szpital Powiatowy w … z Województwem ….

Szpital Powiatowy w … jest podmiotem leczniczym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej. Będąc wskazanym w tym przepisie Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej jest podmiotem leczniczym, posiadającym jako osoba prawna, zdolność do czynności prawnych, zdolność deliktową zdolność sądową i procesową. Ma on prawo do zarządzania wyodrębnionym majątkiem ruchomym i nieruchomym. Katalog usług medycznych zwolnionych z podatku VAT jest zawarty w art. 43 ust. 1 pkt 18-20 ustawy o VAT. Pierwszą kategorią usług zwolnionych z VAT są usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze (art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT).

Prawo do odliczenia podatku naliczonego, czy też - jak określa to przepis ustawy - prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jest podstawowym i fundamentalnym prawem podatnika, wynikającym z samej konstrukcji podatku od towarów i usług jako podatku od wartości dodanej.

Jednak przepis art. 86 ust. 1 ustawy przyjmuje zasadę, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Przez czynności opodatkowane należy rozumieć w tym przypadku czynności, które faktycznie zostały (bądź zostaną) objęte opodatkowaniem.

Mając na względzie, że Szpital świadcząc usługi medyczne nie obciąża swojej sprzedaży podatkiem VAT, to nie ma podstaw, aby przyznawać mu prawo do odliczenia podatku naliczonego przez dostawców towarów i usług, którzy dostarczyli towary i usługi w wykonaniu zawartych z nimi przez Szpital umów, będących konsekwencją realizacji umów:

 • Umowa o dofinansowanie projektu numer … z dnia 28.06.2017r.,
 • Umowa o dofinansowanie nr … z dnia 18.10 2018r.,
 • Umowa o dofinansowanie nr … z dnia 28.09.2018 r.,

zawartych przez Szpital Powiatowy w … z Województwem….

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz, gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo – prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie jest spełniony, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – nabywane towary i usługi w ramach projektu numer … wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych. W związku z powyższym, Zainteresowany nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi z tytułu realizacji ww. projektu. Tym samym, Wnioskodawcy z tego tytułu nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją umowy nr…, której przedmiotem jest dofinansowanie projektu pn. „…”, ponieważ efekty realizowanego projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione we wniosku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Wydając niniejszą interpretację tut. Organ jako element zaistniałego stanu faktycznego przyjął wskazaną przez Wnioskodawcę okoliczność, że „Nabywane towary i usługi w ramach projektu numer … są wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych.” W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, w szczególności wykorzystywania ww. sprzętu medycznego do czynności opodatkowanych, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją umowy nr…, której przedmiotem jest dofinansowanie projektu pn. „…”. Natomiast wniosek w pozostałym zakresie został załatwiony odrębnymi rozstrzygnięciami.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego … za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj