Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB2-2.4014.1.2019.3.MZ
z 4 kwietnia 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 2 stycznia 2019 r. (data wpływu 9 stycznia 2019 r.), uzupełnionym 1 i 18 marca 2019 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych umów pożyczki zawartych w latach 2010-2012 pomiędzy Wnioskodawczynią i jej matką – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 stycznia 2019 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych umów pożyczki zawartych w latach 2010-2012 pomiędzy Wnioskodawczynią i jej matką.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismami z 14 lutego 2019 r. Znak: 0111-KDIB2-2.4014.1.2019.1.MZ oraz z 5 marca 2019 r. Znak: 0111-KDIB2-2.4014.1.2019.2.MZ wezwano Wnioskodawczynię do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 1 i 18 marca 2019 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni zawarła z matką pożyczki w latach:

 1. w 2010 r. na łączną kwotę 165.206,35 zł,
 2. w 2011 r. na łączną kwotę 50.486,16 zł,
 3. w 2012 r. na łączną kwotę 18.176,57 zł.

Wnioskodawczyni zaciągnęła pożyczki na działalność gospodarczą hotelowo-gastronomiczną.

Wykaz pożyczek:

09.02.2010 r. – kwota 270,72 zł,

09.02.2010 r. – kwota 233,32 zł,

09.02.2010 r. – kwota 22,38 zł,

10.03.2010 r. – kwota 159,85 zł,

10.03.2010 r. – kwota 233,32 zł,

10.03.2010 r. – kwota 13,21 zł,

02.04.2010 r. – kwota 190,00 zł,

09.04.2010 r. – kwota 342,91 zł,

09.04.2010 r. – kwota 233,32 zł,

09.04.2010 r. – kwota 28,34 zł,

04.05.2010 r. – kwota 7.756,39 zł,

10.05.2010 r. – kwota 18,65 zł,

10.05.2010 r. – kwota 233,32 zł,

10.05.2010 r. – kwota 1,54 zł,

02.06.2010 r. – kwota 7.707,32 zł,

10.06.2010 r. – kwota 559,49 zł,

10.06.2010 r. – kwota 233,32 zł,

10.06.2010 r. – kwota 46,25 zł,

02.07.2010 r. – kwota 7.664,14 zł,

06.07.2010 r. – kwota 203,00 zł,

12.07.2010 r. – kwota 557,47 zł,

12.07.2010 r. – kwota 298,48 zł,

12.07.2010 r. – kwota 233,32 zł,

12.07.2010 r. – kwota 24,67 zł,

02.08.2010 r. – kwota 7.669,69 zł,

10.08.2010 r. – kwota 559,49 zł,

10.08.2010 r. – kwota 233,32 zł,

10.08.2010 r. – kwota 46,25 zł,

06.09.2010 r. – kwota 7.664,98 zł,

09.09.2010 r. – kwota 559,49 zł,

09.09.2010 r. – kwota 233,32 zł,

09.09.2010 r. – kwota 46,25 zł,

04.10.2010 r. – kwota 7.670,59 zł,

29.10.2010 r. – kwota 429,19 zł,

29.10.2010 r. – kwota 233,32 zł,

29.10.2010 r. – kwota 35,48 zł,

15.11.2010 r. – kwota 6.900,00 zł,

18.11.2010 r. – kwota 220,00 zł,

24.11.2010 r. – kwota 830,00 zł,

29.11.2010 r. – kwota 150,00 zł,

02.07.2010 r. – kwota 1.233,59 zł,

13.12.2010 r. – kwota 503,92 zł,

30.12.2010 r. – kwota 7.664,11 zł,

06.10.2010 r. – kwota 7.670,59 zł,

12.04.2010 r. – kwota 3.000,00 zł,

23.04.2010 r. – kwota 44.960,00 zł,

23.04.2010 r. – kwota 89,92 zł,

02.06.2010 r. – kwota 4.035,00 zł,

29.06.2010 r. – kwota 6.312,27 zł,

30.06.2010 r. – kwota 2.430,00 zł,

01.07.2010 r. – kwota 3.000,00 zł,

05.07.2010 r. – kwota 1.225,00 zł,

08.07.2010 r. – kwota 6.009,00 zł,

29.07.2010 r. – kwota 595,85 zł,

16.08.2010 r. – kwota 13.466,00 zł,

20.08.2010 r. – kwota 2.265,00 zł.

Razem: 165.206,35 zł

12.01.2011 r. – kwota 504,72 zł,

26.01.2011 r. – kwota 6.600,00 zł,

07.02.2011 r. – kwota 503,31 zł,

07.02.2011 r. – kwota 102,28 zł,

10.02.2011 r. – kwota 38,83 zł,

10.02.2011 r. – kwota 243,39 zł,

10.02.2011 r. – kwota 3,21 zł,

28.02.2011 r. – kwota 23,12 zł,

28.02.2011 r. – kwota 37,70 zł,

28.02.2011 r. – kwota 10,20 zł,

08.03.2011 r. – kwota 2.000,00 zł,

08.03.2011 r. – kwota 503,31 zł,

09.03.2011 r. – kwota 10.000,00 zł,

10.03.2011 r. – kwota 277,43 zł,

10.03.2011 r. – kwota 243,39 zł,

10.03.2011 r. – kwota 22,93 zł,

29.04.2011 r. – kwota 5.000,00 zł,

29.04.2011 r. – kwota 300,00 zł,

10.05.2011 r. – kwota 40,01 zł,

10.05.2011 r. – kwota 243,39 zł,

10.05.2011 r. – kwota 3,31 zł,

10.05.2011 r. – kwota 504,00 zł,

13.05.2011 r. – kwota 464,85 zł,

13.05.2011 r. – kwota 250,00 zł,

18.05.2011 r. – kwota 5.350,00 zł,

31.05.2011 r. – kwota 1.400,00 zł,

09.06.2011 r. – kwota 504,00 zł,

15.06.2011 r. – kwota 459,00 zł,

11.07.2011 r. – kwota 561,09 zł,

11.07.2011 r. – kwota 243,39 zł,

11.07.2011 r. – kwota 46,39 zł,

15.07.2011 r. – kwota 520,00 zł,

18.07.2011 r. – kwota 459,00 zł,

10.08.2011 r. – kwota 243,39 zł,

17.08.2011 r. – kwota 530,50 zł,

12.09.2011 r. – kwota 243,39 zł,

13.09.2011 r. – kwota 514,16 zł,

06.10.2011 r. – kwota 1.545,12 zł,

10.10.2011 r. – kwota 597,37 zł,

10.10.2011 r. – kwota 243,39 zł,

10.10.2011 r. – kwota 49,38 zł,

13.10.2011 r. – kwota 500,00 zł,

14.10.2011 r. – kwota 356,13 zł,

20.10.2011 r. – kwota 63,03 zł,

20.10.2011 r. – kwota 20,38 zł,

07.11.2011 r. – kwota 1.141,15 zł,

10.11.2011 r. – kwota 243,39 zł,

14.11.2011 r. – kwota 459,65 zł,

17.11.2011 r. – kwota 458,78 zł,

02.12.2011 r. – kwota 1.050,00 zł,

02.12.2011 r. – kwota 625,17 zł,

02.12.2011 r. – kwota 530,74 zł,

13.12.2011 r. – kwota 490,00 zł,

13.12.2011 r. – kwota 465,00 zł,

29.12.2011 r. – kwota 149,80 zł,

30.12.2011 r. – kwota 1.050,00 zł,

30.06.2011 r. – kwota 950,00 zł,

11.04.2011 r. – kwota 504,00 zł.

Razem: 50.486,16 zł

03.01.2012 r. – kwota 567,79 zł,

03.01.2012 r. – kwota 58,18 zł,

10.01.2012 r. – kwota 484,00 zł,

16.01.2012 r. – kwota 470,00 zł,

01.02.2012 r. – kwota 14,60 zł,

17.02.2012 r. – kwota 400,00 zł,

20.02.2012 r. – kwota 500,00 zł,

20.02.2012 r. – kwota 70,00 zł,

20.02.2012 r. – kwota 135,00 zł,

13.03.2012 r. – kwota 470,00 zł,

13.03.2012 r. – kwota 62,07 zł,

15.03.2012 r. – kwota 465,00 zł,

15.03.2012 r. – kwota 20,00 zł,

16.04.2012 r. – kwota 490,00 zł,

16.04.2012 r. – kwota 465,00 zł

16.04.2012 r. – kwota 234,93 zł,

27.04.2012 r. – kwota 143,84 zł,

27.04.2012 r. – kwota 27,63 zł,

27.04.2012 r. – kwota 12,30 zł,

09.05.2012 r. – kwota 480,00 zł,

16.05.2012 r. – kwota 465,00 zł,

25.05.2012 r. – kwota 46,93 zł,

18.06.2012 r. – kwota 299,00 zł,

21.06.2012 r. – kwota 200,00 zł,

13.07.2012 r. – kwota 450,00 zł,

25.07.2012 r. – kwota 530,00 zł,

13.08.2012 r. – kwota 407,00 zł,

27.08.2012 r. – kwota 300,00 zł,

27.08.2012 r. – kwota 465,00 zł,

28.08.2012 r. – kwota 28,33 zł,

28.08.2012 r. – kwota 20,33 zł,

28.08.2012 r. – kwota 12,30 zł,

27.09.2012 r. – kwota 465,00 zł,

12.10.2012 r. – kwota 406,00 zł,

23.11.2012 r. – kwota 30,49 zł,

23.11.2012 r. – kwota 37,18 zł,

07.12.2012 r. – kwota 43,67 zł,

25.10.2012 r. – kwota 450,00 zł,

08.11.2012 r. – kwota 4.800,00 zł,

30.04.2012 r. – kwota 400,00 zł,

29.06.2012 r. – kwota 700,00 zł,

24.08.2012 r. – kwota 1.100,00 zł

06.08.2012 r. – kwota 300,00 zł,

04.10.2012 r. – kwota 200,00 zł,

22.10.2012 r. – kwota 300,00 zł.

Razem: 18.176,57 zł

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy Wnioskodawczyni od starych pożyczek ma obowiązek zapłacenia podatku, zgłoszenia urzędowi skarbowemu? Czy ma się cofać do tyłu do lat poprzednich i czy ma to zadeklarować w formie deklaracji PCC-3 pod warunkiem, że ta kwota przekracza kwotę wolną 9.630,00 zł? Czy Wnioskodawczyni ma opodatkować pożyczki zaciągnięte w latach:

 1. w 2010 r. na łączną kwotę 165.206,35 zł,
 2. w 2011 r. na łączną kwotę 50.486,16 zł,
 3. w 2012 r. na łączną kwotę 18.176,57 zł?

Zdaniem Wnioskodawczyni, ww. pożyczki nie podlegają opodatkowaniu, bo nastąpiło przedawnienie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że w przedmiotowej sprawie – jako, że czynności cywilnoprawne zostały dokonane w latach 2010-2012 – będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w latach 2010-2012.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – podatkowi temu podlegają umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku.

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.

Na podstawie art. 4 pkt 7 ww. ustawy – obowiązek podatkowy przy umowie pożyczki ciąży na biorącym pożyczkę.

W oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – podstawę opodatkowania przy umowie pożyczki stanowi kwota lub wartość pożyczki. Stawka podatku od umowy pożyczki wynosi 2% (art. 7 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru (PCC-3), oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika.

Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że Wnioskodawczyni w latach 2010-2012 zawarła ze swoją matką umowy pożyczki pieniędzy przeznaczonych na działalność gospodarczą hotelowo-gastronomiczną. Wnioskodawczyni była pożyczkobiorcą. W 2010 r. Wnioskodawczyni zawarła umowy pożyczki na łączną kwotę 165.206,35 zł, w 2011 r. na łączną kwotę 50.486,16 zł, a w 2012 r. na łączną kwotę 18.176,57 zł. Wnioskodawczyni nie ujawniła organom podatkowym zawarcia ww. umów pożyczek, tj. nie złożyła deklaracji PCC-3 i nie zapłaciła podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jednym ze sposobów wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest przedawnienie. Stosownie do art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej – zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Taka sytuacja ma miejsce w przedmiotowej sprawie. Skoro bowiem termin płatności podatku:

 • w odniesieniu do umów pożyczek zawartych w 2010 r. – upłynął w 2010 r.,
 • w odniesieniu do umów pożyczek zawartych w 2011 r. – upłynął w 2011 r.,
 • w odniesieniu do umów pożyczek zawartych w 2012 r. – upłynął w 2012 r.,

to zobowiązanie podatkowe przedawniło się odpowiednio – z końcem 2015 r., z końcem 2016 r. oraz z końcem 2017 r.

Konsekwencją przedawnienia się zobowiązania podatkowego jest brak podstaw do egzekwowania należności podatkowej przez organ podatkowy. Nie ma także wówczas uzasadnienia do zapłaty podatku przez podatnika.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni nie ma obowiązku złożenia deklaracji PCC-3 oraz nie ma obowiązku uiszczenia podatku od pożyczek zawartych z matką. W przedmiotowej sprawie z końcem 2017 r. nastąpiło bowiem przedawnienie ostatniego zobowiązania podatkowego Wnioskodawczyni w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu ww. umów pożyczki.

Stanowisko Wnioskodawczyni, zgodnie z którym pożyczki nie podlegają opodatkowaniu, bo nastąpiło przedawnienie należało zatem uznać za prawidłowe.

Należy natomiast dodać, że zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (w brzmieniu obowiązującym obecnie) – jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku, a następnie powołuje się przed organem podatkowym na fakt jej dokonania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej.

Powołanie się przed organem podatkowym na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej wywołuje więc skutek w postaci powtórnego powstania obowiązku podatkowego mimo, iż pierwotny obowiązek się przedawnił.

Tym samym od chwili powstania powtórnego obowiązku podatkowego, tj. od chwili powołania się przez podatnika na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej, biegnie 14-dniowy termin zapłaty podatku.

Zgodnie z art. 7 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym obecnie) – stawka podatku wynosi 20%, jeżeli przed organem podatkowym w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub kontroli celno-skarbowej biorący pożyczkę, o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit. b), powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a nie spełnił warunku udokumentowania otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w …, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj