Odsetki podatkowe
wskaźniki podatkowe, księgowe, gospodarcze

 

1 2 3 4 5

Stopa odsetek podatkowychObowiązuje od
8,00 %2014-10-09

Obecnie narzekamy na kilkunastoprocentową stawkę odsetek podatkowych, tymczasem od stycznia do sierpnia 1990 r. odsetki wynosiły aż 839,50 % rocznie (2,30 % dziennie). Przed 1 października 1989 r. obowiązywał odsetki miesięczne - za każdy rozpoczęty miesiąc 5,5%. Do 8 listopada 2010 r. odsetki podatkowe wynosiły dwukrotność oprocentowania kredytu lombardowego NBP. Od 9 listopada 2010 r. są podwyższane dodatkowo o 2% i nigdy podstawowa stawka odsetek za zwłokę nie może być niższa niż 8%.

Przy obliczaniu odsetek podatkowych warto zapamiętać, że jeśli termin zapłaty przypada na sobotę, niedzielę czy święto (dzień ustawowo wolny od pracy), to termin zapłaty ulega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy. W przypadku odsetek ustawowych jest inaczej, jeżeli termin zapłaty przypada na niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy (czyli nie w sobotę), wówczas ulega on przesunięciu na pierwszy dzień roboczy.

Odsetek podatkowych nie pobiera się, jeżeli nie przekraczają 8,70 zł (gdy data wymagalności przypada po 31 stycznia2014 r.) oraz 6,60 zł (wcześniej). Odsetki zaokrąglamy do pełnego złotego - 50 groszy w dół, 51 groszy w górę.

10,00 %2013-07-04
10,50 %2013-06-06
11,00 %2013-05-09
11,50 %2013-03-07
12,50 %2013-02-07
13,00 %2013-01-10
13,50 %2012-12-06
14,00 %2012-11-08
14,50 %2012-05-10
14,00 %2011-06-09
13,50 %2011-05-12
13,00 %2011-04-06
12,50 %2011-01-20
12,00 %2010-11-09

1 2 3 4 5
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj wygodnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj