Limit zapłaty gotówką
wskaźniki podatkowe, księgowe, gospodarcze

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Limit płatności gotówkowejObowiązuje od
64 026,00 zł2016-04-01

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy (albo rachunku w SKOK-u) w każdym przypadku, gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość wskazanego wyżej limitu.

Zapłata za fakturę przelewem po przekroczeniu ww. kwoty limitu jest warunkiem ubiegania się o przyspieszony zwrot wynikającej z deklaracji VAT-7 czy VAT-7K nadwyżki podatku VAT.

Rezydenci i nierezydenci (również nieprzedsiębiorcy) są obowiązani dokonywać przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju związanych z obrotem dewizowym za pośrednictwem uprawnionych banków, jeżeli kwota przekazu lub rozliczenia przekracza równowartość 15.000 €. Tym razem jednak limit przelicza się na każdy dzień odrębnie - limit to 15'000 € przeliczone po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dokonanie transakcji (przekazu pieniężnego). Jest to zatem limit w złotówkach inny, niż wskazany wyżej.

65 383,50 zł2016-03-01
66 607,50 zł2016-02-01
63 922,50 zł2016-01-01
63 958,50 zł2015-12-01
63 978,00 zł2015-11-01
63 579,00 zł2015-10-01
63 516,00 zł2015-09-01
62 232,00 zł2015-08-01
62 916,00 zł2015-07-01
61 951,50 zł2015-06-01
60 505,50 zł2015-05-01
61 335,00 zł2015-04-01
62 242,50 zł2015-03-01
63 121,50 zł2015-02-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj wygodnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj