Szczegółowe rozliczenie składek ZUS przedsiębiorców za 07/2024
wskaźniki podatkowe, księgowe, gospodarcze

 

    pokaż za bieżący miesiąc

ZUS bez dobrowolnego chorobowego 
ubezpieczenie emerytalne: zł x 19,52 % =
ubezpieczenie rentowe: zł x 8,00 % =
ubezpieczenie wypadkowe: zł x 1,80 % =
przelew na ubezpieczenia społeczne
ubezpieczenie zdrowotne: zł x 9,00 % =
przelew na ubezpieczenie zdrowotne
fundusz pracy: zł x 2,45 % =
przelew na fundusz pracy
razem przelewy do ZUS za lipiec 2024 r.
ZUS z dobrowolnym chorobowym 
ubezpieczenie emerytalne: zł x 19,52 % =
ubezpieczenie rentowe: zł x 8,00 % =
ubezpieczenie wypadkowe: zł x 1,80 % =
ubezpieczenie chorobowe: zł x 2,45 % =
przelew na ubezpieczenia społeczne
ubezpieczenie zdrowotne: zł x 9,00 % =
przelew na ubezpieczenie zdrowotne
fundusz pracy: zł x 2,45 % =
przelew na fundusz pracy
razem przelewy do ZUS za lipiec 2024 r.
ZUS nowe firmy bez dobrowolnego chorobowego 
ubezpieczenie emerytalne: zł x 19,52 % =
ubezpieczenie rentowe: zł x 8,00 % =
ubezpieczenie wypadkowe: zł x 1,80 % =
przelew na ubezpieczenia społeczne
ubezpieczenie zdrowotne: zł x 9,00 % =
przelew na ubezpieczenie zdrowotne
fundusz pracy:
przelew na fundusz pracy
razem przelewy do ZUS za lipiec 2024 r.
ZUS nowe firmy z dobrowolnym chorobowym 
ubezpieczenie emerytalne: zł x 19,52 % =
ubezpieczenie rentowe: zł x 8,00 % =
ubezpieczenie wypadkowe: zł x 1,80 % =
ubezpieczenie chorobowe: zł x 2,45 % =
przelew na ubezpieczenia społeczne
ubezpieczenie zdrowotne: zł x 9,00 % =
przelew na ubezpieczenie zdrowotne
fundusz pracy:
przelew na fundusz pracy
razem przelewy do ZUS za lipiec 2024 r.

W tabeli podano stawki składek odprowadzanych do ZUS przez przedsiębiorców za ich własne ubezpieczenie. Składki na ubezpieczenie chorobowe są dobrowolne, tak więc w każdym wariancie mamy sumy przelewów obejmujące składkę na ubezpieczenie zdrowotne i nie obejmujące jej. Składka na ubezpieczenie wypadkowe podana została wg stopy procentowej dla płatników zgłaszających do tego ubezpieczenia nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych. Zgłaszający większą ilość osób do ubezpieczenia wypadkowego ustalają stawkę indywidualnie w zależności od branży i warunków pracy, w ramach określonych w tabeli widełek. Przedsiębiorcy nie opłacają za siebie składek na FGŚP oraz FEP.

W przypadku nowych firm stosowana jest obniżona podstawa wymiaru składek na niektóre ubezpieczenia w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej (30% minimalnego wynagrodzenia). Zasady te obowiązują od sierpnia 2005 r. W związku z obniżoną podstawą wymiaru u większości przedsiębiorców nie wystąpi składka na Fundusz Pracy, bowiem aby wystąpiła, podstawa wymiaru ze wszystkich źródeł dochodów musi wynosić co najmniej równowartość minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli zatem przedsiębiorca pracuje dodatkowo, i tam podstawa wymiaru składek łącznie ze wszystkich innych źródeł niż firma dojdzie do 70% minimalnego wynagrodzenia, będzie on zobowiązany do odprowadzenia składki na Fundusz Pracy z działalności gospodarczej. Jeżeli ktoś tylko prowadzi firmę, w okresie wspomnianych 24 miesięcy składki na Fundusz Pracy nie będzie odprowadzać.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj wygodnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj