Odsetki podatkowe podwyższone
wskaźniki podatkowe, księgowe, gospodarcze

 

1

Stopa odsetek podatkowych podwyższonychObowiązuje od
12,00 %2016-01-01

Podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 150% stawki odsetek za zwłokę stosuje się od 2016 r. do zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym m.in. w przypadku zaniżenia podatku, korekty po kontroli czy czynnościach sprawdzających, przy ujawnionym braku deklaracji i niewpłaconym podatku.

Przy obliczaniu odsetek podatkowych warto zapamiętać, że jeśli termin zapłaty przypada na sobotę, niedzielę czy święto (dzień ustawowo wolny od pracy), to termin zapłaty ulega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy. W przypadku odsetek ustawowych jest inaczej, jeżeli termin zapłaty przypada na niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy (czyli nie w sobotę), wówczas ulega on przesunięciu na pierwszy dzień roboczy.

Odsetek podatkowych nie pobiera się, jeżeli nie przekraczają 8,70 zł (gdy data wymagalności przypada po 31 stycznia2014 r.) oraz 6,60 zł (wcześniej). Odsetki zaokrąglamy do pełnego złotego - 50 groszy w dół, 51 groszy w górę.

Od 2016 r. stosujemy dwa rodzaje odsetek preferencyjnych - stare gdy zaległość powstała przed 2016 r. i nowe, gdy powstała później.

1


Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj wygodnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj