Odsetki podatkowe preferencyjne
wskaźniki podatkowe, księgowe, gospodarcze

 

1 2

Stopa odsetek podatkowych preferencyjnychObowiązuje od
zaległość przed 2016zaległość po 2015
6,00 %4,00 %2016-01-01

Od 2009 r. obowiązują odsetki podatkowe preferencyjne. Kiedy składamy z własnej woli korektę zeznania podatkowego (nie w wyniku wskazań kontroli czy czynności sprawdzających), to możemy za zwłokę uiścić odsetki preferencyjne. Warunki stosowania takiej stawki są różne w zależności od tego, czy zaległość podatkowa powstała przed 2016 r. czy później.

Przy obliczaniu odsetek podatkowych warto zapamiętać, że jeśli termin zapłaty przypada na sobotę, niedzielę czy święto (dzień ustawowo wolny od pracy), to termin zapłaty ulega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy. W przypadku odsetek ustawowych jest inaczej, jeżeli termin zapłaty przypada na niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy (czyli nie w sobotę), wówczas ulega on przesunięciu na pierwszy dzień roboczy.

Odsetek podatkowych nie pobiera się, jeżeli nie przekraczają 8,70 zł (gdy data wymagalności przypada po 31 stycznia2014 r.) oraz 6,60 zł (wcześniej). Odsetki zaokrąglamy do pełnego złotego - 50 groszy w dół, 51 groszy w górę.

Od 2016 r. stosujemy dwa rodzaje odsetek preferencyjnych - stare gdy zaległość powstała przed 2016 r. i nowe, gdy powstała później.

6,00 %2014-10-09
7,50 %2013-07-04
7,88 %2013-06-06
8,25 %2013-05-09
8,63 %2013-03-07
9,38 %2013-02-07
9,75 %2013-01-10
10,13 %2012-12-06
10,50 %2012-08-11
10,88 %2012-05-10
10,50 %2011-06-09
10,13 %2011-05-12
9,75 %2011-04-06
9,38 %2011-01-20

1 2
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj wygodnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj