Stopy procentowe składek ZUS
wskaźniki podatkowe, księgowe, gospodarcze

 

1

Stopy procentowe składek ZUSObowiązują od
19,52 %
firma: 9,76 %
pracow: 9,76 %
8,00 %
firma: 6,50 %
pracow: 1,50 %
2,45 %


pracow: 2,45 %
1,80 %
firma: 1,80 %
(0,40 % - 3,60 %)
9,00 %


pracow: 9,00 %
2,45 %
firma: 2,45 %
0,10 %
firma: 0,10 %
1,50 %
firma: 1,50 %
2015-04-01

W tabeli podano stawki składek odprowadzanych do ZUS, a także sposób ich finansowania w przypadku zatrudnienia (przez firmę albo przez pracownika, zleceniobiorcę itp.). Przedsiębiorcy finansują w całości wszystkie składki z własnych środków.

Przedsiębiorcy czy zleceniobiorcy mogą - ale nie muszą - opłacać dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Przedsiębiorcy nie opłacają za siebie składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP), a w przypadku ulgi ZUS dla nowych firm może nie wystąpić u nich również składka na Fundusz Pracy (FP) - jeżeli nie mają innych dochodów poza działalnością gospodarczą, lub też gdy dochody te są niewielkie.

Składka na ubezpieczenie wypadkowe podana została wg stopy procentowej dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych. Zgłaszający większą ilość osób do ubezpieczenia wypadkowego ustalają stawkę indywidualnie w zależności od branży i warunków pracy, w ramach określonych w tabeli widełek.

19,52 %
firma: 9,76 %
pracow: 9,76 %
8,00 %
firma: 6,50 %
pracow: 1,50 %
2,45 %


pracow: 2,45 %
1,93 %
firma: 1,93 %
(0,67 % - 3,86 %)
9,00 %


pracow: 9,00 %
2,45 %
firma: 2,45 %
0,10 %
firma: 0,10 %
1,50 %
firma: 1,50 %
2012-04-01
19,52 %
firma: 9,76 %
pracow: 9,76 %
8,00 %
firma: 6,50 %
pracow: 1,50 %
2,45 %


pracow: 2,45 %
1,67 %
firma: 1,67 %
(0,67 % - 3,33 %)
9,00 %


pracow: 9,00 %
2,45 %
firma: 2,45 %
0,10 %
firma: 0,10 %
1,50 %
firma: 1,50 %
2012-02-01
19,52 %
firma: 9,76 %
pracow: 9,76 %
6,00 %
firma: 4,50 %
pracow: 1,50 %
2,45 %


pracow: 2,45 %
1,67 %
firma: 1,67 %
(0,67 % - 3,33 %)
9,00 %


pracow: 9,00 %
2,45 %
firma: 2,45 %
0,10 %
firma: 0,10 %
1,50 %
firma: 1,50 %
2010-01-01
19,52 %
firma: 9,76 %
pracow: 9,76 %
6,00 %
firma: 4,50 %
pracow: 1,50 %
2,45 %


pracow: 2,45 %
1,67 %
firma: 1,67 %
(0,67 % - 3,33 %)
9,00 %


pracow: 9,00 %
2,45 %
firma: 2,45 %
0,10 %
firma: 0,10 %
0,00 %
firma: 0,00 %
2009-04-01
19,52 %
firma: 9,76 %
pracow: 9,76 %
6,00 %
firma: 4,50 %
pracow: 1,50 %
2,45 %


pracow: 2,45 %
1,80 %
firma: 1,80 %
(0,90 % - 3,60 %)
9,00 %


pracow: 9,00 %
2,45 %
firma: 2,45 %
0,10 %
firma: 0,10 %
0,00 %
firma: 0,00 %
2008-01-01
19,52 %
firma: 9,76 %
pracow: 9,76 %
10,00 %
firma: 6,50 %
pracow: 3,50 %
2,45 %


pracow: 2,45 %
1,80 %
firma: 1,80 %
(0,90 % - 3,60 %)
9,00 %


pracow: 9,00 %
2,45 %
firma: 2,45 %
0,10 %
firma: 0,10 %
0,00 %
firma: 0,00 %
2007-01-01
19,52 %
firma: 9,76 %
pracow: 9,76 %
13,00 %
firma: 6,50 %
pracow: 6,50 %
2,45 %


pracow: 2,45 %
1,80 %
firma: 1,80 %
(0,90 % - 3,60 %)
8,75 %


pracow: 8,75 %
2,45 %
firma: 2,45 %
0,10 %
firma: 0,10 %
0,00 %
firma: 0,00 %
2006-04-01
19,52 %
firma: 9,76 %
pracow: 9,76 %
13,00 %
firma: 6,50 %
pracow: 6,50 %
2,45 %


pracow: 2,45 %
1,93 %
firma: 1,93 %
(0,97 % - 3,86 %)
8,75 %


pracow: 8,75 %
2,45 %
firma: 2,45 %
0,10 %
firma: 0,10 %
0,00 %
firma: 0,00 %
2006-01-01
19,52 %
firma: 9,76 %
pracow: 9,76 %
13,00 %
firma: 6,50 %
pracow: 6,50 %
2,45 %


pracow: 2,45 %
1,93 %
firma: 1,93 %
(0,97 % - 3,86 %)
8,50 %


pracow: 8,50 %
2,45 %
firma: 2,45 %
0,15 %
firma: 0,15 %
0,00 %
firma: 0,00 %
2005-01-01
19,52 %
firma: 9,76 %
pracow: 9,76 %
13,00 %
firma: 6,50 %
pracow: 6,50 %
2,45 %


pracow: 2,45 %
1,93 %
firma: 1,93 %
(0,97 % - 3,86 %)
8,25 %


pracow: 8,25 %
2,45 %
firma: 2,45 %
0,15 %
firma: 0,15 %
0,00 %
firma: 0,00 %
2004-01-01
19,52 %
firma: 9,76 %
pracow: 9,76 %
13,00 %
firma: 6,50 %
pracow: 6,50 %
2,45 %


pracow: 2,45 %
1,93 %
firma: 1,93 %
(0,97 % - 3,86 %)
8,00 %


pracow: 8,00 %
2,45 %
firma: 2,45 %
0,15 %
firma: 0,15 %
0,00 %
firma: 0,00 %
2003-01-01
19,52 %
firma: 9,76 %
pracow: 9,76 %
13,00 %
firma: 6,50 %
pracow: 6,50 %
2,45 %


pracow: 2,45 %
1,62 %
firma: 1,62 %
(1,62 % - 1,62 %)
7,75 %


pracow: 7,75 %
2,45 %
firma: 2,45 %
0,08 %
firma: 0,08 %
0,00 %
firma: 0,00 %
2001-01-01
19,52 %
firma: 9,76 %
pracow: 9,76 %
13,00 %
firma: 6,50 %
pracow: 6,50 %
2,45 %


pracow: 2,45 %
1,62 %
firma: 1,62 %
(1,62 % - 1,62 %)
7,50 %


pracow: 7,50 %
2,45 %
firma: 2,45 %
0,08 %
firma: 0,08 %
0,00 %
firma: 0,00 %
1999-07-01
19,52 %
firma: 9,76 %
pracow: 9,76 %
13,00 %
firma: 6,50 %
pracow: 6,50 %
2,45 %


pracow: 2,45 %
1,62 %
firma: 1,62 %
(1,62 % - 1,62 %)
7,50 %


pracow: 7,50 %
2,45 %
firma: 2,45 %
0,00 %
firma: 0,00 %
0,00 %
firma: 0,00 %
1999-01-01

1
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj wygodnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj