Interpretacje do przepisu
art. 16 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


10/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.353.2019.1.MM
     ∟Należności wypłacane Audytorom z tytułu diet i zwrotu kosztów dojazdu oraz innych kosztów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej - w związku z wykonywaniem przez nich podróży w ramach: umów zlecenia, umów o świadczenie usług i umów o dzieło stanowią/będą stanowiły przychód z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Ww. przychód jest/będzie jednak zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości określonej w tym rozporządzeniu, pod warunkiem spełnienia przesłanek wynikających z art. 21 ust. 13 ww. ustawy.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.209.2019.2.KF
     ∟Obowiązki płatnika.

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.201.2019.2.JK3
     ∟Obowiązki płatnika w zw. z wypłaceniem zleceniobiorcom(opiekunom) diet i innych kosztów podróży.

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.268.2019.1.MS
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłacaniem zleceniobiorcom diet

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.48.2019.1.DS
     ∟Obowiązki płatnika – w zw. z wypłacaniem zleceniobiorcom (opiekunkom) diet i innych kosztów podróży.

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.592.2018.4.IR
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłacaniem zleceniobiorcom diet oraz zwrotu innych kosztów podróży

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.580.2018.5.ID
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłacaniem zleceniobiorcom diet oraz zwrotu innych kosztów podróży

2019.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.597.2018.2.MS
     ∟obowiązki płatnika w związku z pokrywaniem bądź zwrotem przez Spółkę kosztów przejazdów

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBII/1/415-1032/14-1/HK
     ∟Jakie są obowiązki płatnika dotyczące zwolnienia z opodatkowania wypłaconych zleceniobiorcom diet oraz zwrotu kosztów w związku z odbywaniem przez nich podróży?

2017.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB4.4511.1318.2016.1.JM
     ∟zwolnienie świadczeń udzielonych przez fundację w ramach pomocy społecznej.

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj