Interpretacje do przepisu
art. 2 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


630/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 2 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.461.2019.2.EW
     ∟Uznanie Wnioskodawcy za podatnika w związku z planowaną sprzedażą działek.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.411.2019.2.SJ
     ∟Uznane Powiatu za podatnika z tytułu wydzierżawiania na rzecz kół łowieckich obwodów łowieckich oraz zwolnienia od podatku dla dzierżawy obwodów łowieckich.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.384.2019.2.SS
     ∟Podleganie opodatkowaniu sprzedaży działki.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.458.2019.6.MSU
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT dostawy działki

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.463.2019.2.ZD
     ∟Opodatkowanie sprzedaży działek.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.372.2019.3.EW
     ∟Opodatkowanie planowanej sprzedaży nieruchomości.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.576.2019.1.KM
     ∟Spółka cywilna jest podmiotem, który może posiadać status rolnika ryczałtowego, o ile nie jest/nie będzie obowiązana na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zatem przy spełnieniu ww. warunku dostawa produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej (chowu zwierząt futerkowych) dokonywana przez utworzoną spółkę cywilną, może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.299.2019.3.AK
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży działek rolnych

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.288.2019.3.AP
     ∟Opodatkowanie planowanej sprzedaży działek gruntu.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.333.2019.2.AP
     ∟- uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT zobowiązanego do zapłaty podatku w związku z czynnością sprzedaży działek nr 7 oraz 8 (pytanie oznaczone we wniosku nr 1);- uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT zobowiązanego do zapłaty podatku w związku z czynnością sprzedaży działek nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (pytanie oznaczone we wniosku nr 2);- zwolnienie pod podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, czynności sprzedaży działek nr 7 oraz 8 (pytanie oznaczone we wniosku nr 3);- opodatkowanie podatkiem VAT czynności sprzedaży działek gruntu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 wg stawki podatku w wysokości 23% (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.330.2019.3.KS
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu realizacji inwestycji dotyczącej utwardzenia nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności rolniczej oraz na cele osobiste, brak prawa do odliczenia 100% podatku VAT z tytułu realizacji inwestycji dotyczącej utwardzenia nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności rolniczej oraz na cele osobiste.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.471.2019.2.MWJ
     ∟Obowiązek wystawiania przez Wnioskodawczynię na rzecz męża faktur dokumentujących dostawę wytworzonej energii elektrycznej.

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.406.2019.4.EZ
     ∟Wnioskodawca dokonując sprzedaży przysługującego mu udziału w działce nie będzie działał w charakterze podatnika VAT, a w konsekwencji dostawa ww. działki nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.439.2019.2.WL
     ∟obowiązek rejestracji jako podatnika podatku VAT, opodatkowanie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oraz stawki podatku VAT dla tej transakcji.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.366.2019.4.IP
     ∟Uznanie Wnioskodawczyni za podatnika podatku od towarów i usług w związku ze sprzedażą działek rolnych.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.410.2019.1.IP
     ∟Status Wnioskodawczyni w przypadku prowadzenia odrębnego gospodarstwa rolnego oraz prawidłowość dokumentowania sprzedaży dokonywanej przez Wnioskodawczynię.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.443.2019.1.KS
     ∟Zwolnienie z opodatkowania usługi odpłatnego udostępnienia (dzierżawa) obwodów łowieckich przez Gminę kołom łowieckim.

2019.09.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.505.2019.1.AZ
     ∟uznanie Powiatu za podatnika VAT z tytułu wydzierżawiania obwodów łowieckich na rzecz kół łowieckich oraz stawka podatku VAT dla dzierżawy obwodów łowieckich

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.363.2019.3.AS
     ∟Zwolnienie od opodatkowania sprzedaży części działki.

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.320.2019.4.ŻR
     ∟niepodleganie opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży działki niezabudowanej oznaczonej nr 7/2

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.340.2019.3.KOM
     ∟zakresie opodatkowania czynności sprzedaży niezabudowanej działki gruntu

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.300.2019.2.EZ
     ∟Opodatkowanie sprzedaży działek.

2019.08.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.342.2019.2.MS
     ∟Opodatkowanie dostawy nieruchomości.

2019.08.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.296.2019.3.WB
     ∟Opodatkowanie sprzedaży działek nr 374/1, 374/2 wraz z udziałem w działce nr 374/4 stanowiącej drogę wewnętrzną.

2019.08.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.270.2019.3.BJ
     ∟Opodatkowania czynności sprzedaży działek.

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.225.2019.3.KT
     ∟w zakresie: nieuznania Wnioskodawczyni za podatnika podatku VAT w związku ze sprzedażą działki nr 142/3, powstałej po podziale działki nr 142/1 zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT czynności sprzedaży ww. działki .

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.265.2019.2.TK
     ∟Podleganie opodatkowaniu sprzedaży nieruchomości niezabudowanych.

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.255.2019.2.MWJ
     ∟Obowiązek wystawiania przez Wnioskodawczynię na rzecz męża faktur dokumentujących dostawę wytworzonej energii elektrycznej, Możliwość dokumentowania przez Wnioskodawczynię dostawy wytworzonej energii elektrycznej na rzecz męża innym dokumentem niż faktura.

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.268.2019.3.KT
     ∟w zakresie niepodlegania opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży udziałów w działkach nr 228/3, 229 i 233

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.254.2019.2.MWJ
     ∟Obowiązek wystawiania przez Wnioskodawczynię na rzecz męża faktur dokumentujących dostawę wytworzonej energii elektrycznej, Możliwość dokumentowania przez

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj