Interpretacje do przepisu
art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1086/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.186.2019.3.MM
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa na podstawie jednej umowy sprzedaży jeżeli przeniesienie własności będzie podzielone na dwa etapy.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.182.2019.3.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy pożyczki.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.288.2019.2.JKU
     ∟skoro omawiana czynność udzielenia pożyczki będzie podlegała regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług oraz będzie z tego podatku zwolniona, to w powyższej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.328.2019.1.ASZ
     ∟Czy nabycie przez Wnioskodawcę kryptowalut za pieniądz tradycyjny za pośrednictwem giełdy kryptowalut podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.284.2019.4.JKU
     ∟Skoro sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nieruchomości, tj. odrębnej własności znajdujących się na tym gruncie budynków, będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, to w tej części opisana we wniosku sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.177.2019.4.MZ
     ∟Czy udzielenie pożyczki Wnioskodawcy przez Województwo X będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.277.2019.4.BD
     ∟Czy Transakcja będzie podlegała opodatkowani podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.174.2019.4.SK
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży Nieruchomości

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.314.2019.4.PM
     ∟Czy na Spółce będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zakupu od Sprzedawcy, Budynków, Naniesień oraz Działek?

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.275.2019.4.BB
     ∟omawiana we wniosku sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z naniesieniami (Sprzedaż Nieruchomości) będzie w całości opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej (nie będzie z tego podatku zwolniona, bo strony transakcji złożą oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług), to do opisanej transakcji sprzedaży Nieruchomości znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w treści art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.271.2019.2.LB
     ∟Czy w przypadku potwierdzenia stanowiska Spółki w zakresie podatku od towarów i usług i uznania, że udzielenie pożyczki stanowi odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, objęte zwolnieniem z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w świetle art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług, zawarcie Umowy Pożyczki, opisanej w stanie faktycznym wniosku jest wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a w konsekwencji na Wnioskodawcy, jako Pożyczkobiorcy, nie ciąży obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, o którym mowa w art. 4 pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.520.2019.3.AB
     ∟opodatkowanie czynności udzielania pożyczek.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.280.2019.7.DK
     ∟Czy na Spółce nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zakupu od Sprzedawcy Nieruchomości, tj. Budynków, naniesień oraz Działek?

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.135.2019.2.SK
     ∟w zakresie skutków podatkowych zawarcia umów pożyczek

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.263.2019.4.MD
     ∟Zatem, skoro nabycie przez Wnioskodawcę wierzytelności z Grupy II, o której mowa we wniosku nie będzie objęte zakresem ustawy o podatku od towarów i usług (co wynika jednoznacznie z ww. interpretacji), to czynność sprzedaży wierzytelności nie będzie korzystać z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.262.2019.4.MD
     ∟Zatem, skoro nabycie przez Wnioskodawcę wierzytelności z Grupy I, o której mowa we wniosku nie będzie objęte zakresem ustawy o podatku od towarów i usług (co wynika jednoznacznie z ww. interpretacji), to czynność sprzedaży wierzytelności nie będzie korzystać z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.209.2019.2.BD
     ∟Czy zawarcie umowy pożyczki – pomiędzy Organem Założycielskim a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, tj. Wnioskodawcą – podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.09.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.283.2019.2.ASZ
     ∟Czy planowana Transakcja będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.258.2019.2.ASZ
     ∟Czy przy zawarciu umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę nr 83/8 kupujący będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.235.2019.2.BD
     ∟Czy w związku z udzieleniem przez Spółki pożyczek na rzecz Wnioskodawcy, po stronie Wnioskodawcy będzie powstawał obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych?

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.233.2019.2.BD
     ∟Czy w związku z udzieleniem przez Spółki pożyczek na rzecz Wnioskodawcy, po stronie Wnioskodawcy będzie powstawał obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych?

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.227.2019.2.PM
     ∟Czy w związku z udzieleniem przez Spółki pożyczek na rzecz Wnioskodawcy, po stronie Wnioskodawcy będzie powstawał obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych?

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.230.2019.2.MD
     ∟Czy w związku z udzieleniem przez Spółki pożyczek na rzecz Wnioskodawcy, po stronie Wnioskodawcy będzie powstawał obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych?

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.231.2019.2.MD
     ∟Czy w związku z udzieleniem przez Spółki pożyczek na rzecz Wnioskodawcy, po stronie Wnioskodawcy będzie powstawał obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych?

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.229.2019.2.LB
     ∟w zakresie skutków podatkowych zawarcia umów pożyczek

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.226.2019.2.LB
     ∟Czy w związku z udzieleniem przez Spółki pożyczek na rzecz Wnioskodawcy, po stronie Wnioskodawcy będzie powstawał obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych?

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.234.2019.2.BD
     ∟Czy w związku z udzieleniem przez Spółki pożyczek na rzecz Wnioskodawcy, po stronie Wnioskodawcy będzie powstawał obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych?

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.217.2019.2.BB
     ∟skoro, udzielenie pożyczek przez Spółki na rzecz Wnioskodawcy podlega uregulowaniom wynikającym z ustawy o podatku od towarów i usług (omawiane pożyczki są z tego podatku zwolnione) – to na mocy art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zawarcie opisanych umów pożyczek, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.219.2019.2.BB
     ∟skoro, udzielenie pożyczek przez Spółki na rzecz Wnioskodawcy podlega uregulowaniom wynikającym z ustawy o podatku od towarów i usług (omawiane pożyczki są z tego podatku zwolnione) – to na mocy art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zawarcie opisanych umów pożyczek, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.220.2019.2.JKU
     ∟skoro udzielenie pożyczek przez Spółki na rzecz Wnioskodawcy podlega uregulowaniom wynikającym z ustawy o podatku od towarów i usług (omawiane pożyczki są z tego podatku zwolnione) – to na mocy art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zawarcie opisanych umów pożyczek, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj