Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 3b lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


402/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3b lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.346.2019.2.JK3
     ∟skutki podatkowe otrzymania kwoty zasądzonej przez Sąd wraz z odsetkami z tytułu kary umownej

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB2/4511-201/16-2/19-S/ENB
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.351.2019.2.MG
     ∟możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu z odsetek oraz możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych za prowadzenie procesu sądowego przeciwko Ubezpieczycielowi

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.242.2019.2.AK
     ∟Czy przedmiotowe odsetki (tzn. odsetki od wygranego odszkodowania od pracodawcy) podlegają opodatkowaniu?

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.270.2019.3.ASZ
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą odszkodowania zasądzonego wyrokiem sądu

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.211.2019.3.JK3
     ∟Skutki podatkowe otrzymania należności zasądzonej wyrokiem Sądu – odsetki ustawowe i odsetki umowne, koszty procesowe.

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.290.2019.2.PP
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu wraz z ustawowymi odsetkami

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.294.2019.2.ASZ
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu wraz z ustawowymi odsetkami

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.293.2019.2.IL
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu wraz z ustawowymi odsetkami

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.292.2019.2.IL
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu wraz z ustawowymi odsetkami

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.245.2019.1.JK3
     ∟Skutki podatkowe wypłaty odszkodowania za utratę wartości nieruchomości wraz z odsetkami.

2019.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.112.2019.4.AK
     ∟Czy odsetki od zadośćuczynienia, odszkodowania i renty wyrównawczej stanowią źródło przychodu podatkowego w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy korzystają z takich samych zwolnień podatkowych jak należność główna?

2019.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.179.2019.3.MH
     ∟Opodatkowanie odsetek ustawowych od otrzymanych świadczeń.

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.203.2019.1.JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanych odsetek od zasądzonego zadośćuczynienia i odszkodowania.

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.200.2019.2.PP
     ∟Opodatkowanie odsetek ustawowych od otrzymanych świadczeń.

2019.06.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.137.2019.2.MT
     ∟Czy pracodawca słusznie uznał odszkodowanie za pozostawanie pracownika bez pracy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę wynikające z ugody sądowej za przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako niepodlegający zwolnieniu od podatku w związku z treścią art. 21 ust. 1 pkt 3b lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.221.2019.1.PP
     ∟Opodatkowanie odsetek ustawowych od otrzymanego zadośćuczynienia.

2019.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.217.2019.2.LS
     ∟Odsetki od odszkodowania (zadośćuczynienia) stanowią dla Wnioskodawcy przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.170.2019.2.JR
     ∟Obowiązek opodatkowania przychodu z odsetek oraz możliwość zaliczenia do kup całości wydatków z faktury za prowadzenie sprawy przeciwko Ubezpieczycielowi.

2019.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.169.2019.2.JR
     ∟Obowiązek opodatkowania przychodu z odsetek oraz możliwość zaliczenia do kup całości wydatków z faktury za prowadzenie sprawy przeciwko Ubezpieczycielowi.

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.183.2019.1.DJ
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odsetek od zadośćuczynienia i odszkodowania.

2019.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.134.2019.2.RR
     ∟opodatkowanie odsetek ustawowych oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie zadośćuczynienia, odszkodowania i renty

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.135.2019.2.JR
     ∟Zwolnienie z opodatkowania otrzymanych odsetek zasądzonych wyrokiem sądowym

2019.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.89.2019.1.JK2
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania (zadośćuczynienia) wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę oraz proporcjonalnej możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z tytułu otrzymania odsetek wydatku na rzecz radcy prawnego.

2019.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.86.2019.1.AG
     ∟Kwoty zasądzonych wyrokiem sądu ustawowych odsetek za zwłokę od odszkodowania, jako niewymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych, stanowią przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

2019.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.142.2019.1.SK
     ∟Zwolnienie z opodatkowania otrzymanych odsetek zasądzonych wyrokiem Sądu.

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.90.2019.1.DJ
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odsetek od zadośćuczynienia – możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego, uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.15.2019.4.IL
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu wraz z ustawowymi odsetkami

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.17.2019.3.MG
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu wraz z ustawowymi odsetkami

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.16.2019.3.MG
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu wraz z ustawowymi odsetkami

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj