Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


138/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.419.2019.1.MH
     ∟W zakresie zwolnienia z opodatkowania należności zagranicznej otrzymywanej w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej ….

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.376.2019.1.JK2
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania należności zagranicznej otrzymywanej w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej (Eurokorpus)

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.394.2019.1.ASZ
     ∟zwolnienie z opodatkowania należności zagranicznej otrzymywanej w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej (…..)

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.320.2019.1.RS
     ∟Zwolnienie z opodatkowania należności zagranicznej otrzymanej w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej.

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.316.2019.1.KP
     ∟Zwolnienia z opodatkowania należności zagranicznej otrzymywanej w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej (Eurokorpusu).

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.333.2019.1.MH
     ∟W zakresie zwolnienia z opodatkowania należności zagranicznej otrzymywanej w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.291.2019.1.PW
     ∟Zwolnienie z opodatkowania należności zagranicznej otrzymywanej w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej (Eurokorpusu).

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.383.2019.1.IR
     ∟Zwolnienie od podatku dochodowego należności zagranicznej wypłaconej w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa.

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.297.2019.1.JM
     ∟Należność zagraniczna.

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.322.2019.1.MH
     ∟W zakresie zwolnienia z opodatkowania należności zagranicznej otrzymywanej w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej Eurokorpus

2019.08.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.321.2019.1.SK
     ∟W zakresie zwolnienia z opodatkowania należności zagranicznej otrzymywanej w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej ….

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.190.2019.1.AK
     ∟Należność zagraniczna wypłacana Wnioskodawcy jako żołnierzowi zawodowemu, w związku z pełnieniem służby w składzie jednostki wojskowej, której celem jest stałe wspieranie i wzmacnianie sił tworzących ją państw, sił sojuszniczych w różnych formach, zarówno w czasie pokoju, jak i kryzysu i konfliktu zbrojnego, oraz bierze udział w operacjach i misjach pokojowych NATO i UE, wzmacnia siły sojusznicze NATO i UE w wykonywaniu obowiązków w czasie pokoju, kryzysu i konfliktu zbrojnego (w ramach funkcjonowania grup bojowych Unii Europejskiej i sił szybkiego reagowania NATO – NRF), korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.223.2019.1.JK2
     ∟Zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 83 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - żołnierz.

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.110.2019.4.MH
     ∟W zakresie zwolnienia z opodatkowania należności zagranicznej otrzymywanej w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.282.2018.2.ENB
     ∟Zwolnienie od podatku należności zagranicznej, otrzymywanej w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa w składzie międzynarodowej jednostki wojskowej.

2018.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.283.2018.1.MP
     ∟zwolnienie od podatku należności zagranicznej, otrzymywanej w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej (Eurokorpus)

2018.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.220.2018.2.BO
     ∟Możliwość zwolnienia od podatku należności zagranicznej, otrzymywanej w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej (Eurokorpus)

2017.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB4/4160-47/13/17-8/S/JM
     ∟W zakresie zwolnienia z opodatkowania należności zagranicznych otrzymywanych przez żołnierza zawodowego pełniącego służbę poza granicami kraju.

2015.09.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-545/15-4/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2015.04.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-83/10/13-S/15-S/BK
     ∟Czy należność zagraniczna wypłacana żołnierzom zawodowym, pełniącym służbę poza granicami państwa jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych w myśl art. 21 ust.1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2015.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-581/14-6/JR
     ∟Zwolnienie z opodatkowania należności zagranicznych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa w latach 2011-2014?

2014.07.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-506/11/14-S/IL
     ∟Zwolnienia od podatku dochodowego należności zagranicznej wypłacanej żołnierzowi zawodowemu.

2014.05.30 - Minister Finansów - DD3/033/294/13/IMD/RD-50643/14
     ∟W przypadku Wnioskodawcy spełniony jest warunek realizacji celu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o pdof w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2011 r. Tym samym prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wypłacana przez Centralę Wojskowe Misje Pokojowe należność zagraniczna z tytułu pełnienia służby poza granicami państwa w celu wzmocnienia sił państw sojuszniczych, korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o pdof.

2014.04.11 - Minister Finansów - DD3/033/293/13/IMD/RD-35212/14
     ∟wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania należności zagranicznej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2014.03.04 - Minister Finansów - DD3/033/31/MCA/14/RD-21209/14
     ∟Czy należność zagraniczna wypłacana żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami państwa, jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2014.03.03 - Minister Finansów - DD3/033/30/MCA/14/RD-20636/14
     ∟Czy i na jakich zasadach otrzymywany przez Wnioskodawcę dodatek zagraniczny zwolniony jest z podatku dochodowego od osób fizycznych?

2014.02.26 - Minister Finansów - DD3/033/29/MCA/14/RD-19093/14
     ∟Zwolnienie od opodatkowania należności zagranicznej wypłacanej żołnierzowi zawodowemu pełniącemu służbę poza granicami państwa.

2013.12.12 - Minister Finansów - DD3/033/296/MCA/13/RD-128848/13
     ∟W przypadku Wnioskodawcy pełniącego służbę poza granicami państwa polskiego w celu udziału w misji pokojowej, spełniony jest warunek realizacji celu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy opdof w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2011 r. Tym samym prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że od otrzymywanej należności zagranicznej nie powinien być pobierany podatek dochodowy. Przedmiotowa należność korzysta ze zwolnienia na podstawie 21 ust. 1 pkt 83 ustawy opdof.

2013.12.12 - Minister Finansów - DD3/033/295/MCA/13/RD-128817/13
     ∟W przypadku Wnioskodawcy pełniącego służbę poza granicami państwa polskiego w celu udziału w misji pokojowej, spełniony jest warunek realizacji celu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy opdof w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2011 r. Tym samym prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że otrzymywana należność zagraniczna, podlega zwolnieniu podatkowemu, o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy opdof.

2013.12.11 - Minister Finansów - DD3/033/274/MCA/13/RD-128340/13
     ∟CIT - w zakresie zwolnienia od opodatkowania należności zagranicznej wypłacanej żołnierzowi zawodowemu.

1 2 3 4 5

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj