Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 83 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


21/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 83 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.419.2019.1.MH
     ∟W zakresie zwolnienia z opodatkowania należności zagranicznej otrzymywanej w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej ….

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.376.2019.1.JK2
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania należności zagranicznej otrzymywanej w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej (Eurokorpus)

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.394.2019.1.ASZ
     ∟zwolnienie z opodatkowania należności zagranicznej otrzymywanej w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej (…..)

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.320.2019.1.RS
     ∟Zwolnienie z opodatkowania należności zagranicznej otrzymanej w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej.

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.316.2019.1.KP
     ∟Zwolnienia z opodatkowania należności zagranicznej otrzymywanej w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej (Eurokorpusu).

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.333.2019.1.MH
     ∟W zakresie zwolnienia z opodatkowania należności zagranicznej otrzymywanej w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.291.2019.1.PW
     ∟Zwolnienie z opodatkowania należności zagranicznej otrzymywanej w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej (Eurokorpusu).

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.297.2019.1.JM
     ∟Należność zagraniczna.

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.383.2019.1.IR
     ∟Zwolnienie od podatku dochodowego należności zagranicznej wypłaconej w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa.

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.322.2019.1.MH
     ∟W zakresie zwolnienia z opodatkowania należności zagranicznej otrzymywanej w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej Eurokorpus

2019.08.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.321.2019.1.SK
     ∟W zakresie zwolnienia z opodatkowania należności zagranicznej otrzymywanej w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej ….

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.190.2019.1.AK
     ∟Należność zagraniczna wypłacana Wnioskodawcy jako żołnierzowi zawodowemu, w związku z pełnieniem służby w składzie jednostki wojskowej, której celem jest stałe wspieranie i wzmacnianie sił tworzących ją państw, sił sojuszniczych w różnych formach, zarówno w czasie pokoju, jak i kryzysu i konfliktu zbrojnego, oraz bierze udział w operacjach i misjach pokojowych NATO i UE, wzmacnia siły sojusznicze NATO i UE w wykonywaniu obowiązków w czasie pokoju, kryzysu i konfliktu zbrojnego (w ramach funkcjonowania grup bojowych Unii Europejskiej i sił szybkiego reagowania NATO – NRF), korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.223.2019.1.JK2
     ∟Zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 83 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - żołnierz.

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.110.2019.4.MH
     ∟W zakresie zwolnienia z opodatkowania należności zagranicznej otrzymywanej w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.282.2018.2.ENB
     ∟Zwolnienie od podatku należności zagranicznej, otrzymywanej w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa w składzie międzynarodowej jednostki wojskowej.

2018.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.283.2018.1.MP
     ∟zwolnienie od podatku należności zagranicznej, otrzymywanej w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej (Eurokorpus)

2018.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.220.2018.2.BO
     ∟Możliwość zwolnienia od podatku należności zagranicznej, otrzymywanej w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej (Eurokorpus)

2017.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB4/4160-47/13/17-8/S/JM
     ∟W zakresie zwolnienia z opodatkowania należności zagranicznych otrzymywanych przez żołnierza zawodowego pełniącego służbę poza granicami kraju.

2011.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-801/11-2/MP
     ∟Czy prawidłowym jest zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów żołnierza zawodowego, osiągniętych z tytułu otrzymywania przez niego zapomóg, które zostały przyznane w związku z pełnieniem przez niego służby w składzie jednostki wojskowej użytej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1117 ze zm.)?

2011.05.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-123/11-4/JS
     ∟Otrzymywane przez pracowników zatrudnionych w Polsce skierowanych do wykonywania pracy poza granicami państwa – w polskich kontyngentach wojskowych, wynagrodzenie miesięczne w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz dodatek wojenny i dodatek zagraniczny przyznane na podstawie odrębnych przepisów korzystają ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, nie mieszczą się w zakresie należności pieniężnych wolnych od podatku i stanowią przychód pracownika, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawy podatkowej.

2011.05.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-87/11-4/JK
     ∟zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym nagród uznaniowych, nagród pieniężnych oraz nagród rzeczowych wypłacanych żołnierzom zawodowym w związku z użyciem w konflikcie zbrojnym poza granicami państwa

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj