Interpretacje do przepisu
art. 22a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


738/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.283.2019.2.MPŁ
     ∟Czy w związku z zamiarem wprowadzenia lokalu mieszkalnego do ewidencji środków trwałych i w związku z opisanymi wyżej okolicznościami, Wnioskodawca może ustalić wartość lokalu mieszkalnego zgodnie z art. 22g ust. 8 i 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.169.2019.3.IM
     ∟Koszty uzyskania przychodów – inwestycja drogowa na gruncie należącym do Skarbu Państwa.

2019.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.365.2019.2.AC
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od Nieruchomości dokonywanych po 1 stycznia 2018 r., ustalenia wartości początkowej Nieruchomości, ustalenia dochodu ze sprzedaży Nieruchomości oraz ustalenia dochodu z wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej w postaci Nieruchomości.

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.215.2019.1.MM
     ∟Amortyzacja środków trwałych używanych sezonowo.

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.327.2019.1.AC
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych.

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.326.2019.1.AC
     ∟Skutki podatkowe wycofania nieruchomości z ewidencji środków trwałych.

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.263.2019.1.KS1
     ∟możliwości uznania za inwestycję w obcym środku trwałym nakładów poniesionych przez spółkę cywilną na nieruchomość stanowiącą własność wspólników tej spółki, możliwości zakwalifikowania nakładów na nieruchomość dokonanych przez spółkę cywilną jako nakłady zwiększające wartość początkową w jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni, sposobu ustalenia wartości początkowej budynku w jednoosobowej działalności Wnioskodawczyni oraz skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości stanowiącej środek trwały w jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni

2019.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.245.2019.2.AD
     ∟Prawo do 10 letniego okresu amortyzacyjnego (10% stawka amortyzacyjna w stosunku rocznym) w odniesieniu do amortyzacji lokalu mieszkalnego będącego ujawnionym środkiem trwałym w mojej działalności?

2019.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.121.2019.4.MW
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.249.2019.2.ES
     ∟Ustalenie wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym.

2019.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.185.2019.1.DP
     ∟Czy Wnioskodawca będzie mógł przyjąć wybudowany budynek garażowy wraz z dojazdem z drogi publicznej i placem manewrowym jako jeden środek trwały w wykonywanej działalności gospodarczej, podlegający amortyzacji od pełnej wartości początkowej?

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.109.2019.3.RK
     ∟Zbycie udziału w nieruchomości

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.111.2019.1.PSZ
     ∟Czy planowana czynność odpłatnego zbycia udziału Wnioskodawcy w Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.178.2019.1.IF
     ∟Sprzedaż lokali mieszkalnych oraz garażu wraz z gruntem na którym są posadowione należy ocenić w kontekście przesłanek z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast sprzedaż lokalu usługowego wraz z gruntem, na którym jest on posadowiony, wykorzystywanego do działalności gospodarczej Wnioskodawcy, należy ocenić w kontekście przesłanek art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.04.29 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8220.31.2018.CRS
     ∟w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup wyposażenia wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z dostosowaniem części nieruchomości do wykonywania działalności gospodarczej.

2019.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.116.2019.2.AC
     ∟możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup lokali mieszkalnych

2019.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.70.2019.1.KU
     ∟amortyzacji nabytego lokalu mieszkalnego

2019.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.603.2018.1.IF
     ∟Wnioskodawca może dokonać amortyzacji liniowej do ww. używanego lokalu mieszkalnego, z zastosowaniem indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.469.2018.1.KU
     ∟możliwości zaliczenia wydatków na zakup wyposażenia do kosztów uzyskania przychodów

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.444.2018.1.KU
     ∟ustalenie wartości początkowej mieszkania

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.287.2018.3.WR
     ∟Amortyzacja środków trwałych – zakupionych oraz nabytych w drodze darowizny.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.239.2018.2.MC
     ∟Amortyzacja podatkowa środka trwałego.

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.400.2018.2.RK
     ∟Skutki podatkowe zbycia działek

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.329.2018.2.KF
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.380.2018.2.DJD
     ∟Ustalenie wartości początkowej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji dla lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem najmu.

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.365.2018.2.RK
     ∟Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do lokali powstałych z podziału większego lokalu.

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.194.2018.2.BC
     ∟1. Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części wyburzonego budynku, 2. Możliwość zaliczenia do wartości początkowej nowo wytworzonego środka trwałego kosztów rozbiórki wyburzonego budynku.

2018.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.299.2018.1.MD
     ∟Ustalenie wartości początkowej środka trwałego (wartość ustalona na podstawie wyceny dokonanej przez podatnika)

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.248.2018.1.GM
     ∟Ustalenie dochodu z najmu nieruchomości, indywidualna stawka amortyzacji.

2018.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.143.2018.3.KP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie amortyzacji podatkowej zabudowanej nieruchomości gruntowej wniesionej w formie wkładu do spółki cywilnej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj