Interpretacje do przepisu
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1889/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.375.2019.1.MG
     ∟w zakresie obowiązków płatnika związanych z wypłatą za jego pośrednictwem odsetek i dyskonta z listów zastawnych i obligacji

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.433.2019.1.PR
     ∟w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie Wnioskodawcy, jako pozostającego w spółce kapitałowej udziałowca, związanych z umorzeniem udziałów bez wynagrodzenia posiadanych przez innego udziałowca spółki

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.431.2019.1.PR
     ∟w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie Wnioskodawcy, jako pozostającego w spółce kapitałowej udziałowca, związanych z umorzeniem udziałów bez wynagrodzenia posiadanych przez innego udziałowca spółki

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.329.2019.2.IR
     ∟Skutki podatkowe automatycznego umorzenia udziałów

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.245.2019.5.ID
     ∟w zakresie obowiązków płatnika związanych z umorzeniem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnikowi będącemu osoba fizyczną

2019.05.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB3.4511.27.2016.11.SJ
     ∟moment powstania przychodu w związku ze zbyciem udziałów w celu ich umorzenia

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.194.2019.1.AK
     ∟Dotyczy obowiązków płatnika związanych z dobrowolnym umorzeniem udziałów.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB3.4511.42.2016.9.19-S.IS
     ∟Moment powstania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością celem umorzenia.

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.69.2019.1.DS
     ∟Koszty uzyskania przychodów z tytułu umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny.

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB3.4511.67.2016.9.19-S.IS
     ∟Moment powstania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością celem umorzenia.

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.66.2019.2.MST
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą wspólnikowi wynagrodzenia za udziały nabyte w celu ich umorzenia.

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.224.2019.1.AC
     ∟obowiązki spółki z o.o. jako płatnika w związku z dobrowolnym umorzeniem udziałów za wynagrodzeniem

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.61.2019.1.AA
     ∟Obowiązki płatnika związane z umorzeniem udziałów w spółce z o.o.

2019.03.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.82.2019.1.PR
     ∟w zakresie skutków podatkowych dobrowolnego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.636.2018.2.MG
     ∟W zakresie skutków podatkowych umorzenia dobrowolnego udziałów w spółce z o.o.

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.635.2018.2.MG
     ∟W zakresie skutków podatkowych umorzenia dobrowolnego udziałów w spółce z o.o.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.395.2018.2.MG
     ∟Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów w związku z dobrowolnym umorzeniem udziałów w spółce kapitałowej.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.439.2018.2.MG
     ∟Obowiązków płatnika związanych z dobrowolnym umorzeniem udziałów.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.438.2018.2.AK1
     ∟Skutki podatkowe dobrowolnego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.413.2018.2.MG
     ∟Obowiązków płatnika związanych z dobrowolnym umorzeniem udziałów.

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.428.2018.1.DS
     ∟skutki podatkowe związane z dobrowolnym umorzeniem udziałów przez innego wspólnika

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.145.2018.4.MS
     ∟obowiązki płatnika w związku z dobrowolnym umorzeniem akcji

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.143.2018.2.KS
     ∟obowiązki płatnika i obowiązki informacyjne w związku z dobrowolnym umorzeniem akcji bez wynagrodzenia

2017.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.272.2017.1.DJ
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia dochodu z tytułu dobrowolnego umorzenia za wynagrodzeniem udziałów nabytych w drodze darowizny.

2017.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.200.2017.1.JW
     ∟Skutki podatkowe dla wspólnika pozostającego w Spółce z tytułu umorzenia udziałów innego wspólnika

2017.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.201.2017.1.JW
     ∟Skutki podatkowe dla wspólnika pozostającego w Spółce z tytułu umorzenia udziałów innego wspólnika

2017.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.202.2017.1.JW
     ∟Skutki podatkowe dla wspólnika pozostającego w Spółce z tytułu umorzenia udziałów innego wspólnika

2017.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.199.2017.1.JW
     ∟Skutki podatkowe dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia.

2017.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB3/4511-355/15-14/17-S/JŚ
     ∟Koszty uzyskania przychodu z tytułu automatycznego lub przymusowego umorzenia udziałów objętych w zamian za aport.

2017.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB3/4511-355/15-15//17-S/JŚ
     ∟Koszty uzyskania przychodu z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów objętych w zamian za aport.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj