Interpretacje do przepisu
art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


666/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.257.2019.5.MC
     ∟Skutki podatkowe podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.279.2019.1.MW
     ∟Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.278.2019.1.WS
     ∟Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.433.2019.1.PR
     ∟w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie Wnioskodawcy, jako pozostającego w spółce kapitałowej udziałowca, związanych z umorzeniem udziałów bez wynagrodzenia posiadanych przez innego udziałowca spółki

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.431.2019.1.PR
     ∟w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie Wnioskodawcy, jako pozostającego w spółce kapitałowej udziałowca, związanych z umorzeniem udziałów bez wynagrodzenia posiadanych przez innego udziałowca spółki

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.367.2019.2.IS
     ∟Powstanie obowiązku w podatku dochodowym z tytułu podziału przez wydzielenie poprzez zawiązanie nowej spółki.

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.368.2019.2.AC
     ∟Powstanie obowiązku w podatku dochodowym z tytułu podziału przez wydzielenie poprzez zawiązanie nowej spółki.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.343.2018.1.AGR
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.334.2018.1.JK
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.332.2018.1.JK
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.333.2018.1.JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.428.2018.1.DS
     ∟skutki podatkowe związane z dobrowolnym umorzeniem udziałów przez innego wspólnika

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.337.2018.2.JG1
     ∟Koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.336.2018.2.JG1
     ∟Koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.146.2018.2.MC
     ∟Skutki podatkowe podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie.

2018.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.100.2018.4.ES
     ∟Skutki podatkowe podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie.

2018.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.112.2018.5.MK
     ∟Zakresie skutków podatkowych związanych z planowanym podziałem spółki kapitałowej przez wydzielenie.

2018.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.93.2018.4.AK1
     ∟Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że skoro zarówno majątek pozostały w Spółce (Dział Galerii Handlowej), jak i majątek wydzielany i przekazywany do Spółki Przejmującej (Dział Parku Handlowego) będą spełniać wymogi definicji Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z tym po stronie Wnioskodawcy, jako wspólnika, na moment podziału spółki przez wydzielenie, nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2018.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.94.2018.4.AK1
     ∟Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że skoro zarówno majątek pozostały w Spółce (Dział Galerii Handlowej), jak i majątek wydzielany i przekazywany do Spółki Przejmującej (Dział Parku Handlowego) będą spełniać wymogi definicji Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z tym po stronie Wnioskodawcy, jako wspólnika, na moment podziału spółki przez wydzielenie, nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.92.2018.4.AK1
     ∟Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że skoro zarówno majątek pozostały w Spółce (Dział Galerii Handlowej), jak i majątek wydzielany i przekazywany do Spółki Przejmującej (Dział Parku Handlowego) będą spełniać wymogi definicji Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z tym po stronie Wnioskodawcy, jako wspólnika, na moment podziału spółki przez wydzielenie, nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.88.2018.4.MZ
     ∟Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że skoro zarówno majątek pozostały w Spółce (Dział Galerii Handlowej), jak i majątek wydzielany i przekazywany do Spółki Przejmującej (Dział Parku Handlowego) będą spełniać wymogi definicji Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z tym po stronie Wnioskodawcy, jako wspólnika, na moment podziału spółki przez wydzielenie, nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2018.05.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.99.2018.4.AK
     ∟Czy w opisywanym zdarzeniu przyszłym, w przypadku Podziału Spółki majątek pozostały w Spółce (Dział Galerii Handlowej) oraz majątek wydzielany i przekazywany do Spółki Przejmującej (Dział Parku Handlowego) spełniać będą wymogi definicji ZCP w rozumieniu art. 5a pkt 4 Ustawy PIT? Czy w przypadku planowanego Podziału, po stronie Wnioskodawcy, powstanie przychód, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy PIT.

2018.05.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.103.2018.4.KW1
     ∟Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że skoro zarówno majątek pozostały w Spółce (Dział Galerii Handlowej), jak i majątek wydzielany i przekazywany do Spółki Przejmującej (Dział Parku Handlowego) będą spełniać wymogi definicji Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z tym po stronie Wnioskodawcy, jako wspólnika, na moment podziału spółki przez wydzielenie, nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.89.2018.4.JG1
     ∟Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że skoro zarówno majątek pozostały w Spółce (Dział Galerii Handlowej), jak i majątek wydzielany i przekazywany do Spółki Przejmującej (Dział Parku Handlowego) będą spełniać wymogi definicji Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z tym po stronie Wnioskodawcy, jako wspólnika, na moment podziału spółki przez wydzielenie, nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.243.2017.2.MC
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodu podatkowego z tytułu przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową.

2018.01.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.362.2017.2.IR
     ∟skutki podatkowe podziału przez wydzielenie poprzez zawiązanie nowej spółki

2018.01.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.361.2017.2.IR
     ∟skutki podatkowe podziału przez wydzielenie poprzez zawiązanie nowej spółki, skutki podatkowe podziału przez wydzielenie poprzez zawiązanie nowej spółki

2017.12.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.178.2017.2.DS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie: - opodatkowania udziałowców z tytułu podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie, - obowiązków płatnika związanych z podziałem spółki kapitałowej przez wydzielenie.

2017.09.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBI/1/415-727/13-1/BS
     ∟w zakresie skutków podatkowych podjęcia przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez przekazanie na ten kapitał zysków spółki, w tym zysków z lat ubiegłych zgromadzonych na jej kapitale zapasowym.

2017.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBI/1/415-723/13-1/BS
     ∟w zakresie skutków podatkowych podjęcia przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez przekazanie na ten kapitał środków spółki zgromadzonych na kapitale zapasowym, pochodzących z tzw. agio emisyjnego z poprzednich emisji akcji.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj