Interpretacje do przepisu
art. 29 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3086/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 29 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.490.2019.2.AJ
     ∟Dostawa działek gruntu niezabudowanego korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Natomiast dostawa grunt zabudowanego korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ponieważ nastąpiło po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia. Wnioskodawca ma prawo do wystawienia faktur korygujących do faktur dokumentujących dostawy działek dokonaną wcześniej.

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.354.2019.2.EG
     ∟Zwolnienie z podatku VAT planowanej sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkami

2019.08.23 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP8.8101.19.2019.IDG
     ∟Opodatkowanie czynności przeniesienia praw do znaków towarowych i środków pieniężnych, określenia podstawy opodatkowania oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.344.2019.2.MC
     ∟w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działek nr 56/1, 46 i 256 wraz ze znajdującymi się na nich Naniesieniami

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.346.2019.1.AW
     ∟Nieuznanie dostawy nieruchomości zabudowanej za transakcję zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, opodatkowanie przez sprzedawcę tej dostawy stawką podatku w wysokości 23%, a także prawo do odliczenia podatku naliczonego przez nabywcę.

2019.08.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.383.2019.3.AT
     ∟Zastosowanie zwolnienia od podatku dla czynności dostawy budynku.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.226.2019.2.AD
     ∟Dotyczy braku uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych za przedsiębiorstwo lub za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, obowiązku opodatkowania dostawy budynku i budowli 23% stawką podatku oraz prawa do odliczenia podatku związanego z tą transakcją.

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.285.2019.1.APR
     ∟Zwolnienie od podatku sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z udziałami w gruncie i częściach wspólnych, znajdujących się na nieruchomości.

2019.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.191.2019.2.SM
     ∟zwolnienia z opodatkowania sprzedaży nieruchomości w trybie licytacji komorniczej

2019.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.283.2019.1.JC
     ∟Zwolnienia od podatku sprzedaży pięciu lokali mieszkalnych i jednego lokalu użytkowego

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.261.2019.1.AP
     ∟Zwolnienie od podatku czynności sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkami.

2019.05.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.212.2019.1.JC
     ∟Występowania w roli podatnika podatku od towarów i usług w ramach dokonanej transakcji zamiany nieruchomości, korzystania ze zwolnienia dostawy nieruchomości w ramach transakcji zamiany oraz określenia podstawy opodatkowania dla dostawy nieruchomości w ramach transakcji zamiany.

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.177.2019.2.AT
     ∟Zastosowanie zwolnienia od podatku dla czynności dostawy budynków w drodze aportu lub sprzedaży.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.161.2019.1.NK
     ∟Dostawa nieruchomości zabudowanej będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.152.2019.1.AP
     ∟Opodatkowanie sprzedaży działki zabudowanej częścią budynku mieszkalnego.

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 112-KDIL2-2.4012.103.2019.2.AP
     ∟Stawka podatku od towarów i usług dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców Gminy z tytułu wkładu własnego na realizację instalacji OZE; moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wkładu własnego mieszkańców Gminy na realizację instalacji OZE; opodatkowanie otrzymanej przez Gminę dotacji oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, w części dotyczącej instalacji OZE na budynkach i gruntach należących do mieszkańców Gminy.

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.112.2019.2.KO
     ∟w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanej

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.115.2019.2.AB
     ∟Zwolnienia od podatku VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

2019.04.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.46.2019.2.MJ
     ∟Brak opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności znajdujących się na gruncie budynków.

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.872.2018.2.APR
     ∟Zwolnienie od podatku sprzedaży lokali mieszkalnych.

2019.02.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.883.2018.2.BJ
     ∟Zastosowanie zwolnienia od podatku zbycia lokali mieszkalnych.

2019.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.877.2018.2.AT
     ∟Zastosowanie zwolnienia od podatku dla czynności dostawy budynku.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.385.2018.2.JF
     ∟zwolnienie od podatku dla dostawy prawa wieczystego użytkowania gruntów wraz z budynkami i budowlami oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu rozbiórki budynków i budowli i obowiązku korekty odliczonego podatku naliczonego

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.557.2018.1.EK
     ∟Opodatkowanie podstawową stawką podatku VAT dostawy działki, na której został wybudowany budynek przez przyszłego Nabywcę.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.522.2018.2.JP
     ∟W zakresie opodatkowania transakcji zamiany nieruchomości podatkiem od towarów i usług.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.480.2018.3.MP
     ∟Skutki podatkowe związane z nieodpłatnym przekazaniem nieruchomości z jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy do jednoosobowej działalności gospodarczej żony.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.482.2018.2.EB
     ∟Zbycie nieruchomości w drodze zamiany i ustalenie podstawy opodatkowania w przypadku braku dopłaty.

2018.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.499.2018.1.OA
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania oraz ustalenia podstawy opodatkowania dla czynności wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntu niezabudowanego do spółki prawa handlowego oraz zwolnienia z opodatkowania czynności wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntu niezabudowanego do spółki prawa handlowego.

2018.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.514.2018.3.MW
     ∟zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, dostawy budynku wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.478.2018.2.KO
     ∟w zakresie opodatkowania transakcji zamiany (sprzedaży) działki nr 792

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj